Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
BASAMYGINA, I. N. - TROFIMENKO, A. A. : Kooperacija bibliotek : naučno-metodičeskoje posobije. /Spolupráce knihoven. Metodická příručka./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2007. - 96 s. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI vek ; vyp. 68)
Kg 8.721/B

Biblioteki w systemie kultury jednoczącej się Europy / praca zbiorowa pod red. Michała Zająca, Elżbiety Barbary Zybert. /Knihovny v kulturním systému jednotící Evropy./ Warszawa : Wydawn. SBP, 2007. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 95)
Kfe 37.481

Büchereiverband Österreichs 2006-2008 : Geschäftsbericht. /Spolek rakouských knihovníků 2006-2008. Výroční zpráva./ Linz : Büchereiverband Österreichs, 2008. - 122 s. : il.
Kp 8.692/B

FISHBURN, Matthew : Burning Books. /Hořící knihy./ Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2008. - xix, 219 s. : obr. příl.
Kdb T 311063

Studia Bibliographica Posoniensia. I/2008 / [zostavila Miriam Poriezová]. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2008. - 254 s. : il.
Ka 37.759

Automatizace knihovnické a informační činnosti
BROUGHTON, John : Wikipedia : the missing manual. /Wikipedie : chybějící příručka./ Sebastopol : O’Reilly Media, 2008. - xxi, 477 s.
Abdbb 37.656

Information Literacy Programs in the Digital Age : educating college and university students online / comp. by Alice Daugherty and Michael F. Russo. /Programy informační gramotnosti v digitálním věku. Online vzdělávání vysokoškolských studentů./ Chicago : Association of College and Research Libraries, 2007. - ix, 275 s. : il.
Iea 37.610

Oborové brány / kolektiv autorů pod vedením Bohdany Stoklasové. Praha : Národní knihovna České republiky, 2008. - 108 s. : il.
Abdba 37.772

Organizace knihovních fondů
International Survey of Library and Museum Digitization Projects. /Mezinárodní přehled knihovnických a muzejních digitalizačních projektů./ New York : Primary Research Group, 2008. - 108 s.
Ol 37.654

LUFFER, Jan : Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21 : osobní jména. - 2., aktual. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 2008. - 40 s. - (Standardizace ; č. 30)
Od 37.776

Stěhování knihoven : rešerše / zpracoval Jindřich Pilař. Praha : Národní knihovna České republiky, 2008. - 1 elektronický optický disk, 112 záznamů.
Ok 3/2008

SVĚTLÍKOVÁ, Svojmila : Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21 : korporace. - 2., aktual. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 2008. - 30 s. - (Standardizace ; č. 31)
Od 37.774

Sítě knihoven
DRIGAJLO, V. G. : Osnovy organizacii raboty biblioteki vuza : naučno-praktičeskoje posobije. /Základy organizace práce vysokoškolské knihovny. Příručka./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2007 . - 620 s. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI vek ; vyp. 64)
Tb 37.640

ESKANDER, Saad : Bagdad - Friedhof der Bücher : Tagebuch des Direktors von Nationalbibliothek und - Archiv des Irak. /Bagdad - hřbitov knih. Deník ředitele Národní knihovny a archivu v Iráku./ Köln : Edition Köln, 2008. - 221 s.
Taa 37.735

Knihovny Zlínského kraje : činnost a výsledky veřejných knihoven v roce 2007 / [zpracovaly Eva Peprníčková a Pavla Gajdošíková]. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2008. - 39 s. : il., grafy, tabulky.
Kfda 8.811/B

Ročenka knihoven Libereckého kraje za rok 2007 / [zpracovala Jaroslava Starcová]. Liberec : Krajská vědecká knihovna, 2008. - 28 s. : il., grafy, tabulky
Kqe 8.816/B

Služby knihoven
FASICK, Adele M. - HOLT, Leslie E. : Managing Children’s Services in the Public Library. - 3rd ed. /Řízení služeb pro děti ve veřejné knihovně./ Westport : Libraries Unlimited, 2008. - xvi, 248 s. : il., grafy
Teh 37.447

Senioři v komunitní knihovně : metodický materiál /Helena Gajdušková ... [et al.] Vsetín : Masarykova veřejná knihovna, 2008. - 24 s. : il.
Sbd 8.681/B
TOMAN, Jaroslav : Didaktika čtení a primární literární výchovy. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. - 116 s.
Sf 37.565

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2