Střípky z konference Knihovny současnosti 2009

LENKA ŠIMKOVÁ > ctenar@svkkl.cz  
 
Tradiční knihovnická konference pořádaná v Seči u Chrudimi se uskutečnila v letošním roce posedmnácté. Trochu netradiční byl ovšem termín setkání, kterým se stal 23.-25. červen. K tomuto posunu došlo z důvodu rekonstrukce areálu Juniorcentra a mnozí účastníci, včetně mě, se naivně těšili na přeci jen lepší počasí, než bývá v září. Příroda však „nezklamala“ a sluníčko vylezlo, až když se začali účastníci konference rozjíždět do svých domovů. Jinak bylo po celou dobu tak pošmourno a deštivo, jak jen v Železných horách může být…
Nicméně nepříznivé počasí vynahradil zajímavý program. V letošním roce došlo k menším změnám, mezi které patřilo například závěrečné shrnutí všech pořádaných sekcí. Poslední den tedy v rámci společného programu vystoupili hodnotitelé jednotlivých bloků a seznámili ostatní účastníky s jejich průběhem a obsahem. Ale popořádku…
První jednací den zahájil Jaromír Kubíček (SDRUK ČR) a poté převzal úvodní slovo ředitel Odboru umění a knihoven MK ČR František Zborník. Nové nositele Medailí Z. V. Tobolky, které jsou na konferenci udíleny, představil jako v předešlých letech Aleš Brožek (SVK v Ústí nad Labem). Medailonky pěti oceněných knihovnic přinášíme v tomto čísle Čtenáře. Po předání cen z rukou Jaromíra Kubíčka a Jiřiny Kádnerové (SVK v Kladně) následovaly již samotné prezentace přednášejících. Jejich přehled najdete na stránkách http://www.sdruk.cz/sec/ a některé příspěvky též ve sborníku1. Proto se pokusím pouze sumarizovat obsah navštívených sekcí a upozornit na některé zajímavé referáty.
Úvodní blok nazvaný Knihovna jako komunitní centrum; Programy, projekty byl zajímavý také díky zahraničním hostům. Zkušenosti z německého, polského a slovenského prostředí v oblasti služeb, propagace a vzdělávání doplnili informacemi o projektech i přednášející z českých knihoven. Výjimečný byl zejména přednes energické Hannelore Vogt (Stadt-Bibliothek Köln) nazvaný Knihovna - oáza služeb? Koncept vedení a řízení zaměřený na zákazníka, který přinesl mnoho inspirace a zajímavých tipů, jak v knihovnách získávat a udržet uživatele. Jako fotoreportáž pojal svůj příspěvek Tomáš Řehák (Městská knihovna v Praze) a nazval ho Trendy služeb v zahraničních knihovnách. Do třetice (subjektivně) nejzdařilejší referát Informační potřeby vědeckých pracovníků a služby knihovny připravila Anna Stöcklová (ÚISK FF UK). Definovala v něm například nezbytné služby odborných knihoven, jako je individuální přístup k uživateli, zajištění primárního zdroje či placených databází.
Druhý den nabídl v dopoledním programu tato témata: Právní aspekty služeb pro veřejnost, Knihovna - obývák města, Knihovna 2.0. Odpoledne potom mohli zájemci volit z této nabídky: Funkce veřejné knihovny z hlediska jejích uživatelů, Knihovna jako samoobsluha: pro a proti, Digitalizace pro uživatele. Vybrat si nebylo jednoduché a nakonec jsem zvolila tematicky související sekce Knihovna - obývák města a Funkce veřejné knihovny z hlediska jejích uživatelů. Procházela jimi jednotná myšlenka a snaha o to, udělat knihovny pro uživatele co nejpřívětivější, což je (mělo by být) nejen společným zájmem, ale v konkurenčním prostředí dokonce nutností. Zajímavé bylo zdůraznění faktu, že pohledy knihovníků a uživatelů na prostředí, služby a celkově knihovny jako instituce se často velmi liší. K prohlédnutí doporučuji téměř všechny prezentace, protože vyvolaly následné diskuse a určitě i zamyšlení.
Poslední den byl opět program společný. Námět Veřejné knihovny dnes zakončil letošní setkání. Jedno z přednesených témat je současně úvodním příspěvkem tohoto čísla Čtenáře a i některé další zajímavé podněty z konference vám v podobě článků průběžně zprostředkujeme.
Závěrečné slovo Zlaty Houškové (NK ČR) obsahovalo mimo jiné číselné údaje: akce se zúčastnilo 374 lidí, z toho 42 zástupců firem. Program byl sestavován se záměrem nalákat opět více účastníků z veřejných knihoven, což se opravdu povedlo.
Zmíněno bylo i tentokrát částečně nepřívětivé ubytování a výzva k pátrání po jiných možných místech pro konání této akce. Chybět nemohlo pozvání na další ročník Knihoven současnosti, který proběhne 14.-16. září 2010.
1 Knihovny současnosti 2009. Sborník ze 17. konference, konané ve dnech 23.-25. června 2009 v Seči u Chrudimi. Brno 2009. 207 s. ISBN 978-80-86249-54-4.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2