Stěhování knihovny - náročná záležitost s velmi příjemným výsledkem

Text a foto JITKA HELEBRANTOVÁ > knihovna@mknovestraseci.cz  

V létě loňského roku obyvatelům Nového Strašecí (5200 obyvatel) jistě neušel čilý prázdninový ruch kolem knihovny. Knihovna se totiž stěhovala…
Od roku 1964 až do oné doby sídlila v soukromé budově na náměstí, v 1. patře, kdy v přízemí byla umístěna restaurace čtvrté cenové skupiny a malý obchůdek s potravinami. Do knihovny se chodilo průjezdem a pak po tmavém schodišti bez oken. Knihovna měla dvě oddělení - dětské a pro dospělé - každé zvlášť, oddělené chodbou. Kancelář jsme s kolegyní neměly, seděly jsme v koutě skladiště. Dva malé sklady pak byly ještě v mansardách. Vše bez výtahu a na chodbě jeden kohoutek se studenou vodou a WC, o které jsme se ještě dělily s nájemníkem malého bytu, který byl také umístěn v prvním patře. Celkem měla knihovna plochu 180 m2 a platila roční nájem 80 000 Kč. Zřizovatel dlouho hledal vhodné prostory k přestěhování, ale stále se nedařilo. Až v loňském březnu oznámil provozovatel Elektro prodejny, že končí a uvolněné prostory, jejichž vlastníkem je město, nám byly nabídnuty.
Co si představit pod krátkou větou „knihovna se stěhovala“ z úvodu článku? Když se v jarních měsících začalo hovořit o jejím přemístění, byla nám přislíbena stěhovací firma. Ale k tomu nakonec nedošlo. Byly jsme s kolegyní postaveny před skutečnost najít náhradní řešení, protože my i čtenáři jsme se na novou knihovnu velmi těšili.
Požádala jsem tedy ředitele Technických služeb, s. r. o., Nové Strašecí, zda by knihovnu mohli přestěhovat právě jejich zaměstnanci. Nejprve byl pan ředitel mým požadavkem zaskočen, pomoc však nakonec přislíbil. Následoval další oříšek, sehnat v krátké době odpovídající množ-ství banánových krabic a přepravek. Oslovily jsme všechny dostupné obchody, zeleniny apod. a podařilo se nám nashromáždit více než sto krabic a přepravek. V průběhu stěhování se každá krabice otočila nejméně osmkrát. A co to přesně znamená? Ve staré knihovně přendat knihy z regálů do krabic (1 krabice přibližně 30 sv.), převézt je do nové knihovny a zde opět z krabic narovnat do regálů. Tímto způsobem jsme přepravili kolem 30 000 svazků knih.
Ale zpět k pracovníkům technických služeb. Díky vstřícnosti ředitele téměř denně od 8. do 24. července přicházeli jeden či dva pracovníci a tři brigádníci s jedním autem. Od rána do odpoledne se nezastavili (a my s nimi), stěhovali nábytek, regály, počítače, přepravky s knihami a v nové knihovně podle našeho přání stavěli regály, bedny s knihami roznášeli na námi určená místa (část přišla do skladu, část do půjčoven). Kromě jiného sestavovali šedesát nových regálů v půjčovně pro dospělé. Byla to velmi náročná fyzická práce a patří jim za to náš obrovský dík. Celý maratón stěhování a dřiny zvládali s humorem, byli nesmírně pracovití a knihovně moc pomohli. Naše poděkování patří i pomocnicím, které po vymalování uklidily, podílely se na umytí všech regálů a veškerého nábytku, ale uklidily i prostory staré knihovny před předáním majitelům. Nové prostory očekávaly první návštěvníky
A na přelomu července a srpna začala pro nás, knihovnice, ta druhá mravenčí práce. Všechny knihy v regálech roztřídit, srovnat, seřadit tak, aby se v nich naši milí čtenáři dobře orientovali. V oddělení pro dospělé máme nové regály, obě oddělení jsou vybavena novými stoly, židlemi, sedačkami, děti navíc mají po celé ploše koberec. Za to vše patří poděkování Městu Nové Strašecí, které vše financovalo nad rámec rozpočtu naší knihovny. Útulné prostředí nám svými nápady a dekoracemi pomohla vytvořit jedna naše věrná čtenářka.
Uvádím ještě některé číselné zajímavosti ze stěhování. Sedmnáctkrát auto převáželo knihy, poté desetkrát celkem 86 regálů, sedmkrát transportovalo nábytek (stoly, židle, skříně, katalogy), jedenkrát bylo celé plné tiskopisů a knihovnických pomůcek. S velkou opatrností se také převáželo sedm počítačů s tiskárnami a kopírkou. Ne vše se dalo dopravit auty, spoustu pro nás vzácných věcí a drobností jsme přenášely osobně. Těšila nás pozornost našich spoluobčanů, kteří si nás při našem pobíhání všímali a vše patřičně komentovali…
V současné době sídlíme v budově města, v Havlíčkově ulici č. p. 1155, neplatíme tedy nájem. Máme krásné prostory v přízemí s bezbariérovým přístupem. Výpůjční pult je centrální, tudíž dětské i dospělé oddělení je propojeno (děti sice mají samostatnou místnost o ploše 50 m2, ale všichni mohou volně procházet). Oddělení pro dospělé uživatele má přibližně 180 m2, jsou zde umístěny i dvě internetová pracoviště. K dispozici máme sklad v suterénu, který je větší než 100 m2, a výtah. Samozřejmostí je samostatné WC i kuchyňka s teplou vodou, celkem knihovna zaujímá více než 300 m2. Budova je veliká, je zde umístěno ještě např. copy centrum, fit centrum, kancelář pojišťovny, logopedie, kanceláře úřadu práce a sociální správy, notářka, cestovní kancelář. To znamená, že kolem knihovny projde mnohem více lidí než dříve a nám se zvýšil počet čtenářů.
Slavnostní zahájení provozu knihovnyKnihovna v novém prostředí začala opět fungovat 3. září 2008 od 12 hodin, dopoledne proběhlo slavnostní zahájení provozu společně s představiteli města a zástupci tisku. A od té doby je prakticky po všechny půjčovní dny zavalena čtenáři, jenom od září do konce roku 2008 se přihlásilo více než sto nových uživatelů. Všichni si pochvalují pěkné prostory, možnost posadit se při výběru knih, prolistovat si časopisy, chvilku si v klidu číst. Potěšující je, že si knihovnu oblíbily i děti, stává se pro ně místem k setkávání, a prakticky po všechny dny (pondělí, středa, pátek) je odpoledne knihovna plná dětí. Další zajímavostí, na kterou jsme nebyly zvyklé, je stále narůstající počet maminek s dětmi v kočárcích, které knihovnu navštěvují dopoledne. Jedná se o maminky na mateřské dovolené, které si přijdou pro knihy společně s dětmi a také zde stráví nějaký čas. Na tomto faktu jsme poznaly, jak se město Nové Strašecí rozrůstá, přibývají malí obyvatelé a jak byla knihovna s bezbariérovým přístupem vhodně umístěna.
Je známé, že správná knihovna má mít svých 5 P:
1. profesionální pro uživatele,
2. příznivá pro knihovní fondy,
3. pohodlná pro knihovníky i čtenáře,
4. působivá zvenku i v interiéru,
5. přístupná svou polohou pro všechny zájemce.
Naše knihovna je moderní, hezká a nám se velmi líbí. Věříme, že se při příležitostné návštěvě bude líbit i vám.Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2