Akvizice v Městské knihovně Trutnov

MICHAELA ŘEHÁKOVÁ > rehakova@mktrutnov.cz  
 
Městská knihovna v Trutnově je knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí, což v oblasti akvizice znamená kromě nákupu pro městskou knihovnu i nákup knihovních fondů pro malé obecní knihovny s neprofesionálním pracovníkem. Už třicet let mám v naší knihovně na starosti právě akvizici a zpracování fondu. Ročně nakoupím a zpracuji kolem 7000 knih.
Finanční prostředky na nákup knihovního fondu se každoročně pohybují v částce kolem 1 mil. Kč. Vztahy se zřizovatelem byly a jsou na velmi dobré úrovni, takže v případě vyčerpání stanovené finanční částky lze požádat o její navýšení a zatím vždy, pokud bylo potřeba, nám vyšli vstříc a náš požadavek kladně vyřídili.
V knihovně pracuje akviziční komise, která je složená z vybraných zástupců jednotlivých oddělení a dále pak metodičky, která koriguje nákup dokumentů pro výměnné soubory.
Při profilaci fondu máme na zřeteli, že jsme veřejnou univerzální knihovnou, a proto se snažíme, aby v našem fondu byla zastoupena nejen krásná literatura, ale v přiměřeném množství i populárně naučná, odborná a vědecká.
Pracovnice jednotlivých oddělení sledují, co čtenáře zajímá, a podle toho se snažíme knihy vybírat. Úzce spolupracuji také s pracovnicí na úseku meziknihovní výpůjční služby, která, pokud je o některou knihu větší zájem, se na mne obrátí se žádostí tento titul sehnat a dokoupit. Výběr knih do výměnných souborů má na starosti metodička, která je v neustálém kontaktu s knihovníky obecních knihoven a snaží se vyhovět jejich požadavkům.
V poslední době také dochází k běžné výměně poškozených nebo opotřebovaných dokumentů, a proto s povděkem vítáme, že řada nakladatelství vydává reedice starších titulů, takže můžeme fond doplnit.
Knihovna používá knihovnický systém Clavius, který kromě běžné agendy nabízí i možnost sdílené katalogizace - automatická, rychlá a bezobslužná výměna katalogizačních záznamů mezi knihovnami připojenými na internet. Využíváme ji i při dohledávání informací o knihách, které nevlastníme a které po nás čtenáři požadují.
V neposlední řadě musím konstatovat, že si již svoji práci neumím bez internetu představit. V posledních letech se z něho stal neocenitelný pomocník.
A jak probíhá samotný výběr a nákup knih?
Většina dodavatelů nám poskytuje rabat mezi 20-30 %, někteří 10-15 %, u těch ale nakupujeme pouze okrajově. Tyto výhodné podmínky nám pomáhají udržet množství nových knihovních jednotek zhruba na stejné úrovni i přes růst jejich cen. Za posledních pět let jsme nakoupili asi 36 000 svazků.
Pemic Books, a. s., Ostrava: Již od roku 2000 je naším největším dodavatelem knižních titulů. Zpočátku probíhal nákup tak, že jsme každý týden obdrželi bedny s nabídkou knih. Tato forma výběru měla tu výhodu, že jsme všechny knihy viděli na vlastní oči a mohli jsme je tudíž lépe posoudit. Asi není nutné zdůrazňovat, že nic nenahradí možnost nákupu s knihou v ruce. Po objednání nám byly vybrané tituly během několika dnů dodány. Tento způsob nákupu byl příjemný pro knihovnu, ale náročný pro dodavatele, takže v současné době vybíráme dokumenty přes webové rozhraní. To nám také umožňuje mít neustále přehled o stavu našich objednávek. Většinu nabízených knih si můžeme prohlédnout - jsou zde naskenované obálky a k nim uvedené anotace, které ovšem ne vždy odpovídají našim požadavkům. Pokud si nejsme nějakým titulem jisti, objednáme pouze jeden výtisk a další případně doobjednáme. Nabídky velkoobchodu jsou v podstatě každodenní, bezproblémové a jsme s nimi velmi spokojeni, touto formou získáváme přibližně 80 % akvizice.
