Akviziční seminář již podevatenácté

BLANKA SEDLÁČKOVÁ > blanka@vkol.cz  

Jedna z velkých jistot soudobého českého knihovnictví je pravidelné konání seminářů akvizičních pracovníků ze všech typů knihoven. Je to vždy velmi příjemné setkání profesní i lidské.
Letos byla za pořádající knihovnu vybrána, trochu záměrně, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Pozvánku na 10. června 2009 pochopitelně potvrdilo nevídané množství kolegyň a kolegů, kteří si nechtěli nechat ujít exkurzi po nové budově hradecké knihovny. Proto i číslo podepsaných 112 účastníků je v historii seminářů rekordní, a snad mohu říci za většinu, že nikdo nebyl zklamán.
Byli jsme přivítáni v supermoderním přednáškovém sále osobně ředitelkou Mgr. Evou Svobodovou za pořádající knihovnu a následně Ing. Alešem Brožkem, který nás s vtipem sobě vlastním seznámil s programem semináře.
Jeho nosným tématem byla Akvizice dokumentů prostřednictvím distributorů, knihkupců a nakladatelů. Program byl seřazen velice šikovně, střídali se v něm se svými příspěvky zástupci velkých krajských knihoven, veřejných a muzejních knihoven spolu s distributory a pracovníky nakladatelství. V jednotlivých příspěvcích zaznívaly problémy, s nimiž se potýkají jak akviziční pracovníci v různých typech knihoven, tak nakladatelé a distributoři.
Pracuji v knihovně s právem povinného výtisku, proto jsem si s velkým zájmem poslechla o zkušenostech doplňování ve stejném typu knihoven, ale bez celostátního povinného výtisku. Příspěvky Mgr. Anny Andrlové ze Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a Marie Lichtenbergové ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem vystihly dobře těžkou situaci v krajských knihovnách, které usilují o zařazení co největšího počtu titulů české produkce do svých fondů a jsou odkázány na distributory a nakladatele, protože ne všechna literatura se dá koupit v knihkupectvích.
V podobném duchu se nesly i příspěvky pracovnic z knihovny Národního muzea. PhDr. Jarmila Kučerová se podělila o zkušenosti při nákupu odborné literatury, o profilování fondu. Zmínila se o jednotlivých dodavatelích neperiodické i periodické literatury a zkušenostech, které s nimi mají. Hodnotila nejen ceny a různé slevy, ale i vztah dodavatele ke knihovně, jeho ochotu informovat o novinkách, úplnost vystavovaných databází. Část svého příspěvku věnovala i nákupu zahraniční literatury.
PhDr. Eva Lachmanová z téže instituce se vrátila do nedávné minulosti, kdy bylo knihovně odebráno právo povinného výtisku na neperiodickou literaturu. Jako kompenzaci dostávají každý rok dotaci od ministerstva kultury na nákup, který realizují u konkrétních distributorů. Bohužel momentálně neexistuje možnost zajistit komplexně veškerou českou produkci.
Vystoupení pracovnic městských knihoven z Náchoda a Trutnova ukázalo způsob doplňování v tomto typu knihoven (viz v následujících příspěvcích - pozn. red.).
V protiváze k prezentacím pracovnic knihoven (bohužel se nenašel ani jeden muž z řad knihovníků) přednesli své příspěvky zástupci knižního velkoobchodu společnosti Kosmas, nakladatelství Fragment Praha a distribuční firmy z Prahy OPA a PEMIC BOOKS z Ostravy. Jsou to firmy většinou všem akvizičním pracovníkům známé a mnoho knihoven všeho druhu jejich služby využívá.
Knižní velkoobchod Kosmas funguje již 10 let a pro knihovny je přínosem, protože se nesoustřeďuje pouze na komerční tituly, ale spolupracuje i s malými regionálními vydavatelstvími a edičními středisky jednotlivých vysokých škol. Momentálně mají v nabídce 24 000 titulů.
Nabídka nakladatelství Fragment Praha je bohatá, zaměřuje se nejen na knihy pro děti a mládež, populárně naučnou literaturu a doplňkové učebnice, ale také na knihy pro dospělé. Vydávají i tituly, které nemohly dříve vycházet. Doplňkem jejich činnosti jsou výstavy a besedy.
OPA - obchodní a propagační agentura působí na trhu s knihami již od roku 1990 a od počátku je zaměřena hlavně na knihovny. Momentálně nabízí 4500 titulů od 160 nakladatelů.
Společnost PEMIC BOOKS byla založena v roce 2001, má velmi širokou nabídku skladových titulů (přes 37 000). Hodně se soustřeďují na logistiku a informační podporu.
Všichni vystupující z distribučních firem a nakladatelství informovali o slevách a rabatech, o zkušenostech se spoluprací s knihovnami, o nadstavbových aktivitách.
Seminář ukončil Ing. A. Brožek s poděkováním paní ředitelce Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a ostatním pracovníkům knihovny za bezchybnou organizaci. Poté následovala exkurze s odborným výkladem po nové budově hostitelské knihovny. Všichni jsme byli zvědaví, přece jenom - v České republice se nestaví knihovny tak často! A z různých vystoupení jsme věděli, jaké problémy se stavbou musely být překonány.
U konzervativnějších kolegů a kolegyň byly z počátku trochu patrné rozpaky z netradiční realizace budovy, ale s přibývajícími prohlédnutými částmi začala být většina z nás nadšená a mnozí jsme upřímně zazáviděli prostory pro uživatele, pracovníky a hlavně sklady.
Myslím, že na konci tohoto malého ohlédnutí za 19. akvizičním seminářem se sluší poděkovat pořádající Studijní a vědecké knihovně za velmi příjemné a vstřícné přijetí i Ing. A. Brožkovi a PhDr. J. Kádnerové (SVK v Kladně) za neuvěřitelnou energii při přípravách na tato knihovnická setkání.
Už se těšíme na jubilejní 20. ročník!


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2