Z KNIHOVEN...

Začátek nové tradice
V Kutné Hoře jsme se rozhodli oslavit Světový den knihy rozsáhlejší akcí, než bývá v našich podmínkách obvyklé, a to 1. jarním kutnohorským knižním týdnem (23.-29. 4. 2009).
Jeho start byl naplánován přesně na den, kdy si Světový den knihy připomínáme. Záměr celého týdne byl vcelku jednoduchý - prodávat krásné knihy a umožnit setkání se zajímavými osobnostmi s knihami nějak spojenými.
Pro tuto myšlenku se nám podařilo nadchnout partnery se správným smyslem pro věc, a tak se vcelku dobře podařilo sestavit opravdu zajímavý program. Záštitu nad celou akcí převzala náměstkyně hejtmana Středočeského kraje ing. Zuzana Moravčíková,která také podstatnou část nabízeného programu sama navštívila.
Každý den měl své téma, a tak po slavnostním zahájení, které pohotově moderoval Vladimír Čech, nastal čas pro pořad Krajina a lidé - úžasné, vtipné a inteligentní povídání s nakladatelem Petrem Davidem a cestovatelem a fotografem Zdeňkem Thomou. V dalších dnech jsme se při Dni trifidů potkali se spisovatelem české sci-fi J. W. Procházkou a šéfredaktorem časopisu Ikarie Vladem Ríšou(pro generaci především našich čtenářů teenagerů mohu jen doporučit, oba byli výborní). Při Seniorském dni jsme trénovali paměť s šéfredaktorkou časopisu Societa Mgr. Petrou Hirtlovou a nahlédli pod pokličku pamětnických filmů v přednášce Mgr. Gabriely Jarkulišové. O knize svého srdce přijel vyprávět moderátor Petr Jančařík, žánr detektivky obhajovala v programu Chvála detektivky spisovatelka Inna Rottová. S nakladatelstvím Thovta Zbyňkem Hladkým jsme připravili Den s dětskou knihou - výborný program, zajímavé nakladatelství s hezkou tvorbou. Setkání s panem Sypalem, který napsal půvabné Vodnické pohádky a spolu s loutkami je dětem představil, tento den završilo.
Posledním dnem našeho knižního týdne byl program nazvaný Seznamte se - naše faksimile. Nakladatelství Archa 90v němpředstavilo své kopie středověkých rukopisů (Velislavova bible, Hodinky knížete Rohana nebo třeba Codex Bodley).
Po dobu zmiňovaných pořadů probíhal na zahradě knihovny prodej knih. Víme, že pro příští ročník chceme nabídku rozšířit o více nakladatelství i produkce.
Ráda konstatuji, že i přes nepřízeň počasí (celý týden strašně foukal vítr a chvílemi pršelo, což především prodej knih dost ovlivnilo) se podařilo nastartovat příjemnou a přínosnou tradici. Už teď začínáme připravovat další ročník.
Na závěr chci poděkovat partnerům: ceníme si pomoci Středočeského kraje a převzetí záštity nad konáním našeho knižního týdne, bez firmy Vydeko a Argentum a jejího jednatele ing. Vladislava Latislava by se 1. jarní kutnohorský knižní týden prostě v tomto rozsahu neuskutečnil. Děkujeme i dalším partnerům - AC Trimetal, Auto Design Vaňkát, ANFILA, DN a Městskému Tylovu divadlu v Kutné Hoře.
GABRIELA JARKULIŠOVÁ
Žáci a studenti z Karviné opět soutěžili
Regionální knihovna Karviná i v letošním roce myslela na mladé lidi ve svém městě a uspořádala pro ně vědomostní soutěž. Oslovila základní a střední školy ve městě.
Samotná soutěž probíhala ve dnech 23.-24. března v kinosále Regionální knihovny v Karviné - Mizerově. Před začátkem každého klání byla žákům a studentům vysvětlena pravidla a rovněž zopakována témata. Pro ZŠ byly určeny otázky ze sportu, nazvané Křížem krážem světem sportu a pro středoškoláky připravili tvůrci hudební test. Každá ze zobrazených otázek na plátně měla tři možné odpovědi, ale pouze jedna byla správná. Za každou správnou odpověď se přičetl odpovídající počet bodů, ale za každou špatnou se odečetl. Zde se později ukázala taktika jednotlivých soutěžících, protože většina z nich přišla na to, že když se zdrží hlasování, nepřijdou zbytečně o body. Některé z otázek byly i bonusově ohodnoceny, tzn. že ke stávajícímu počtu bodů k dané otázce získali ti nejrychlejší ještě 5 bodů navíc, což mnohdy rozhodovalo o konečném pořadí. Žáci a studenti odpovídali pomocí hlasovacího zařízení, platilo vždy první zmáčknutí dané odpovědi. Aby měli ztížené podmínky, každá otázka byla časově omezena. Ostatní spolužáci středních a základních škol mohli své statečné bojovníky sledovat pomocí web kamery prostřednictvím www.festival.rkka.cz, kde jim mohli pomocí chatu posílat vzkazy.
