Základní kameny nové budovy Národní knihovny ČR aneb Národ sobě II - 28

text JAROSLAV CÍSAŘ > foto EVA HODÍKOVÁ
Kámen třicátý / Městská knihovna Antonína Marka Turnov
Mezi základními kameny pro novou budovu Národního divadla tehdy v 19. století nechyběl ani kámen z Kozákova. Vlivem řady okolností ho však potkal nepříznivý osud. Původně byl do základů budovy zazděn, ale později musel být kvůli svému poškození odstraněn. Ještě v roce 1924 se o něm píše jako o „rudě pruhovaném kameni vedle kamene ze Spojených států…“, ale na fotografiích z roku 1918 už prý není patrný. Písemná zmínka z roku 1948 uvádí, „že byl časem porušen a musel být odstraněn“. Jinak věřme, že tentokrát kámen z Kozákova ze základů nové budovy Národní knihovny ČR nezmizí…
Kámen z Městské knihovny Antonína Marka TurnovOrganizaci získání a předání základního kamene za Městskou knihovnu Antonína Marka v Turnově si vzala na starost vždy agilní Eva Kordová. A co ji vedlo k darování kamene pro novou budovu Národní knihovny ČR? „Samozřejmě kraj kamenářů a brusičů drahých kamenů by neměl zůstat stranou takové události. Tradice kamenářská je v krajině Českého ráje a především v městě Turnově a okolí mnohaletá a silně zakořeněná.“
Na stavbu Národního divadla byl určen kámen z Votrubova lomu. „Připadalo mi symbolické opět dopravit kámen právě z tohoto lomu…“ líčí své pohnutky E. Kordová, v současnosti rovněž radní města Turnova. A hned pokračuje: „Při tehdejší celonárodní slavnosti v 19. století provázela kámen celá družina Sokolská a také Selská jízda slavnostní. A kámen byl daleko větší. Tentokrát se náš kámen nepřevážel s takovou slávou, přesto je svým významem stejně velký…Tradice Votrubova lomu pokračuje již třetí generací a malé rodinné muzeum, které se na úpatí bájné hory Kozákov nachází, je dokladem toho, že snad na všechny významné události v dějinách českého národa se v této krajině vždy pamatovalo. Vždyť i známá kaple sv. Kříže na hradě Karlštejně je vyzdobena drahými kameny z Kozákova“.
Získání kamene z terénu a jeho transport do Turnova dostaly symbolicky na starost děti z literárně dramatického kroužku Turnovský Granátek. Paní Kordová z této akce pro děti připravila nedělní výlet a tajemnou výpravu za poznáním. Kamenář a současný majitel lomu pan Votruba dětem ukázal muzeum. Pověděl jim také vše o pokladech, které se na Kozákově skrývají pod zemí a jaký mají význam. Vybraný kámen pak za účasti dětí opatřil pečetí.
„Poté už jsem pouze já vybavila tento symbolický kámen glejtem, fotografií Votrubova lomu a do Prahy jej odvezla autobusem na kamenářském, sametem potaženém podnose z Muzea Českého ráje v Turnově. Zde je také instalována celá kamenářská expozice…“ podala Eva Kordová své svědectví.
Ocitujme si text pamětního glejtu, přiloženého k základnímu kameni za turnovskou městskou knihovnu. Připomíná nejen slavnostní okamžik jeho předání, vypovídá o jeho dárci, ale i jeho geologickém složení: „Glejt tento pamětní upomínat bude do časů budoucích chvíle tyto slavnostní, kdy kameny země naší rodné vkládány s láskou a nadšením vroucím do základů národní knihovny byly. Národ knihovnický toto vykonává na paměť věčnou. Nechť úsilí naše bohulibé jen dobré síly v tato místa přinese. Nechť vzkvétá vzdělanost národa našeho a knihovna tato ať je nositelkou pochodně vzdělanosti do časů budoucích. Kámen pamětní do základu položený z bájné hory Kozákova jest. Melafyr jméno jeho a skrývá v sobě drahokam - jaspis. Pečeť proslulého Votrubova lomu nese.
Knihovnou Antonína Marka města Turnova věnován jest na paměť věčnou.
22. září Léta Páně 2006“

(Poděkování za pomoc, spolupráci a využití textů Evě Kordové.)
Příště: Pobočka Krajské vědecké knihovny Liberec ve Vesci a občané Vesce, Doubí, Pilínkova a Rochlic

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2