Ze světa

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR
— Ve dnech 2.-5. června 2009 se v německém Erfurtu uskutečnily 98. německé dny knihovníků. Nový pohled na knihovnybylo motto této nejvýznamnější akce německých knihoven letošního roku, která měla velmi zajímavý program. Blok přednášek se věnoval vzdělávání knihovníků, které směřuje k větší flexibilitě a zavádění inovativních služeb pro uživatele. Právní komise se zabývala reformou zákona o státní službě v sekci Organizace knihoven a informační management. Zástupce Univerzitní knihovny v Chemnitz nazval svůj příspěvek hledající roli knihoven ve vědě a studiu - „Co od nás opravdu chcete?“. Novým výzvám pro knihovny a jejich činnosti pro děti a mládež se věnovala prezentace - Knihovny mezi počítačovými hrami a blogy. Obsahem panelové diskuse Digital versus Analog byla problematika inovativních forem uchování kulturního dědictví v knihovnách. Další témata se věnovala navázání nových partnerství s knihkupci, podnikatelským i neziskovým sektorem. Německé dny knihovníků podpořily spolupráci knihoven jako nejdůležitější sítě centrálního informačního systému v Německu.
(Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen - Nr. 2/juni 2009, s. 104-105)
E-zdroje pro děti a mládež - společný projekt bratislavských veřejných knihoven. Cílem pracovní skupiny bylo vypracování projektu se zaměřením na elektronické informační zdroje pro děti a mládež, využitelné při vyhledávání relevantních informací přiměřených jednotlivým věkovým kategoriím dětských uživatelů. Knihovny dodaly informace o svém technickém vybavení a zástupci firmy Albertina icome Bratislava připravili přehledný popis jednotlivých e-zdrojů. Z prezentovaných databází zakoupily knihovny dvě - Kids Info Bits a Oxford Reference Premium. Databáze jsou určené pro různé věkové kategorie, přičemž Kids Info Bits je určen pro mladší děti. Oxford Reference Premium je určena už i středoškolákům a kombinuje různé akademické zdroje s aktuální-mi informacemi. Obě databáze jsou v angličtině a slouží jako pomůcka při jazykovém vzdělávání nejen dětí, ale i dospělých uživatelů knihoven. Po zakoupení databází byli knihovníci proškoleni, byla zajištěna propagace a následovala výuka práce s databázemi v knihovnách ve spolupráci se školami. Do společného projektu se zapojily: Městská knihovna, Staroměstská knihovna, Knihovna Bratislava - Nové město, Místní knihovna Petržalka a Malokarpatská knihovna v Pezinku.
(ITlib - Ročník 13, č. 2/2009, s. 31)
— Rádio Slovensko i v tomto roce navázalo na mimořádně úspěšný projekt spolupráce Slovenského rozhlasu a Spolku slovenských knihovníků - Noc s Andersenem. Pohádkové rádio Slovensko, které vysílalo od pátku 3. dubna až do rána, mělo velký ohlas nejen doma, ale i v zahraničí. K projektu se připojilo 120 knihoven z celého Slovenska. Děti si vyslechly 24hodinový maraton pohádek v podání známých slovenských herců - Jozefa Kronera, Júliusa Pántika, Karola Machatu, Viery Bálintovej, Ladislava Chudíka a dalších. Slovenský rozhlas odvysílal i nejstarší dochovanou pohádku ze svého archivu z roku 1937 - O třech groších. Během dne hovořili o pohádkách populární slovenští spisovatelé a každou hodinu se uskutečnilo spojení do některé z knihoven, kde se připravovala Noc s Andersenem. V osm hodin večer připravilo Rádio Slovensko speciální pořad se spisovateli o známých pohádkách - Koza rohatá a ježek, Jak šlo vejce na vandr, Kapso, otřes se atd.
(Knižnica - Roč. 10, č. 4-5/ 2009, s. 80)
— V německých knihovnách letos provedl Hans Christoph Hobohm kvalitativní průzkum - Sledování změn trendů v německých knihovnách. Cílem enviromentálního výzkumu je zvýšit informovanost o problémech činnosti knihoven týkajících se všech významných složek a aspektů životaschopnosti těchto institucí. Všechny knihovny si v současnosti kladou otázku „jak můžeme zlepšit budoucí výkony knihoven a jakými prostředky tohoto cíle dosáhnout?“.Cílem výzkumu je přinést inovativní nápady a změnit konzervativní pojetí knihoven. Aktuální a překotné společenské změny, jako je globalizace, technické změny v komunikačních a informačních technologiích nebo specifické demografické změny, mají přímý dopad na činnost knihoven. S výsledky studie lze prokázat, jak jsou nutné moderní nápady a jejich implementace do činnosti německých knihoven ve srovnání s úspěšnou transformací knihoven ve Spojených státech amerických nebo v Dánsku.
(BuB Forum Bibliothek und Informatin - No. 6/ 2009, s. 454)
Připravil ROMAN GIEBISCH

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2