Metodický portál RVP

JAKUB HORÁLEK, regionální koordinátor
Metodického portálu www.rvp.cz > horalek@rvp.cz  

Základní informační gramotnost, tj. vyhledávání a získávání informací, potažmo jejich kritické hodnocení, je v současnosti jedním z nejdůležitějších cílů vzdělávacího procesu. Žáci by se měli učit informace vyhledávat, třídit, systematizovat, kritizovat…1, s celým procesem pak kráčí rozvíjení gramotnosti čtenářské.
Z tohoto hlediska dochází ke kompatibilitě cílů škol a knihoven. Knihovny totiž naplňují mimo jiné i cíle vzdělávací. Poskytují širokou škálu programů pro školy. Smyslem nabízených lekcí je budování vztahu dětí k četbě a knihovnám jako informačním institucím obecně, přičemž často předstupněm kontaktu dítěte s „velkou“ knihovnou je knihovna školní.
Účelem tohoto článku je upozornit knihovníky jak knihoven školních, tak i ostatních věnujících se práci s dětmi na zdroj inspirací, metod a námětů v podobě webových stránek Metodického portálu na adrese www.rvp.cz, který provozuje Výzkumný ústav pedagogický v Praze.
Co je Metodický portál
Myšlenka internetového portálu pro učitele byla zrealizována v souladu s cíli probíhající školské reformy. Učitelská veřejnost dlouho volala po prostoru, kde by mohla sdílet své nápady a didaktické postupy. Zároveň tak byla dána učitelům možnost podílet se na tvorbě vzdělávacích metod a obsahů. Zhruba po dvou a půl letech existence portálu („ostrý“ provoz byl spuštěn 22. 8. 2006) je možné konstatovat (na základě statistiky sledovanosti, rozsahu a kvality obsahu, zpětné vazby uživatelů), že se jedná o smysluplný počin, který nemá v současné době (co se týče podobných portálů) u nás konkurenci. Podařilo se vytvořit opravdu širokou komunitu lidí, kteří jeho obsah využívají, hodnotí, komentují a kteří jej svými erudovanými příspěvky pomáhají vytvářet.
Využití Metodického portálu knihovníky
Mnohým knihovníkům se při lekcích daří vytvářet aktivizační prostředí Jak již bylo předesláno: knihovna je prostor, ve kterém často dochází k naplňování vzdělávacích a výchovných cílů. Mnozí z knihovníků také absolvují kurzy zaměřené na vzdělávací problematiku, někteří jsou absolventi pedagogických fakult, učitelské povolání jim tedy není vzdálené. Z tohoto hlediska je portál místem, kde mohou knihovníci nalézt inspiraci pro svou práci. Zajímavé budou pro ně zejména příspěvky věnující se čtenářské gramotnosti i materiály, které jsou nějakým způsobem zaměřené na práci s informacemi.
Jak na to? Stačí do portálového vyhledávače vložit např. heslo „čtenářská gramotnost“ a uživatel může prohlížet a stahovat nepřeberné množství teoretických statí a praktických postupů obohacených o pracovní listy. Nabídka je samozřejmě bohatší. Je možné nalézt také náměty ke všem vzdělávacím oblastem a průřezovým tématům - řečeno terminologií rámcových vzdělávacích programů. (Pro knihovníky je cenná zejména oblast Jazyk a jazyková komunikace či průřezové téma Mediální výchova; stačí zvolit odkaz Metodická podpora.) Další materiály pak nabízí subdoména http://dum.rvp.cz. Nezanedbatelným bonusem je vyhledávání ve velice přehledném uživatelském prostředí.
Možnost další spolupráce
Kreativním knihovníkům se nabízí i možnost na Metodickém portále publikovat. Samozřejmě hlavně těm, kteří jsou schopni sestavit aktivizační, originální, inspirativní a po didaktické stránce zvládnutý materiál (počin), ať již v podobě projektu či metody. Zde je poté nutné kontaktovat příslušného regionálního koordinátora (kontakty jsou uvedeny v sekci Pro autory) a konzultovat s ním další postup.
1 VÚP. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. 2007. Dostupný z www: http://www.rvp.cz/sekce/58.
Foto archiv MěK Písek

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2