Z KNIHOVEN...

Multimediální festivaly v Regionální knihovně Karviná
Dnešní mladá generace, vlastně můžeme hovořit o dětech narozených po roce 1983, začíná být generací počítačových her, řekli bychom net generací. Počítače, internet, multimediální aplikace se však netýkají jen mladých a odborné veřejnosti, začínají je používat všichni.
Zásadním problémem souvisejícím s nástupem informačních technologií se jevila ztráta komunikace mezi generacemi. Jde pravděpodobně o problém jedné dvou generací, protože elektronická informatika vznikla a prudce se vyvíjela až koncem 20. století. A protože doba elektronických informačních technologií je tady, je třeba brát ji se všemi pozitivy i nedostatky. Je součástí novodobé mediální kultury. Nereagovat na tato fakta znamená ztratit kontakt mezi generacemi. Knihovna, jako kulturní a informační instituce, může a hraje na tomto úseku velmi významnou roli.
Regionální knihovna v Karviné disponovala a disponuje solidní úrovní výpočetní techniky i technickým vybavením kinosálu, který je předurčen k organizování akcí spojených s informačními technologiemi.
Hlavní myšlenkou akce nazvané Multimediální festival, která se poprvé konala v březnu roku 2002, bylo rozšíření možností vzdělávání a také prezentace nových informačních technologií mezi žáky, studenty, pedagogy, pracovníky knihovny. Hlavním partnerem bylo Statutární město Karviná, které projekt uvítalo a podpořilo.
Tématem prvního ročníku festivalu bylo sestavení vlastní prezentace základních a středních škol, které pak byly vystaveny na stránkách knihovny (www.rkka.cz).
V roce 2003 se Regionální knihovna Karviná snažila podnítit zájem žáků a studentů o dění ve městě výtvarnou soutěží na téma Moje město Karviná. Každá škola vyhlásila svou interní soutěž, z níž pak bylo vybráno pět až deset nejlepších výtvarných prací, které školy naskenovaly a poslaly prostřednictvím elektronické pošty do knihovny. Současně probíhaly i prezentace středních škol na téma tvorba vlastních www stránek a dalších multimediálních produktů, stejně jako prezentace vlastních produktů Regionální knihovny Karviná (DAWINCI, MVS, Domácí knihovnička).
První dva ročníky byly pro nás testováním, sbíráním zkušeností, vychytáváním nedostatků a vzhledem k zájmu škol jsme cítili potřebu zaměřit se na atraktivnost i náročnost témat a využít v dobrém velkou soutěživost žáků, studentů i pedagogů, kteří si v zadních řadách kinosálu tipovali „jen znalostně“ své odpovědi.
V roce 2004 byly školám nabídnuty dvě soutěže. Pro základní školy soutěž Virtuální galerie Otakara Barana. Žáci měli vytvořit webovou prezentaci výstavy Otakara Barana, jež se tehdy odehrávala v Galerii Pod Věží. Cílem akce bylo probudit zájem mládeže o výtvarné umění a přitom využít jejich zájem o informační technologie.
Forma soutěžní části pro střední školy se pozměnila tím způsobem, že každá ze soutěžících středních škol měla možnost sledovat zápolení svých spolužáků ve školních počítačových učebnách. Nakonec přišlo i na ně, když odpovídali na čtyři otázky prostřednictvím internetu. Body za správné, či špatné odpovědi ze škol se připisovaly nebo odečítaly soutěžícím v kinosále. Tím mohl být konečný výsledek podstatně ovlivněn. Soutěžilo se ve znalostech o Evropské unii, o městě Karviná a o informačních technologiích s využitím on-line komunikace.
Čtvrtý ročník Multimediálního festivalu probíhal v březnu roku 2005 a nabídl základním a středním školám vědomostní soutěž o ekologii. Vyznačovala se vysokou účastí - přihlásilo se deset základních a pět středních škol (pro informaci - v Karviné se nacházelo patnáct ZŠ a osm SŠ a učilišť). Ostatní žáci a studenti měli možnost sledovat průběh soutěže a pomocí chatu své spolužáky povzbuzovat na http://www.festival.rkka.cz (díky kameře je bylo také vidět).
V březnu roku 2006 měl Multimediální festival dvě témata: vědomostní soutěž o české a světové literatuře, druhé o historii a současnosti regionu Karvinska a Těšínského Slezska, které bylo určeno žákům základních a studentům středních škol. Důraz byl kladen na otázky věnované regionu, protože se ukázalo, že v předchozích letech právě tato témata činila žákům a studentům problémy.
Šestý ročník Multimediálního festivalu v roce 2007 probíhal v rámci Dnů irské kultury, které se v Karviné slavily poprvé (10. 3. 2007-16. 3. 2007). Regionální knihovna Karviná k oslavám přispěla stěžejními akcemi, kterými byly právě Multimediální festival a knižní výstava Významní irští spisovatelé ve fondu Regionální knihovny. Festival opět probíhal formou vědomostní soutěže na téma Evropská unie a země EU se zaměřením na Irsko. Žáci a studenti se znovu sešli v kinosále Regionální knihovny, odkud bylo vše vysíláno do sítě internet.
Minulý rok v březnu bylo pro tříčlenná družstva žáků ze čtrnácti základních škol připraveno soutěžní téma Věci mezi nebem a zemí - vynálezy, které ovlivnily vývoj lidstva. Pět středních škol zápolilo s tématem Film, literatura a škola. Celé „klání“ bylo možné opět sledovat na www.festival.rkka.cz, na soutěžící se přijela podívat i televize Polar Karviná a Ostravský rozhlas.
V realizaci festivalů všech předchozích ročníků nás zejména podporovalo Statutární město Karviná a dále řada sponzorů, kteří poskytli hodnotné ceny a občerstvení pro soutěžící. Poděkování patří i školám a zaměstnancům knihovny, kteří se již roky na organizaci Multimediálního festivalu podílejí.
Na rok 2009 připadne už jeho osmý ročník. Vzhledem k cíli festivalu - cesta za poznáním a vzděláním - ho chceme obohatit o nový rozměr, upozornit na jedinečnost knih a cíleně se zaměřit na jejich zpřístupnění dětem a mládeži. Ovšem za předpokladu, že soutěžní část, která se mezi žáky a studenty těší velké oblibě, zůstane zachována.
VĚRA RYNDAKOVÁ
Foto archiv knihovny

