Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
BASAMYGINA, Irina Nikolajevna : Mikroekonomika bibliotečnogo dela : naučno-praktičeskoje posobije. /Mikroekonomika knihovnictví. Příručka./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2006. - 160 s. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI vek ; vyp. 51)
Kfc 8.749/B

Charleston Conference Proceedings 2006 / ed. by Beth R. Bernhardt ... [et al.] /Materiály z konference - Charleston 2006./ Westport : Libraries Unlimited, 2007. - ix, 196 s.
Kfe 37.260

Information und Ethik : Dritten Leipziger Kongress für Information und Bibliothek : Leipzig, 19. bis 22. März 2007. /Informace a etika. 3. kongres pro informace a knihovnu, Lipsko 19.-23. března 2007./ Wiesbaden: Dinges & Frick, 2007. - 782 s. : il. - (B.I.T. online)
Kfe 37.211

LIBER : 37th Annual General Conference : bridging the digital divide : effective library partnerships in the digital age : 1-5 July 2008, Istanbul : conference programme. /LIBER (Sdružení evropských vědeckých knihoven). 37. výroční generální konference : překlenutí digitálního rozhraní : efektivní partnerství knihoven v digitálním věku. 1.-5. července 2008, Istanbul. Program konference./ Istanbul : LIBER, 2008. - 88 s.
Kp 8.679/B

Automatizace knihovnické a informační činnosti
BADE, David : Responsible Librarianship : library policies for unreliable systems. /Zodpovědné knihovnictví. Politika knihovny pro nespolehlivé systémy./ Duluth(MN) : Library Juice Press, 2007. - xv, 172 s.
Iea 37.655

Creating the Digital Academic Library. /Vytváření digitální akademické knihovny./ New York : Primary Research Group, 2004. - 81 s.
Tb 37.716

MAJSTROVIČ, Taťjana Viktorovna : ťlektronnyj dokument v biblioteke : naučno-metodičeskoje posobije. /Elektronický dokument v knihovně. Metodická příručka./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2007. - 144 s. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI vek ; vyp. 71)
Abdf 8.759/B

Architektura knihoven
BRYAN, Cheryl : Managing Facilities for Results : optimizing space for services. /Jak si poradit s vybavením z hlediska výsledků. Optimalizace prostoru pro služby./ Chicago : American Library Association, 2007. - xviii, 221 s. : il., plány, grafy. - (PLA Results Series)
Aa 37.652

Národní knihovny - nové budovy : [rešerše] / zpracoval Jindřich Pilař. Praha : Národní knihovna ČR - Knihovnický institut, 2008. - 52 záznamů
Ta 2/2008

Organizace knihovních fondů
iPRES 2008 : proceedings of The Fifth International Conference on Preservation of Digital Objects : joined up and working : tools and methods for digital preservation : The British Library, 29-30 September. /Zprávy z 5. mezinárodní konference o ochraně digitálních objektů : propojení a zpracování. Nástroje a metody pro digitální ochranu. 29.-30. září 2008./ London : British Library, 2008. - 310 s.
Ol 37.767

KRIVOROTENKO, Svetlana Nikolajevna : Krajevedčeskij fond bibliotek : učebnoje posobije. /Regionální fond knihoven. Učebnice./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2006. - 64 s. - (Bibliotekar‘ i vremja ; vyp. 31)
Tee 8.715/B

Selecting Materials for Library Collections / ed. by Audrey Fenner. /Výběr materiálu pro knihovní fondy./ Binghamton : Hawort Press, 2004. - 271 s.
Oa 36.004

Sítě knihoven
Bibliotheca Alexandrina. - 3rd ed. /Aleksandrijská knihovna./ Alexandria, Egypt : Bibliotheca Alexandrina, 2007. - 59 s. : il.(barev.)
Ta 8.799/B

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie : informator. /Univerzitní knihovna ve Varšavě. Průvodce./ Warszawa : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2008. - 20 s. : il.(barev.)
Tb 8.665/B

A Guide Through the National Library of Serbia. /Průvodce Národní knihovnou Srbska./ Belgrade : National Library of Serbia, 2006. - [56] s. : il.
Taa 8.452/B

Služby knihoven
BORISOVA, Oľga Olegovna : Reklama v biblioteke : učebno-praktičeskoje posobije. / Reklama v knihovně : příručka./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2005. - 214 s. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI vek ; vyp. 34)
Se 8.743/B

HORNBY, Susan - GLASS, Bob : Reader Development in Practice : bringing literature to readers. /Rozvoj čtenářů v praxi : přivádění literatury ke čtenářům./ London : Facet, 2008. - xvi, 224 s.
Sb 37.455

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2