Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
GALKOVSKAJA, Julija Nikolajevna : Pravovoje obespečenije dejateľnosti bibliotek v Respublike Belarus‘ : naučno-praktičeskoje posobije. /Právní zabezpečení činnosti knihoven v Bělorusku. Příručka./ Minsk : Novoje znanije, 2008. - 213 s.
Kib 8.780/B

Libraries and Information Services in the United Kingdom and the Republic of Ireland 2008/2009. 35th ed. /Knihovnické a informační služby ve Spojeném království a v Irské republice 2008-2009./ London : Facet, 2008. - ix, 485 s.
Kfe 37.712

MANGUEL, Alberto : Die Bibliothek bei Nacht. /Knihovna v noci./ Frankfurt am Main : S. Fischer, 2007. - 400 s. : il.
Kdb 37.545

OLIVER, Bette W. : From Royal to National : the Louvre Museum and the BibliothŹque Nationale. /Od královského k národnímu. Muzeum Louvre a Národní knihovna./ Lanham : Lexington Books, 2007. - ix, 107 s.
Kdb 37.176

Příručka uživatele systému ISMN / [z anglického originálu přeložil a upravil Antonín Jeřábek]. - 2. české vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2008. - 51 s.
Kka 8.835/B

STUEART, Robert D. - MORAN, Barbara B. : Library and Information Center Management. - 7th ed. /Řízení knihoven a informačních středisek./ Westport : Libraries Unlimited, 2007. - xxviii, 492 s.
Kf 37.420

Automatizace knihovnické a informační činnosti
ICT : information and communication technology : services at the Bibliotheca Alexandrina. /Informační a komunikační technologie. Služby Alexandrijské knihovny./ Alexandria, Egypt : Bibliotheca Alexandrina, 2008. - 29 s. : il.
Ta 8.803/B

Managing Electronic Government Information in Libraries : issues and practices / ed. by Andrea M. Morrison. /Řazení elektronických státních informací v knihovnách : problémy a praxe./ Chicago : American Library Association, 2008. - xii, 240 s.
Abdf 37.665

PALFREY, John - GASSER, Urs : Born Digital : understanding the first generation of digital natives. /Digitální zrod. Porozumění první generaci digitálního původu. /New York : Basic Books, 2008. - vii, 375 s.
Iea 37.635

Organizace knihovních fondů
PETROVA, Taťjana Anatoľjevna : Bibliotečnyj fond : učebno-metodičeskojo posobije. /Knihovní fond. Učebnice./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2007. - 192 s. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI vek ; vyp. 58)
Oa 8.783/B

Vodič kroz digitalne zbirke Narodne biblioteke Srbije. /Průvodce digitálním fondem Národní knihovny Srbska./ Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 2007. - [56] s. : il.
Taa 8.453/B

WHITE, Maria … [et al.] : Artists‘ Books : a cataloguers‘ manual. /Umělecké knihy. Příručka katalogizátora./ London : Arlis/UK & Ireland, 2006. - viii, 93 s.
Od 36.854

Sítě knihoven
Information - Innovation - Inspiration : 450 Jahre Bayerische Staatsbibliothek. /Informace, inovace, inspirace. 450 let Bavorské státní knihovny./ München : Saur, 2008. - 706 s. : il., fot., portréty
Taa 37.758

KOZINC, Željko : Vrata v vse čase : podobe splošnih knjižnic v Slovenji. /Brána do minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Portréty veřejných knihoven ve Slovinsku./ Ljubljana : Modrijan, 2007. - 159 s. : fot.
Teb 37.741

SIMON, Theresia Maria : Die Positionierung einer Universitäts- und Hochschulbibliothek in der Wissensgesellschaft : eine bibliothekspolitische und strategische Betrachtung. /Postavení univerzitních a vysokoškolských knihoven ve vědecké společnosti. Úvaha k politice a strategii knihoven./ Frankfurt am Main : Klostermann, 2006. - xii, 267 s. : il. - (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie ; Sonderband 91)
Tb 36.730

Služby knihoven
PUGH, Lyndon : Change Management in Information Services. - 2nd ed. /Řízení změn v informačních službách./ Aldershot : Ashgate, 2007. - x, 230 s. : grafy
Sd 37.065

Virtual Reference Service : from competencies to assessment / ed. by R.David Lankes … [et.al.] / Virtuální referenční služby : od způsobilosti k hodnocení./ New York : Neal-Schuman, 2008. - xvii, 206 s.
Sdg 37.697

INFORMATIKA
Annual Review of Information Science and Technology. Vol. 42 / Blaise Cronin, ed. /Ročenka informační vědy a technologie./ Medford : Information Today, 2008. - xxv, 686 s.
Ia 37.446

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2