JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Kateřina Slušná, Petra KoutnáKATEŘINA SLUŠNÁ, advokátka > COUNSEL, Koutná&Slušná, advokátní kancelář v.o.s.

Zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy
V dnešním článku se zaměříme na další ze služeb, které knihovny poskytují, a tou je zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy. Poskytovat tuto službu jsou knihovny povinny ex lege, neboť jim to explicitně ukládá zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v platném znění v ustanovení § 4 odst. 1 písm. c). Tuto informační službu je provozovatel knihovny povinen poskytovat bezplatně a je povinen zajistit rovný přístup k ní všem bez rozdílu. Podrobnosti jejího poskytování stanoví provozovatel knihovny v knihovním řádu.
Abychom lépe pochopili význam této povinnosti, dovolím si pár slov k historickému kontextu při jejím legislativním vzniku.
Poskytování této služby bylo inkorporováno do knihovního zákona v rámci realizace strategického dokumentu „státní informační politika“, který vláda ČR schválila dne 31. 5. 1999 usnesením č. 525, jenž rozpracovává cíle a priority při utváření informační společnosti. Významným rysem informační společnosti je totiž přechod od interních informačních systémů k systémům využívajícím externí komunikace a postupné vytváření globální informační sítě tak, aby nedošlo k rozvrstvení společnosti na informačně bohaté a informačně chudé. Aby byla zachována taková informační demokracie, zákon vytvořil platformu, aby veřejné informace, zejména informace související s výkonem veřejné správy, byly univerzálně dostupné. A právě knihovny se staly centry poskytování těchto informací.
Dne 31. 5. 2000 byl pak usnesením vlády č. 527 schválen Akční plán realizace státní informační politiky do konce roku 2002, kterým byla jako první prioritní oblast státní informační politiky definována informační gramotnost všech občanů a který ve své druhé části stanovil program Veřejné informační služby knihoven (VISK). Cílem tohoto programu byla stanovena inovace veřejných informačních služeb na bázi informačních technologií s tím, že veřejné služby knihoven se mají orientovat na poskytování veřejně přístupných míst s kvalifikovanou obsluhou, která budou vybavena informačními technologiemi, s rovnými podmínkami přístupu k informačním zdrojům a sítím pro všechny skupiny občanů, a také mimo jiné budou zpřístupňovat informace z oblasti veřejné správy ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Koordinaci celého programu VISK zajišťuje Koordinační centrum VISK při Národní knihovně ČR. V rámci programu VISK je realizována celá řada dílčích programů, mimo jiné VISK 8, který se týká právě informačních zdrojů a zprostředkování veřejných informačních zdrojů v knihovnách, a to zejména formou multilicencí a prostřednictvím Jednotné informační brány.
Povinnost zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy stanovená v knihovním zákoně je tak uvedením výše zmíněných programů „v život“.
Z toho také vyplývá komplexnost takto poskytované služby, která spočívá především v tom, že v knihovnách musí mít občané možnost získat informace prostřednictvím internetu a dalších vnějších informačních zdrojů za užití co nejširšího spektra médií. Pokud jde o zpřístupnění informací ze státní správy a samosprávy, lze shrnout, že v rámci poskytování této služby knihovny umožňují seznámit se především s informacemi uveřejňovanými povinnými subjekty ve smyslu a v rozsahu příslušných ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2