JAK NA TO: Zákoník je také kniha

PETRA KOUTNÁ, advokátka > COUNSEL, Koutná&Slušná, advokátní kancelář v.o.s.
MÁ PROVOZOVATEL KNIHOVNY POVINNOST ZASÍLAT MINISTERSTVU KULTURY ČR VEŠKERÉ ZMĚNY A NOVELIZACE KNIHOVNÍHO ŘÁDU?
Provozovatel knihovny poskytuje v rámci návrhu na zápis do evidence knihoven Ministerstvu kultury ČR, které je vedením evidence ze zákona pověřeno, kromě předepsaných údajů též knihovní řád. Tato povinnost je dána ustanovením §5 odst. 4 zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se k okamžiku prvozápisu knihovny do evidence. Po zápisu knihovny do evidence je provozovatel knihovny povinen písemně oznámit Ministerstvu kultury každou změnu evidovaných údajů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Žádný právní předpis však nestanovuje povinnost dokládat Ministerstvu kultury navazující změny knihovního řádu. Knihovní řád sám o sobě totiž není evidovaným údajem ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, ve znění pozdějších předpisů, proto jeho případné změny, úpravy, dodatky, úplná znění apod. nepodléhají citované informační povinnosti. Výjimkou je situace, kdy ze změny knihovního řádu přímo vyplývá změna údajů, které jsou v evidenci knihoven zapsány. Jde například o změnu názvu knihovny. V takovém případě by měl provozovatel knihovny spolu s oznámením změny údajů dle § 7 odst. 1 KnihZ zaslat příslušnou změnu (novelu, dodatek) knihovního řádu - k prokázání nastalé změny evidovaných údajů. Jak potvrdila Stanislava Firstová, odborná referentka Ministerstva kultury České republiky, v praxi řada provozovatelů knihoven dodatky ke knihovním řádům Ministerstvu kultury zasílá, i pokud nepřinášejí změnu evidovaných údajů; pro Ministerstvo kultury je to vlastně doklad o fungování knihovny a o tom, zda splňuje či naopak přestává splňovat znaky knihovny vymezené v knihovním zákoně.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2