Zvukové knihy v roce 2009

JITKA NĚMCOVÁ > jnemcova@knihovnatr.cz  
Účastníci semináře (foto archiv MěK Třebíč)Program letošního semináře pro pracovníky zvukových oddělení knihoven, který se konal 7. dubna v Městské knihovně v Třebíči, nabízel tři zajímavá témata: Digitální knihovna Knihovny K. E. Macana v Praze, Služby pro zrakově postižené a verze Blind Friendly pro www stránky Šmidingerovy knihovny Strakonice a Klubová setkávání ve zvukové knihovně ve Vsetíně.
Digitální knihovnu přijeli z Prahy představit její ředitel Bohdan Roule, vedoucí úseku knihovny Dagmar Turková a jejími službami „provedla“ Renáta Meyerová. Knihovna slouží ke stahování MP3 souborů zvukových knih, k jejich poslechu a také ke stahování digitálních textů. Pracuje v systému Wiking, který je vytvořený speciálně pro zrakově postižené a funguje ve všech operačních systémech. Fond je určen nejen pro jednotlivce, ale rovněž pro ostatní knihovny, které soubory zvukových knih mohou dále poskytovat svým čtenářům. Nyní je pro zájemce připraveno 1044 titulů ve formátu MP3.
Možnost registrace mají jak jednotlivci, tak i knihovny. Pro obě skupiny je podmínkou při přihlášení zadat svoji e-mailovou adresu. Pokud se přihlásí jeden uživatel, musí si vytisknout prohlášení, ke kterému pak připojí buď svůj notářsky ověřený podpis (a dopis odešle poštou do Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze - dále KTN), nebo elektronický podpis v e-mailu. Poslední možností je dostavit se s prohlášením do knihovny osobně. Podmínkou je, aby byl zájemce již registrovaným čtenářem KTN. Pokud není, musí se nejprve zaregistrovat, až pak může využívat Digitální knihovnu.
Knihovny, které využívají služeb KTN (tj. platící i neplatící pobočky), a které budou mít zájem používat i Digitální knihovnu, vyžádají si u R. Meyerové své registrační číslo, které jim bylo přiděleno. Toto číslo stačí použít jen při prvním přihlášení - dále už se knihovny přihlašují pomocí e-mailové adresy a hesla. Použitý e-mail by měl být vázán na jednu konkrétní osobu, která objednávky vyřizuje, nikoliv na organizaci. K dokončení úspěšné registrace KTN zašle registrační klíč (link), který knihovny okopírují a použijí k zpětnému ověření pravosti pro KTN. Je vhodné, aby se přihlásily všechny knihovny, protože stávající systém objednávek a dodávek bude fungovat do konce roku 2009, následující rok už by se měly zvukové knihy ve formátu MP3 objednávat a stahovat pouze právě prostřednictvím Digitální knihovny.
Katalog nabízí vyhledávání podle kategorií (žánrů), podle klíčových slov, autora a vyhledávání lze zúžit zadáním typu formátu. K dispozici je seznam nově uvedených titulů. Každý záznam obsahuje kromě základních údajů i informaci, v jaké podobě je titul k dispozici (bodové písmo, kazeta, MP3) a rovněž zahrnuje přehrávač, takže si lze přehrát celou knihu nebo pustit alespoň ukázku. Tato možnost platí pouze pro tituly vydané KNT v Praze, neexistuje pro tituly od jiných vydavatelů, které má knihovna rovněž v katalogu (např. Radioservis). Vyhledané položky lze řadit v kombinacích autor-název, název-autor a datum. Funguje i RSS systém pro nové tituly v katalogu. Katalog si může prohlédnout i neregistrovaný uživatel na adrese https://biblio.brailcom.org/biblio/catalog.
Objednávat mohou už jen registrovaní uživatelé. Vybrané tituly se ukládají v objednávkovém formuláři, který lze ještě před odesláním zkontrolovat a upravit. Fakturační doklady jsou pak k dispozici buď v elektronické podobě, anebo je na vyžádání KTN zašle poštou. Po zaplacení budou objednané tituly uvolněné ke stažení. Celý proces objednávky až k odblokování titulu a následnému stažení je možné sledovat v již zmíněném objednávkovém formuláři. Dále jsou uváděny údaje o pořadí a stavu objednávky (stará, nová). Knihovny si stažené tituly ukládají podle svých možností - jako počítačové soubory, nebo na pevný nosič. Tato možnost bude ošetřena dodatkem smlouvy, který bude KTN postupně rozesílat. Knihovnám tedy už nebude chodit zvuková kniha na CD, ale samy si zvolí, jak titul uloží. Proto byla snížena i cena - místo stávajících 150 Kč za jedno CD se bude platit nyní 130 Kč.
