Přehled obhájených diplomových prací na ÚISK FF UK v lednu 2009

PETRA MYŠKOVÁ > Petra.Myskova@ff.cuni.cz  
VĚRA PILECKÁ > Vera.Pilecka@ff.cuni.cz  
V dalším dílu seriálu, který informuje o diplomových pracích obhájených na Ústavu informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy, se budeme věnovat lednovému termínu státních závěrečných zkoušek. Naším cílem je pravidelně seznamovat knihovnickou veřejnost se zdroji aktuálních informací z oblasti knihovnictví, informačních studií, knihovědy a studia nových médií a přispět k většímu využití diplomových prací našich studentů.
Ve zmíněném termínu státních závěrečných zkoušek ukončilo magisterské studium na ÚISK FF UK devět studentů a bylo obhájeno deset diplomových prací. Jestli vás některá z nich osloví a budete mít zájem si ve Čtenáři přečíst její výtah, kontaktujte redakci nebo přímo nás. Na vaši žádost oslovíme autora příslušné práce s nabídkou na publikování.
V minulosti jste si na základě této spolupráce mohli přečíst např. články: Ústřední knihovna Evropské komise - od vzniku až po současnost (Soňa Hanušová, Čtenář 1/2008), Školní knihovny ve Španělsku (Dana Bjačková, Čtenář 3/2008), Švédský institut dětských knih (Petra Myšková, 6/2008).
Informace o zadaných, odevzdaných a obhájených bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních pracích na Ústavu informačních studií a knihovnictví je možné vyhledávat pomocí systému ISDP (Informační systém diplomových prací) na htp://isdp.alstanet.cz/. V tomto systému najdete o pracích z našeho přehledu také další informace, např. kdo byl jejich vedoucím a oponentem, překlad názvu práce do angličtiny, autorský abstrakt, rozsah práce a klíčová slova.
Výtisky všech obhájených diplomových prací jsou uloženy v areálu FF UK v Knihovně společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích, U Kříže 8, Praha 5-Jinonice.

Seznam názvů a autorů obhájených diplomových prací:
Mediální výchova v České republice s důrazem na nová média (Bc. Anna Marková)
Současné politiky e-governmentu a řešení problematiky digitálního rozdělení (Bc. Kateřina Čechová)
Informační politika Clintonovy éry v USA (Bc. Anežka Poljaková)
Současný stav veřejného knihovnictví v Jihočeském kraji (Bc. Michaela Kubišová)
Vývoj a současný stav digitalizace knihovních fondů v České republice a její klíčové otázky (Bc. Lucie Krouzová)
Hudební knihovna společnosti Studio Fontána a její informační služby (Bc. Lenka Bouchalová)
Audit internetové prezentace na příkladu konkrétní společnosti (Bc. Radovan Kautský)
Dramatická výchova jako cesta k četbě (Bc. Tereza Machková)
Role a postavení obrazu ve vizuální kultuře (Bc. Kateřina Stuparičová)
Současný stav veřejného knihovnictví v Pardubickém kraji (Bc. Martina Elnerová)


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2