V první skupině statečně bojovaly: Základní školy Borovského, Školská, Dělnická a Družby. Do poslední chvíle bylo klání zajímavé a napínavé, soutěžícím často dělaly problémy otázky z historie sportu či z méně známých sportovních odvětví. Konečné pořadí bylo následující: na prvním místě se umístila ZŠ Borovského, na druhém ZŠ Školská a na třetím ZŠ Dělnická. Po pauze následovala druhá skupina základních škol. Zde soutěžili žáci ze ZŠ Majakovského, Mendelova, U Studny, Slovenská a Cihelní. Zvítězili soutěžící ze ZŠ Mendlova, následovaly ZŠ Majakovského se ZŠ U Studny.
Druhý den - 24. března - se do soutěžního klání zapojily střední školy. Zúčastnila se Obchodní akademie Karviná, Střední zdravotnická škola a Střední škola techniky a služeb. Na otázky z hudební oblasti odpovídaly nejlépe studentky zdravotnické školy a právem si vítězství zasloužily. Studenty nejvíce potrápily otázky z historie. Všichni výherci jednotlivých klání byli odměněni hodnotnými cenami a pro všechny účastníky bylo připraveno malé pohoštění, za něž i za hodnotné dary patří dík všem sponzorům.
Věříme, že se do dalších soutěží zapojí základní a střední školy znova, aby mohly prověřit znalosti svých svěřenců.
JARMILA HAVELKOVÁ
Výstava fotografií dostihových koní
Knihovna města Olomouce uspořádala v dubnu až červnu 2009 na své pobočce - v Knihovně Antonína Šprince na Brněnské ulici - unikátní výstavu s názvem Zenon Kisza: Dostihy objektivem fotografa.
Expozice prezentovala barevné snímky jednoho z našich nejrespektovanějších fotografů v atraktivní sportovní oblasti, jakou jsou dostihy anglických plnokrevníků. Autor se věnuje i jiným sportovním disciplínám souvisejících s koňmi. Publikuje v časopisech Paddock Revue, Turf Magazín a dalších. Je stálým spolupracovníkem slušovického závodiště, pro které pořizuje fotografie pro plakáty, propagační materiály a dostihové programy. Vystavoval dosud například v Národním domě v Prostějově, v Českém Těšíně, Havířově, u příležitosti Velké pardubické 2008
v pardubické městské galerii a také v zahraničí, kde získal ocenění za svou tvorbu.
Vystavené snímky z prostředí turfu stojí na pomezí dokumentu a umělecké tvorby a spojují v sobě dramatičnost sportu a jedinečnost estetického prožitku. I proto je právě veřejná knihovna, jakožto instituce kulturní a zároveň vzdělávací, tím pravým místem k jejich prezentaci.
RADIM KARLACH
Knihomolíci a Bible
Bible - Kniha knih. Tak na ni nazírají starší generace, ovšem současným dětem říká pramálo. Samozřejmě se najdou výjimky - děti z křesťanských rodin, které se s ní seznamují od malička.
V dětském oddělení Městské knihovny v Karviné - Nové Město jsme se pokusili přiblížit Bibli také našim malým návštěvníkům. Představit ji jako součást vědění každého z nás.
U příležitosti Celonárodního čtení Bible - Velikonoce 2009 jsme si dali dostaveníčko v naší knihovně a byli jsme docela zaskočení zájmem nejen malých čtenářů, ale i jejich rodičů.
Na začátku jsme dětem přiblížili Bibli jako knihu, v níž najdou lásku, zradu, odpuštění, dobro i zlo. Trochu jsme poopravili názor čtenářů o jejím autorství, přidali některé číselné údaje a mnohé zajímavosti.
Děti mají ve svých myslích zázrak zrození Ježíška, který se každoročně navrací v podobě Vánoc, ale události Pašijového týdne a zázraku zmrtvýchvstání možná byly pro ně novými informacemi. Samozřejmě jsme použili přepracované biblické texty pro děti od Příběhů z Bible, Dětské Bible či Bible svaté.
Četli jsme si o tom, že Velikonoce se slavili dávno před Kristem jako židovský svátek pesah, o tom, kdo a kdy zradil Ježíše, o poslední večeři, o tom, jak nechal Pilát rozhodnout lid, kdo bude odsouzen, o tajemství prázdného skalního hrobu a znovunabytí života Ježíše Krista. Vše jsme prokládali povídáním o tradicích a zvycích, které se dodržují v průběhu týdne před Velikonocemi a také během nich.
Původně toto setkání mělo být hodinové, ale nakonec se nám povídání a milá atmosféra protáhla o další hodinu.
Slíbili jsme všem našim posluchačům, že se k čtení z Bible - Knihy knih vrátíme.
YVONA KOZUBKOVÁ

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2