Euromedia group k. s. - Knižní klub, Praha: Každé čtvrtletí obdržíme od společnosti katalog s nabídkou knih. I zde akviziční komise posoudí a vytvoří objednávku a během čtrnácti dnů jsou tituly dodány. V nedávné době jsme zjistili, že i tato společnost má vlastní dealery, takže se budeme domlouvat na jejich návštěvě.
Ing. Jan Suchl - Spira, Liberec: U této společnosti probíhá výběr dokumentů pomocí edičního plánu. Protože je převážně zaměřen na ženské a dívčí romány, je výběr rychlý a bezproblémový. Knihy objednáme a dealer nám je průběžně dodává podle data vydání.
Albatros, a. s., Praha: V minulém roce jsme začali úzce spolupracovat s nakladatelstvím Albatros prostřednictvím dealera, který nás navštěvuje jednou za 14 dnů s nabídkou novinek. Vzhledem k tomu, že knihovna jednou za měsíc poskytuje prostory dětského oddělení maminkám s batolaty a malými dětmi, začali jsme pro ně do fondu nakupovat ve větší míře leporela a knížky. Tato spolupráce se nám velmi osvědčila a máme nyní již zaregistrováno mnoho předškoláků jako čtenářů.
Krameriova K. D., spol. s r. o., Humpolec: Jedná se o klasický nákup. Pracovník firmy k nám zajíždí jednou týdně s nabídkou knih.
Nakladatelský servis, s. r. o., Středokluky: Spolupráce s touto firmou je stejná jako v případě předchozí firmy.
Portál, s. r. o., Praha: Toto nakladatelství využíváme především k doplnění fondu odbornou literaturou, zejména z oblasti sociální a pedagogické, a zajišťujeme tak požadavky našich studentů.
Toto jsou tedy naši největší dodavatelé, ale spolupracujeme i s celou řadou dalších distributorů, knihkupců a vydavatelů. Někteří prezentují svoji nabídku osobně, jiní přes internet a někteří posílají pravidelně ediční plány. Jsou to: Computer Press, a. s., Kanzelsberger, a. s., Libri, s. r. o., Pavel Dobrovský BETA, s. r. o., Vltava.cz, a. s., Svět dětské fantazie - internetový obchod, Grada Publishing, a. s., Moravská Bastei Moba, s. r. o., Nakladatelství Oldag, Neoluxor, s. r. o., Nakladatelství Domino, s. r. o., Alpress knižní distribuce, Kosmas, spol. s r. o.
Veškeré dodané knihy jsou ihned zkatalogizovány, adjustovány a druhý, v horším případě třetí den dodány do jednotlivých oddělení knihovny a do výměnných souborů.
Akvizice periodik
Knihovna má ve svém fondu 96 titulů periodik. Většinu máme předplacenou u vydavatelů (což je pro nás výhodnější - nižší cena za jeden exemplář). Jen asi 12 titulů odebíráme z novinového stánku, jedná se především o denní tisk, který musí být zpracován před otevřením knihovny veřejnosti, což se nám donáškou prostřednictvím České pošty většinou nedařilo.
Akvizice zvukových knih
Jsme knihovnou, která svým uživatelům nabízí zvukové knihy - magnetofonové pásky nebo CD-ROM. Na tomto poli spolupracujeme s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana, Praha. Protože tyto knihy půjčujeme v oddělení pro dospělé čtenáře, na jejich akvizici se podílejí pracovnice tohoto oddělení. Nákup je zatím prováděn prostřednictvím e-mailu, v dohledné době si však objednané zvukové knihy budeme moci stáhnout sami přes internet.
Závěr
Akvizice v knihovně prošla po roce 1989 určitým vývojem. V našem městě byl pouze jeden soukromý knihkupec, který však svojí nabídkou nepokrýval potřeby veřejné knihovny, zvláště v oblasti náročnější a odborné literatury. Rozvoj internetu a distribučních sítí výrazně rozšířil nabídku knih. Lze s nadsázkou říci, že jsme jimi téměř zahlceni, bývá někdy až nemožné se v nich orientovat. Ale to není stížnost, jen konstatování, vždyť co si může knihovník přát lepšího než nepřeberné množství dobré a kvalitní literatury. A doufejme, že prostřednictvím knihovny i její uživatelé.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2