Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
BECK, Susan E. - Manuel, Kate : Practical Research Methods for Librarians and Information Professionals. /Praktické výzkumné metody pro knihovníky a informační odborníky./ New York : Neal-Schuman, 2008. - xv, 309 s.
Kl 37.831

Biblioteki v pravovom prostranstve : sovremennyje problemy : sbornik statej. /Knihovny v právním prostředí, současné problémy. Sborník statí./ Sankt-Peterburg : Rossijskaja bibliotečnaja associacija, 2008. - 272 s.
Kib 37.903

Content Management Systems in Libraries : case studies / ed. by Bradford Lee Eden. /Obsah řídících systémů v knihovnách : případové studie./ Lanham : Scarecrow Press, 2008. - vi, 224 s. : il.
Abdg 37.817

IFLA Annual Report 2007. /Výroční zpráva za rok 2007./ Hague : IFLA Headquarters, 2009. - 24 s. : il.
Kpb 8.845/B

Sdružení knihoven České republiky : rok 2009 /odpovědný red. Jaromír Kubíček. Brno : Sdružení knihoven České republiky, 2009. - 110 s.
Kpo 8.837/B

Automatizace knihovnické a informační činnosti
ALBERT, Sylvie - FLOURNOY, Don - LeBRASSEUR, Rolland : Networked Communities : strategies for digital collaboration. /Propojené komunity : strategie pro digitální spolupráci./ Hershey : Information Science Reference, 2009. - xvi, 328 s.
Ie 37.822

A Dictionary of Computing. - 6th ed. /Počítačový slovník./ New York : Oxford Univ. Press, 2008. - viii, 583 s.
Abc 37.872

Federated Search : solution or setback for online library services / ed. by Ch. N. Cox. /Metavyhledávání : řešení nebo nezdar pro online knihovnické služby./ Binghamton : Haworth Press, 2007. - 453 s.
Sdg 37.653

PANDIAN, M. Paul - KARISIDDAPPA, C. R. : Emerging Technologies for Knowledge Resource Management. /Perspektivní technologie pro řízení znalostních zdrojů./ Oxford : Chandos, 2007. - xiv, 194 s. : grafy
Iea 37.497

Architektura knihoven
Academic Library Building Renovation Benchmarks. /Orientační body renovace budov vysokoškolských knihoven./ New York : Primary Research Group, 2008. - 149 s.
Aac 37.809

INDRA, Bořivoj : Archivní budovy a perspektivy jejich výstavby. Praha : Státní oblastní archiv v Praze, 2008. - 83 s. : il.
Tm 37.830

MATTERN, Shannon Christine : The New Downtown Library : designing with communities. /Nová knihovna v centru města. Veřejné navrhování./ Minneapolis : Univ. of Minnesota Press, 2007. - xiv, 179 s.
Aa 37.118

Organizace knihovních fondů
GRICHANOV, Jurij Aleksandrovič …[et al.] : Bibliotečnyje fondy : strategija razvitija : monografija. /Knihovní fondy. Strategie rozvoje. Monografie./ Moskva : Paškov dom, 2008. 142 s.
Oa 37.895

The Impact of Digital Technology on Contemporary and Historic Newspapers : proceedings of the International Newspaper Conference, Singapore, 1-3 April 2008, and papers from the IFLA World Library and Information Congress, Québec, Canada, August 2008 / ed. by Hartmut Walravens in collaboration with the National Library of Singapore. /Vliv digitální technologie na současné a historické noviny. Materiály z mezinárodní konference v Singapuru 1.-3. 4. 2008 a dokumenty z kongresu IFLA, Québec, srpen 2008./ München : Saur, 2008. - xii, 222 s. - (IFLA Publications ; 135)
Oaab 37.848

SCHÖN, Tiziane : Sondersammlungen in Bibliotheken : Theorie und Praxis bei Erschließung und Präsentation. /Speciální sbírky v knihovnách. Teorie a praxe zpřístupnění a prezentace./ Berlin : Zentral- und Landesbibliothek Berlin, 2008. - 64 s. : il.
Oaa 37.884

Sítě knihoven
Academic Library Research : perspectives and current trends / ed. by Marie L. Radford and Pamela Snelson. /Výzkum vysokoškolské knihovny. Perspektivy a aktuální trendy./ Chicago : Association of College and Research Libraries, 2008. - viii, 315 s. - (ACRL Publications in Librarianship ; no. 59)
Tb 37.864

JEŽEK, Vlastimil : Střepiny chobotnice aneb Národ sobě : příběh Oka nad Prahou architekta Jana Kaplického. V Řitce : Daranus, 2009. - 279, xvi s obr. příl. : barev. il.
Tab 37.824
MAŠEK, Petr : Zámecké knihovny ve Zlínském kraji. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2008. - 135 s. : il., faksim. - (Zlínský kraj ; sv. 18)
Ti 37.808

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2