Virtuální knihovna v Second Life

HALINA MOLINOVÁ > hmolin@rkka.cz  

Second Life je 3D virtuální svět, který se permanentně mění a roste. Stovky nových obyvatel se připojují každý den a vytvářejí nové bytosti, které zkoumají svět a potkávají nové lidi a také objevují způsoby, jak si užít zábavy. Některé instituce a lidé se rozhodli zakoupit si virtuální půdu, která jim umožňuje začít nové podnikání, prezentovat svou činnost, navazovat kontakty a dát o sobě znát ve virtuálním světě.
Pro česky mluvící uživatele internetu byl první softwarovou společností v České republice beVirtual, s.r.o., vytvořen portál sloužící jako komunikační a informační médium. Podařilo se rovněž vytvořit první československé virtuální město, které nese název BOHEMIA a jeho oficiálním jazykem je čeština a slovenština. Je možno takto komunikovat s prodavači v obchodech, se zaměstnanci různých firem a institucí, a také s pracovníky informačního centra apod.1
Autorem nápadu vytvořit virtuální knihovnu v Second Life byl kolega ing. Vladimír Pisečný, který velmi prozíravěshledal tuto cestu jako prostředek ke zviditelnění našeho města a využití služeb Regionální knihovny v Karviné v celosvětovém měřítku. Po vyřešení všech formálních předpokladů (zakoupení pozemku, postavenívirtuální knihovny, její registrace apod.) byla činnost virtuální RKK zahájena k 1. 7. 2008. Nyní tuto aktivitu spravuje a poradenskou službu koordinuje ing. R. Rybický, vedoucí Střediska výpočetní techniky RKK.
A co naše virtuální knihovna nabízí?
• podrobné stránky www;
• on-line katalog knihovního fondu;
• informační portál INFOSERVIS - přehled o karvinských firmách, podnikatelích a službách;
• elektronický obchod antikvariátu, který spravujeme v rámci RKK;
• rešerše zpracované z vybraných časopisů;
• metavyhledavač pro meziknihovní výpůjční službu;
• plné texty časopisu SOVA (29 čísel), který od roku 2002 vydává RKK;
• informační panel s nabídkou pořádaných aktivit knihovny a města.

Jaké jsou dosavadní zkušenosti
• Nárůst virtuálních uživatelů za 4 měsíce o 2012 návštěvníků.
• Vklínění nových informačních trendů do práce knihoven - značné propagační a komunikační možnosti.
• Oslovení mladší a střední generace pomocí games (her).
• Větší návštěvnost webových stránek.
• Větší zájem o knihy z e-antikvariátu (návštěvník z Prahy si cestou Second Life objednal zakoupení většího množství knih z antikvariátu RKK).
• Zavedení poradenské služby, kde 8 zaměstnanců ze služeb RKK komunikuje denně v rozmezí od 9.00-11.00 a 12.00-16.00 hod. a v sobotu od 9.00-12.00 hod. s návštěvníky Second Life.
Second Life je jedinečná příležitost prezentace knihovny ve virtuálním světě. V tomto prostředí je zaregistrováno přes 12 milionů uživatelů a denní návštěvnost je v průměru 35 000 návštěvníků.
Naším záměrem je formou hry a zábavy dovést návštěvníky knihovny, někdy zcela bezděčně, také k jiným cenným zdrojům informací a poznání.
Na stránkách http://www.secondlife.cz v menu MĚSTO BOHEMIA, podmenu Partneři města Bohemia se o naší knihovně píše: „Virtuální knihovna nejenže představuje reálné služby knihovny v Karviné, ale je zároveň i příjemnou a relaxační zábavou s knihou v ruce pro všechny unavené avatary (uživatele ve virtuálním světě).“
To vše je možné si ověřit a další informace získat na adrese http://www.rkka.cz/2004/cz.php.
ODKAZ:

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2