Přehled obhájených diplomových prací na ÚISK FF UK v květnu 2009

PETRA MYŠKOVÁ > Petra.Myskova@ff.cuni.cz  
VĚRA PILECKÁ > Vera.Pilecka@ff.cuni.cz  
Přinášíme vám další přehled diplomových prací obhájených na Ústavu informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy, tentokrát v květnovém termínu státních závěrečných zkoušek. Cílem tohoto seriálu je pravidelně seznamovat knihovnickou veřejnost se zdroji aktuálních informací z oblasti knihovnictví, informačních studií, knihovědy a studia nových médií a přispět k většímu využití diplomových prací studentů.
V květnovém termínu státních závěrečných zkoušek na ÚISK FF UK ukončilo magisterské studium třináct studentů (z toho jedenáct v oboru Informační studia a knihovnictví a dva v oboru Studia nových médií) a bylo obhájeno dvanáct diplomových prací. V případě, že vás některá z prací zaujme a budete mít zájem se o ní ve Čtenáři dozvědět více, kontaktujte redakci nebo přímo nás a my autora oslovíme s nabídkou zveřejnění výtahu příslušné práce.
Informace o zadaných, odevzdaných a obhájených bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních pracích na Ústavu informačních studií a knihovnictví je možné vyhledávat pomocí systému ISDP (Informační systém diplomových prací) na http://isdp.alstanet.cz/. V ISDP najdete o pracích z přehledu také další informace, např. kdo byl jejich vedoucím a oponentem, překlad názvu práce do angličtiny, autorský abstrakt, rozsah práce a klíčová slova.
Výtisky všech obhájených diplomových prací jsou uloženy v areálu FF UK v Knihovně společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích, U Kříže 8, Praha 5-Jinonice.
Seznam názvů a autorů obhájených diplomových prací:
Moderní principy koncepce a fungování dokumentových dodavatelských služeb (DDS) (Bc. Helena Grycová)
Senioři a internet (Bc. Kateřina Kamrádková)
Historie a perspektivy rozvoje Městské knihovny v Klatovech (Bc. Ludmila Kovaříková)
Portréty Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna ve starých tiscích a na dobových rytinách: ikonografická analýza fondu Vojenského historického ústavu (Bc. Zdeněk Munzar)
Stav knihovního fondu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín 1997-2007 (Bc. Dana Riedlová)
Zpřístupňování a využívání elektronických informačních zdrojů na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (Bc. Dana Sigmundová, DiS.)
Informační profese ve Francii (Bc. Veronika Tichá)
Vývoj informační a komunikační strategie Evropské komise po rozšíření Evropské unie o státy střední a východní Evropy (Bc. Jiří Vaňkát)
Analýza využití competitive intelligence v podnicích v ČR (Bc. Milan Větrovec)
Vývoj sémantického webu (Bc. Michaela Zimová)
Internetový magazín jako specifický komunikační prostředek (Bc. Ondřej Jireš)
Travel 2.0 - nové podoby turismu ve věku rozvíjejících se web 2.0 technologií (Bc. Ondřej Růžička)

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2