Vzhledem k tomu, že velká většina knihoven čerpá na nákup zvukových knih finanční prostředky z grantové dotace MK ČR, jejichž schválení již proběhlo, byl ještě během semináře vznesen telefonický dotaz na MK ČR, zda je možné z grantu (tedy i spoluúčasti) použít finanční prostředky i na nákup médií, která jsou určena k uložení dat (CD-ROM), aniž by tak velké množství knihoven muselo žádat o změnu v projektu. Odpověď zněla kladně, je ale nutné při vyúčtování v písemném komentáři na tuto skutečnost (změnu) upozornit. S Mgr. Blankou Skučkovou z MK ČR jednala telefonicky a tuto zprávu předala ředitelka MěK v Třebíči Mgr. Marie Dočkalová (pro případné dotazy uvádím kontakt mdockalova@knihovnatr.cz).
V loňském roce KTN vzhledem ke stěhování studia nestihla natočit všechny tituly edičního plánu, proto se zbytek dotáčí letos. Nových titulů bude natočeno asi 100 a 500 jich bude obnovených. Předpokládaná doba, po kterou se budou přetáčet staré tituly, se odhaduje na pět let. Všechny knihovny mají možnost ovlivnit výběr nových titulů, které se budou natáčet. Stejně tak se na výběru mohou podílet i jednotlivé osoby. Stačí napsat své tipy na adresu ktn@ktn.cz, pokud se sejde víc požadavků na některý titul, bude upřednostněný. Poškozené audiokazety je stále ještě možné nahradit novými.
V dalším bloku představila služby pro nevidomé a zrakově postižené Šmidingerovy knihovny Strakonice Jaroslava Vokáčová. Oddělení pro nevidomé zde poskytuje služby v rámci celého Jihočeského kraje, proto velkou část své činnosti věnuje zásilkové službě. Vzhledem ke skladbě čtenářů, kdy většina z nich je v důchodovém věku a převažují ženy, se půjčují hlavně tituly na audiokazetách a oddělení je tedy stále závislé na jejich opravách. Nicméně i přesto má Šmidingerova knihovna jako jedna z mála zpracovanou verzi www stránek pro nevidomé a zrakově postižené, tzv. verzi Blind Friendly.
Knihovna si tuto verzi vypracovala podle standardu a doporučuji ji k nahlédnutí na adrese http://www.knih-st.cz/blind_friendly/index.html. Bližší informace a rady může poskytnout František Verner admin@knih-st.cz.
Ředitel KTN v Praze po této prezentaci apeloval, aby všechny veřejné instituce, tedy rovněž i knihovny, zpracovaly své www stránky i pro zrakově postižené. Shodou okolností jsem při psaní tohoto článku nahlédla do právě doručeného druhého čísla časopisu Knihovna, kde publikuje článek s názvem Budou weby veřejné správy skutečně přístupné RNDr. Hana Bubeníčková a Mgr. Radek Pavlíček. Také doporučuji k přečtení.
Poslední část semináře byla v režii Hany Malé a Pavlíny Panovcové z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, které si připravily prezentaci na téma klubová setkávání ve vsetínské zvukové knihovně. Zvuková knihovna pracuje od roku 1992, je tedy zřejmé, že byla prvním zařízením tohoto druhu v regionu. I když má k dnešnímu dni bezmála 1000 titulů zvukových knih, výborné technické zázemí pro zrakově postižené (PC se speciálními programy, televizní lupu, internet s hlasovým výstupem), klade se zde velký důraz také na společná setkávání klientů a jejich rodinných příslušníků při zajímavých besedách, koncertech, hudebních pořadech. Pro tuto příležitost vznikl Klub ZK. Zde se zájemci mohou sejít např. s představiteli města, k nejnavštěvovanějším akcím patří cestopisné pořady a nejúspěšnější pak bylo vánoční setkání s místním folklorním souborem a koncert studentů gymnázia.
Pokud se budete chtít inspirovat, co nabídnout v rámci „mimovýpůjční“ činnosti, doporučuji obrátit se na vsetínskou knihovnu. Výčet nápadů a akcí, co vše se dá podniknout, byl skutečně mimořádný a kolegyně mají veškeré své aktivity přehledně zpracované v elektronické prezentaci. Kontaktní adresa je hmala@mvk.cz.
Poděkování za účast patří všem a těším se příští rok na shledanou.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2