Servis Čtenáře

Vyhlášení soutěže Nadace knihoven
Nadace knihoven vypisuje soutěž na podporu studijních cest do zahraničních knihoven v roce 2009

1. Podmínky pro přihlášení do soutěže

1.1 Účastníci soutěže
Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, příspěvkové a rozpočtové organizace působící na území ČR.

1.2. Údaje v žádosti
Účastník se přihlásí do soutěže písemnou žádostí, která bude obsahovat:
• název a adresu (včetně e-mailu) účastníka,
• údaje o zájemci, pro něhož je studijní cesta připravována, tj. profesní životopis včetně dosaženého vzdělání a funkce v současném zaměstnání, údaje o jazykových znalostech, příp. výčet již absolvovaných stáží, seznam publikovaných prací a proslovených přednášek,
• náplň studijní cesty, místo a termín konání cesty, očekávaný přínos pro účastníka soutěže,
• předpokládané náklady cesty.

1.3. Uzávěrka přihlášek
Žádost se odevzdává osobně nebo zasílá poštou na adresu vyhlašovatele do 30. dubna 2009. Rozhodující je datum na razítku podací pošty.

1.4. Adresa vyhlašovatele
Nadace knihoven, Kounicova 65a, 601 87 Brno.
Zasílací adresa pro přihlášky je Středočeská vědecká knihovna, Gen. Klapálka 1641, 272 80 Kladno, obálku označte slovem Nadace

2. Vyhodnocení soutěže

2.1.Posouzení přihlášek do soutěže
Žádosti účastníků soutěže posoudí správní rada Nadace knihoven do 31. května 2009 podle následujících kritérií:
• přínos studijní cesty pro instituci, ve které zájemce o studijní cestu pracuje,
• jazykové a odborné znalosti uchazeče,
• kvalita zpracované žádosti.

2.2. Výše příspěvku
Finanční příspěvek, který bude Nadací knihoven hrazen výnosem z vkladu Nadačního investičního fondu, činí maximálně 50 % nákladů na studijní cestu.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2