Od redakčního stolu

Milí čtenáři,
letní dvojčíslo Čtenáře, které právě otvíráte, by se dalo rozdělit do několika bloků. Někdy se články věnující se jednomu tématu z více úhlů pohledu sejdou v redakci nahodile, a my se spíše snažíme o to, aby byl časopis obsahově co nejpestřejší, ale tentokrát jsme shodu naopak plánovali. V úvodu jsme se zaměřili na téma elektronického dodávání dokumentů zastoupené především elektronickou Pedagogickou knihovnou (e-PK) a službami Národní knihovny ČR v této oblasti. Další, kdo by určitě neměl v tomto přehledu chybět, je Státní technická knihovna a projekt VPK (Virtuální polytechnická knihovna).
Této instituci jsme se však rozhodli věnovat pozornost hlavně v souvislosti s její novou budovou, protože datum otevření Národní technické knihovny v Dejvicích se rychlým tempem blíží. Jsme toho svědky každý den, neboť stěhování knih z Klementina vidíme na vlastní oči vždy, když přicházíme do redakce. Rozhovor s ředitelem NTK Ing. Martinem Svobodou je ještě doplněn ohlédnutím za činností školicího centra, které je součástí této knihovny již deset let a má za sebou úctyhodný počet vzdělávacích aktivit.
Další blok příspěvků se zabývá metodou psychoterapie využívající léčebné a podpůrné účinky četby, tedy biblioterapií. Úvodní text informuje o zajímavém projektu BiblioHelp, který vytvářejí studenti z Kabinetu informačních studií a knihovnictví (FF MU Brno). Biblioterapii jsme se věnovali i v loňském dvojčísle a letos se ještě můžete dočíst, co nabízí pohádkoterapie. Zpráva o knize, která chce pomoci, pak ukončuje tento tematický celek ukázkou toho, jak také může konkrétní kniha sloužící k léčbě četbou vypadat.
Poslední okruh se skládá ze zpráv z různých seminářů a akcí, které jsme nemohli opomenout. Na závěr bych ještě chtěla upozornit například na článek o e-learningu v knihovnách či o lektorství v knihovnickém prostředí.
I když se „tento způsob léta zdá být poněkud nešťastným“, přeji vám pokud možno jen samé příjemné zážitky.
Lenka Šimková

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2