ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

— Rakouská Národní knihovna ve Vídni uspořádala počátkem tohoto roku zajímavou výstavu s názvem Polské historické poklady. Výstava obsahovala vzácné historické rukopisy, grafiku, mince a další umělecké předměty ze sbírek polského Národního institutu Ossolineum, který nese jméno po hraběti Josephu Maximilianoviči Ossolinském, jenž působil v letech 1809-1826 jako prefekt císařské dvorní knihovny ve Vídni. Institut Ossolineum byl založen roku 1817 ve Lvově. Mezi nejvýznamnější exponáty výstavy patřil Krakovský misál od Jana Hallera z roku 1516, modlitební kniha vezíra Kara Mustafy, který byl zajat polským králem Janem Sobieským v bitvě u Vídně roku 1683 a velmi krásná ebenová skříňka uchovávající rukopis jednoho z nejdůležitějších polských románů Pana Tadeusze z roku 1834 od spisovatele Adama Mickiewicze. Výstava byla připomenutím historických a kulturních vazeb mezi Polskem a Rakouskem.
(Newsletter Österreichische Nationalbibliothek - Nr. 1/Februar 2009, s. 3-5)

— Desátý ročník Týdne slovenských knihoven, který organizuje Slovenská asociace knihoven, se uskutečnil ve dnech 23.-29. března. Jubilejní ročník měl motto Knihovny pro všechny a snažil se pozitivně zviditelnit knihovny jako kulturní a vzdělávací instituce prostřednictvím nejrozmanitějšího spektra aktivit. Zahájení Týdne slovenských knihoven bylo již tradičně spojeno s předáváním ceny Slovenské asociace knihoven Sakačik 2008, kterou je oceněna některá z členských knihoven SAK za uskutečnění významného knihovnického počinu. Ocenění Sakačik 2008 získala Hornozemplínská knižnica ve Vranove nad Topľou za soubor významných komunitních projektů - Knihovna v pohybu, Čtenářský tábor, Vranovské korálky, Nebojte se internetu a Nejdražší jsou naše vrásky. „Knihovna to není jen půjčování knih, ale mnoho projektů pro naše uživatele, které připravujeme v průběhu celého roku“, tvrdí ředitelka vítězné knihovny E. Antolíková.

— V únoru tohoto roku se uskutečnila v Univerzitní knihovně v Bielefeldu v Německu mezinárodní konference s názvem Informační služby řízené technologií a ekonomikou. Tato konference se snažila nastínit budoucnost digitálních knihoven, využívání e-learningu ve vzdělávacích projektech knihoven a celou řadu dalších možností v oblasti využívání nových technologií. Zajímavé byly příspěvky sekce Ekonomika v informačních službách - Náklady na vědeckou komunikaci, Outsourcing informačních služeb a Ekonomické hodnoty Google Scholar. Součástí konference byla i prezentace Britské knihovny rukopisů 2.0, kterou uvedl Juan Garcés. Elisabeth Niggemann z německé Národní knihovny prezentovala projekt Europeana v referátu s názvem Propojení kulturního dědictví. Globální úloze knihoven se věnovala ve svém příspěvku prezidentka IFLA Claudia Lux.
(BuB Forum Bibliothek und Informationen - Nr. 4, 2009)

— Na přelomu března a dubna 2009 se v Arlingtonu uskutečnil již 24. ročník největší severoamerické konference a výstavy s názvem Počítače v knihovnách. Tato konference se třetí desetiletí komplexně věnuje všem aspektům využívání informačních technologií v knihovnách. Letošní téma bylo Budování zítřka a rozšiřování myšlenek a ideí ve vzdělávání. Příspěvky se zaměřily na špičkové technologické nástroje, procesy a postupy v knihovnách, upozornily na nové on-line iniciativy a inovace ve všech informačních organizacích. Organizátoři konference se snaží propojovat nové komunity informačních specialistů s činností knihoven. Více než 150 prezentací se věnovalo problematice web designu, Open source, mobilním a virtuálním světům, vzdělávání pracovníků a plánování činností, speciálním knihovnám a vyhledávacím službám. Součástí konference byly workshopy a exkurze ve školách a knihovnách.
(Computers in Libraries - March 2009)

— Ve dnech 17.-20. srpna se v Mechelenu (Belgie) a v Maastrichtu (Holandsko) uskuteční konference IFLA knihoven poskytujících služby osobám se zdravotním postižením. Má upozornit na význam poskytování specializovaných knihovnických služeb a má především prohloubit spolupráci knihoven v této oblasti z Belgie a Holandska. Budou zde prezentovány nejlepší příklady z praxe veřejných knihoven, konference se bude věnovat problematice zpřístupnění informací handicapovaným uživatelům a specialisté zde budou prezentovat novinky v publikační činnosti pro nevidomé.
(IFLA Journal - Volume 35, No. 1, March 2009)
Připravil ROMAN GIEBISCH

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2