Infogram - Portál pro podporu informační gramotnosti

LUDMILA TICHÁ, spoluřešitelka projektu > Ludmila.Ticha@fs.cvut.cz  

Portál Infogram (http://www.infogram.cz/) je výsledkem centralizovaného rozvojového projektu MŠMT ČR na rok 2008 s názvem Informační vzdělávání bez bariér: webový portál pro rozvoj informační gramotnosti a podporu celoživotního vzdělávání. Jeho koordinujícím pracovištěm bylo Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze, dalšími řešiteli pak Ústřední knihovna Západočeské univerzity v Plzni a Ústřední knihovna Fakulty strojní ČVUT v Praze.
Záměrem projektu je podpořit rozvoj informační gramotnosti na vysokých školách. Hlavním cílem tedy bylo jednak soustředit na jednom místě materiály pro studenty, kteří se chtějí poučit, jak a kde vyhledávat informace potřebné ke studiu a jak je efektivně používat se znalostí právní a etické stránky, a dále připravit pomůcky k informačnímu vzdělávání pro vyučující. Výsledkem řešení projektu je především webový portál Infogram, který všechny tyto materiály „bezbariérově“ zpřístupňuje.
Jedním z cílů, ale i metod práce řešení, bylo sdílení osvědčené praxe v oblasti informačního vzdělávání mezi vysokými školami. Proto v rámci projektu proběhly také dva semináře typu Train The Trainers pro vysokoškolské knihovníky a pedagogy. Více podrobností najdete v článku v elektronickém časopisu Ikaros na adrese http://www.ikaros.cz/node/5174 a v časopisu Inflow - http://www.inflow.cz/ttt-%E2%80%93-train-trainers.
Myšlenka vzniku portálu vzešla v odborné komisi pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách (IVIG), která pracuje v rámci Asociace knihoven vysokých škol ČR. Připravovaný projekt, prezentovaný pod názvem Projekt Informačního Vzdělávání Online už v roce 2005, nemohl několik let najít dotační program. Předkládaný portál Infogramz tohoto projektu vyšel, s odstupem let musel být ale přepracován a doplněn.
Portál obsahuje čtyři hlavní části s následujícími kategoriemi:
Pro studenty
• Učební materiály-návody, příklady, cvičení a hodnocení znalostí kvyhledávání v knihovních katalozích, databázích a na internetu jako materiál pro samostudium.

Pro vyučující
• Koncepce a vzory - strategické dokumenty a koncepce, vzory a příklady výukových programů a předmětů jako podklady pro tvorbu vlastních učebních programů a vzdělávacích akcí pro rozvoj informační gramotnosti.
• Didaktika a metodika - teoretické základy pro informační vzdělávání k tématům: vzdělávání dospělých, plánování a příprava výuky, vyučovací formy a metody a hodnocení vzdělávací činnosti.
• Výukové materiály - návody, příklady, cvičení a hodnocení znalostí k vyhledávání v knihovních katalozích, databázích a na internetu jako pomůcky a vzory pro výuku.

Plagiátorství
• Plagiátorství - definice a právní minimum
• Prevence - zásady vědecké práce a citační etika
• Pomůcky a manuály - citační normy a bibliografické manažery
• Zdroje informací a řešení problematiky - články, knihy, projekty, akce a kauzy
• Odhalování plagiátu
• Materiály pro podporu výuky

Zajímavé odkazy
• Výukové programy
• Softwary pro výukové programy
• Grantové možnosti
• Konference
• Diskusní fóra
• Blogy
• Lidé

 
Portál Infogram
Řešitelé předpokládají průběžnou aktualizaci portálu i přizpůsobení obsahu a formy uživatelům, což jim usnadňuje redakční systém pro správu portálu. Od prvních týdnů po zveřejnění Infogramu přicházejí názory uživatelů, podle kterých tvůrci portálu už začali texty upravovat. Můžete se přidat - kromě kontaktů na řešitele je k dispozici i jednoduchý formulář pod odkazem Vzkazy. Napište tedy svůj vzkaz, dotaz či výhrady. Pokud byste sami měli vhodné prezentace, manuály, cvičení nebo testy, které by-ste chtěli dát k dispozici ostatním, můžete se na nás též obrátit. Rádi portál doplníme o další funkční a praxí ověřené materiály. Založení portálu je teprve začátek práce. Následuje dotváření ke spokojenosti jeho uživatelů.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2