Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
ACHMADOVA, Ju. A. - GALIMOVA, Je. Ja. : Menedžment kačestva i biblioteka : učebno-praktičeskoje posobije. /Management kvality a knihovna. Učebnice./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2007. - 88 s. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI vek ; vyp. 55)
Kf 8.719/B

BUCHANAN, Elizabeth A. - HENDERSON, Kathrine A. : Case Studies in Library and Information Science Ethics. /Případové studie o knihovnické a informační etice./ Jefferson : McFarland, 2009. - ix, 165 s.
Kra 37.611

GANTERT, Klaus - HACKER, Rupert : Bibliothekarisches Grundwissen. - 8., vollständig neu bearbeitete und erw. Aufl. /Základy knihovnictví./ München : Saur, 2008. - 414 s.
Ke 37.670

HEALEY, Paul D. : Professional Liability Issues for Librarians and Information Professionals. /Otázky profesionální odpovědnosti pro knihovníky a informační odborníky./ New York : Neal-Schuman, 2008. - xviii, 236 s. - (The Legal Advisor for Librarians, Educators, and Information Professionals ; no. 2)
Kib 37.648

Automatizace knihovnické a informační činnosti
Handbook on Cultural Web User Interaction / ed. by Pierluigi Feliciati, Maria Terese Natale. - 1st ed. (September 2008). /Příručka uživatelů interaktivních kulturních webů./ [Roma] : MINERVA EC Project, 2008. - 166 s. : il., grafy
Ife 37.731

Challenges of Managing Information Quality in Service Organizations / ed. by Latif Al-Hakim. /Změny řízení kvality informací v organizování služeb./ Hershey : Idea Group Pub., 2007. - xxiv, 319 s.
Iea 37.614

M-Libraries : libraries on the move to provide virtual access / ed. by Gill Needham and Mohamed Ally. /M-knihovny. Knihovny na cestě k poskytování virtuálních přístupů./ London : Facet, 2008. - lvii, 287 s.
Iea 37.695

Managing Technologies and Automated Library Systems in Developing Countries : open source vs commercial options : proceedings of the IFLA Pre-Conference Satellite Meeting, Dakar, Sénégal, August 15-16 2007 / ed. by Bernard Dione and Rejean Savard. /Řízení technologií a automatizovaných knihovnických systémů v rozvojových zemích : otevřené zdroje versus komerční možnosti. Materiály z předběžné konference IFLA, Dakar 15.-16. srpna 2007./ München : Saur, 2008. - 217 s. - (IFLA Publications ; 132)
Iea 37.465

Architektura knihoven
McCARTY, Richard C. : Managing Your Library Construction Project : a step-by-step guide. /Řízení stavebního projektu tvé knihovny. Příručka krok za krokem./ Chicago : American Library Association, 2007. - ix, 172 s. : grafy
Aa 37.083

The Renaissance Library Calendar 2009. /Kalendář renesančních knihoven 2009./ Torsvägen : ISIM, 2008. - 1 kalendář [28] s. : barev.
Aaaa 37.749

Organizace knihovních fondů
GILJAREVSKIJ, R. S. : Razvitije principov knigoopisanija : kratkij očerk. - 2-je izd., dop. /Rozvoj principů popisu knihy. Krátký náčrt./ Sankt-Peterburg : Professija, 2008. - 236 s.
Od 37.623

Online Business Sourcebook : including online, CD-ROM and web products / ed. by Oksana Newman. - 8th, completely rev. and updated ed. /Knižní online obchod : včetně online zdrojů, CD-ROM a webových projektů./ München : Saur, 2007. - ix, 417 s. - (Resource Guides to Business Information Sources)
Abdf 37.558

Print vs. Digital : the future of coexistence / ed. by Sul H.Lee. /Tisk versus digitál : budoucnost spolužití./ Binghamton : Haworth, 2007. - 138 s. : il., grafy
Oa 37.439

YEE, Martha M. : Moving Image Cataloging : how to create and how to use a moving image catalog. /Katalogizace filmů. Jak vytvářet a používat katalog filmů./ Westport : Libraries Unlimited, 2007. - xiv, 273 s. - (Third Millennium Cataloging)
Od 37.442

Služby knihoven
GRUBER, David : Rychločtení, rychlostní studium, info management. - 7., upr. vyd. Praha : Management Press, 2008. - 326 s.
Sf 37.681

The Human Side of Reference and Information Services in Academic Libraries : adding value in the digital world / ed. by Lesley S. J. Farmer. /Lidská stránka referenčních a informačních služeb v akademických knihovnách. Sčítání hodnot v digitálním světě./ Oxford : Chandos, 2007. - xxii, 134 s. - (Chandos Information Professional Series)
Sd 37.501

TRÁVNÍČEK, Jiří : Čteme? : Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2007). Brno : Host ; Praha: Národní knihovna České republiky, 2008. - 207 s. : il., grafy, tabulky.
Sf 37.678

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2