Průvodce světem technických norem - Distribuce ČSN v roce 2009

HANA ŠTUDENTOVÁ > studentova@vkol.cz  
Prodej norem a další činnosti spojené s technickou normalizací zajišťuje od 1. 1. 2009 Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Český normalizační institut (ČNI) byl rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu ČR zrušen a v důsledku toho došlo ke dni 31. 12. 2008 k vypovězení tzv. rámcových kupních smluv (trvalých objednávek) na dodávání českých technických norem (ČSN).
Od ledna tohoto roku zabezpečuje tvorbu a vydávání ČSN jako národní normalizační orgán ÚNMZ. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanovilo tři základní priority, a to především zlepšení dostupnosti ČSN, zejména využitím elektronické formy, výrazné zlevnění a zdokonalení srozumitelnosti ČSN. Výrazné zlevnění má představovat až 50% snížení ceny proti dřívějšímu stavu. Srozumitelnost se týká obsahu, terminologie i kvality překladů do českého jazyka.
ÚNMZ nezajišťuje distribuci ČSN v tištěné podobě s výjimkou pultového prodeje v informačním centru. Službu „trvalé objednávky ČSN“ poskytuje nově síť distributorů, kteří jsou schopni navázat na dříve zajišťovanou službu dodávání norem v tištěné podobě. Podepsané smlouvy pro tuto činnost má zatím asi 9 společností, a to se sídlem v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni a Žďáru nad Sázavou. Každý distributor si určuje cenu za normy sám a nabízí množstevní slevy. Seznam smluvních prodejců je k dispozici na webových stránkách ÚNMZ (www.unmz.cz).
Pracoviště ÚNMZ nabízí ČSN v elektronické podobě, poskytované placeným internetovým přístupem. Jednotlivé normy v elektronické podobě nebudou poskytovány. Přístup umožňují dva oddělené systémy, tj. ČSN on-line pro firmy a ČSN on-line pro jednotlivce. V rámci aplikace ČSN on-line nabízí ÚNMZ přístupové heslo k individuálnímu čtení za 1 000 Kč na 12 měsíců, ale bez možnosti tisku. Druhou variantou je přístupové heslo k hromadnému čtení za 10 000 Kč na 12 měsíců, opět bez možnosti tisku. Čtení a také tisk umožňuje zakoupení individuálních přístupových hesel, kde jde o tisk informativní, jehož výstupem není autorizovaný výtisk a vytištěnou ČSN nebo její část není možné dále šířit. Cena se pohybuje od 1 500 Kč až 3 500 Kč podle omezení počtu stran. Další změnou oproti bývalé praxi je přístup k ČSN v certifikovaném pdf formátu pro smluvní partnery ÚNMZ, tj. se souhlasem k tisku autorizovaných výtisků ČSN, k jejich distribuci a prodeji.
Internetový přístup může získat každá firma či fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm v ČR, která má vlastní e-mailovou adresu. Systém ČSN on-line pro jednotlivce je určen pro živnostníky nebo menší firmy, které nebudou chtít mít více než jednoho uživatele. Zaregistrování do systému je možné přímo na internetu s úhradou bankovním převodem nebo platební kartou přes internetovou platební bránu, a to bez smlouvy. Systém ČSN on-line pro firmy umožňuje zákazníkovi správu jeho uživatelů, nastavování práv, což nevyžaduje speciální počítačové znalosti ani žádný speciální software. Podmínkou je zavedení do systému a přístupové heslo, postačující je prohlížeč MS Internet Explorer nebo použití prohlížeče Mozzila Firefox. Přístup do systému je udělován na základě smlouvy.
Pro veřejnou knihovnu, která má zájem o přístup k normám ve studovně pro svoje čtenáře a uživatele, se nabízí varianta internetového přístupu s cenou 10 000 Kč za rok. Podmínkou je přístup z počítače v prostorách knihovny - studovny, a to s omezením na dva počítače s rozdílnými přístupovými údaji. Tisk norem není v této variantě povolen.
Odborné činnosti a ceny pro ÚNMZ závazně upravuje prováděcí vyhláška č. 486/2008 Sb., k zákonu č. 22/1997 Sb., v platném znění. Vyhláška v příloze uvádí ceny, které je oprávněn od 1. 1. 2009 vybírat ÚNMZ. Transformace technické normalizace v České republice, zefektivnění celého systému a zejména zpřístupnění ČSN přes internet je prezentováno jako zásadní zlevnění technických norem, umožňující podnikatelům za příznivých podmínek i tisk dokumentu.
Dosavadní systém tištěných norem je hodnocen jako archaický a drahý. Pro knihovny, které dlouhodobě uchovávají normy jako konzervační fond, např. Vědecká knihovna v Olomouci má k dispozici více než 80 000 ks norem, je zúžení nabídky na elektronickou verzi bez možnosti tisku pro archivní účely nedostatečné. Také ÚNMZ připouští, že teprve praxe ukáže, jestli se podařilo změny optimálně nastavit a nakolik je nový systém udržitelný. Informační centrum ÚNMZ zorganizovalo koncem ledna schůzku pro zájemce z řad knihoven o možnostech zpřístupnění technických norem podle nových pravidel. Rok 2009 je brán jako období zkušební, během kterého bude ÚNMZ vyhodnocovat spokojenost soukromého sektoru a zpětnou vazbu od veřejné správy, a nevylučuje další úpravy systému ve společném zájmu všech zúčastněných.
Knihovnám poskytuje Informační centrum ÚNMZ smlouvu na poskytování ČSN v elektronické podobě prostřednictvím systému on-line s pravidelnou aktualizací. Přístup je umožněn ke všem platným českým technickým normám. Aktualizací se rozumí poskytování ČSN se všemi změnami, opravami norem, které se nahrazují nebo ruší. Poskytování ČSN včetně jejich aktualizace bude prováděno formou přístupu k serveru poskytovatele. Součástí smlouvy jsou licenční a technické podmínky přístupu, tj. povolení dvou přístupových počítačů, bez limitu denního počtu otevření ČSN. Objednatel je povinen určit pověřenou kontaktní osobu (administrátora přístupů). Některé knihovny uvažují o zachování současného odběru tištěných norem a objednání přístupu k ČSN v elektronické podobě. Při zachování tištěných norem rozhodně nemůžeme hovořit o podstatném snížení ceny pro knihovny. Stejně jako ÚNMZ budou i knihovny za rok vyhodnocovat zkušenosti a svoje finanční možnosti, v jaké podobě budou zpřístupňovat ČSN v roce 2010.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2