Karel Čapek v pražské základní škole
Spisovatel Karel Čapek sedí za psacím stolem a radí se s pejskem a kočičkou o čem má psát pro děti. Následují scénky o tom, jak si pejsek roztrhl kalhoty a jak mu je kočička spravovala či jak pekli dort… To všechno předvedly děti ze Základní školy Klausova v Praze 13 malým pozvaným hostům ze sousední mateřské školy v rámci dlouhodobého projektu věnovanému Karlu Čapkovi.
A jak to všechno začalo? Vyprávěním knihovnice školákům o životě bratří Čapků podle knížky Ilony Borské Příběh staršího bratra. V knize je plno obrázků a fotografií z rodiny Čapkovy, z dětství obou bratrů, a také je v ní krásný portrét Karla Čapka, který namaloval jeho bratr Josef.
K doplnění představ žáků o Karlu Čapkovi přispěl v říjnu loňského roku výlet do Strže, kde je dnes spisovatelův památník. Dalším oživením byla návštěva zámku Chýše u Žlutic, v němž Karel Čapek působil krátkou dobu jako domácí učitel a knihovník v rodině Lažanských.
Součástí projektu jsou dílničky pro děti ze sousední mateřské školy. Na jedné z nich děti pekly dort, vlastně zdobily korpus, na další zhotovovaly pyšnou noční košilku a poslouchaly čtení z pohádkové a povídkové tvorby Karla Čapka.
Z posluchačů se posléze stávají účinkující, herci a aktéři dalších vystoupení pro rodiče a budoucí prvňáčky. Připravují školičky pro předškoláky, kočkopejskohrátky nebo program, který bude probíhat při zápisu dětí do prvních tříd. Pod dojmem četby Čapkových pohádek a povídek kreslí obrázky. Knihovnice se diví, paní učitelka rozpoutává sled akcí, který nemá konce.
Samotná knihovna by nemohla poskytnout tolik příležitostí k zapojení dětí do literární, dramatické a výtvarné práce. To může lépe zvládat škola, která má dobré podmínky pro mimoškolní práce a obětavou a aktivní učitelku.
Tak nějak si představuji komplexní výchovu, spolupráci knihovny se školou, ať už to nazveme „čapkování“ či jinak. Díky velkému pochopení školy, iniciativy paní učitelky Zdeňky Novotné, spolupráci rodičů při výrobě kostýmů a velkému zájmu a zaujetí dětí se podařilo uskutečnit projekt, z něhož by měl Karel Čapek patrně velkou radost.
ILUŠE CEJPKOVÁ
Foto Helena Hejnová 

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2