KRONIKA: Po usilovné práci - zasloužený odpočinek

JIŘÍ POTÁČEK > potacek@mendelu.cz  
Aktivní život každého z nás rychle utíká, což cítí zejména ti, kteří ho věnovali vytváření hodnot ve prospěch ostatních. Mezi takové patří jistě dlouholetý ředitel Moravské zemské knihovny v Brně doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., za nímž stojí nejen mnoho celoživotní usilovné práce, ale také výstavba moderní budovy MZK v Brně, která je důstojným stánkem knihovnictví společně s vysokou kulturní a architektonickou hodnotou v naší republice. Přišel však čas, kdy se ředitel Kubíček rozhodl opustit náročnou řídící práci, protože jeho věk již - bohužel, aniž je to na jeho aktivitě patrné - překročil mez, kdy už mohl využívat výhod mnohem klidnějšího života v důchodu, věnovat se více rodině a svým zálibám.
V uplynulém roce 2008 oslavila Moravská zemská knihovna 200. výročí evidence první knihy ve svých sbírkách a zároveň deset let od zahájení výstavby nové moderní budovy, v níž má nyní knihovna i její ředitel důstojné sídlo. Při sledování událostí, které v současnosti provázejí přípravu stavby objektu Národní knihovny v Praze, přicházejí myšlenky, jak bylo možné, že se prosadila výstavba nové budovy MZK v Brně financovaná Ministerstvem kultury ČR ze státního rozpočtu. Byla to především zásluha ředitele Kubíčka, který byl neúnavným bojovníkem od počátku záměru vyvolaného potřebou prostorových a provozních podmínek. Je třeba ocenit, že nezaujal konzervativní postoj, ale naopak respektoval pronikavý rozvoj informačních technologií a viděl perspektivu knihovnicko-informačních služeb ve využívání internetu a zpřístupňování dokumentů elektronickou cestou. To se projevilo právě v moderní koncepci vnitřního uspořádání depozitářů, ale hlavně studijních prostorů a otevřeností pro široké využití fondů. Nebylo snadné být ředitelem v období tak významných společenských i technicko-organizačních změn.
Hovoříte-li s docentem Kubíčkem, máte před sebou skromného a nenápadného člověka, který má však v sobě nezměrnou vnitřní sílu a cílevědomost. S takovými vlastnostmi dokázal ve svém životě překonat mnoho překážek ve funkci ředitele knihovny, kterou zastával již od roku 1972, zvládnout úskalí, kterých bylo za těch 36 let v oblasti kultury nemálo, a přitom dokázal publikovat, stát se kandidátem věd a habilitovat se jako docent českých dějin.
Nemá význam opakovat životopis doc. PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc., který byl při příležitosti jeho sedmdesátin uveřejněn v kronice časopisu Čtenář (viz též http://ctenar.svkkl.cz/clanky/rocnik-2008/02-2008/kronika-k-sedmdesatinam-doc-phdr-jaromira-kubicka-csc-38-86.htm). Jeho spolupracovníci a přátelé si však velmi váží celoživotního úsilí a díla, které zůstává jako kulturní dědictví pro budoucí generace a které pro své následovníky připravil. Přejí mu více klidu, méně starostí a hlavně, aby ve zdraví užíval ještě mnoho let zaslouženého odpočinku. I když - jak ho známe - odpočívat neumí a bude se jistě věnovat mnoha užitečným činnostem a tam, kde to bude možné nebo nutné, pomůže udržet vysokou úroveň knihovnicko-informačních služeb.
Milý Jaromíre - díky za veškerou Tvou práci - stálé zdraví a hodně životního elánu, ale také klidu a odpočinku do dalších let!

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2