Knihovna v Praze - Praha v knihovně

EVA MĚŘÍNSKÁ > merinske@mlp.cz   

Praha v knihovně - www.prahavknihovne.cz - je unikátní projekt Městské knihovny v Praze (MKP), který se snaží oslovit ty, jež zajímá historie naší metropole.
Digitalizace v MKP
Městská knihovna v Praze se před několika lety rozhodla věnovat se digitalizaci svého knižního fondu ve větší šíři, než jakou nabízejí především finanční mantinely běžně známých a dostupných grantů. Měli jsme štěstí a povedlo se nám vypracovat a obhájit projekt HISPRA - Historická pragensia, který je dotovaný z tzv. Norských fondů (viz KOPENCOVÁ, Zuzana. Městská knihovna v Praze: projekt HISPRA a Norské fondy, Čtenář, č. 3/2008).
V listopadu 2007 jsme zahájili provoz vlastního digitalizačního pracoviště, které je vybaveno, vedle běžného HW a SW, dvěma knižními skenery a softwarem na zpracování obrázků a tvorbu metadat. Zavázali jsme se, že na konci projektu (červen 2010) bude veřejnosti zpřístupněno on-line 350 tisíc stran dokumentů. V současné době (červenec 2009) je zpracováno 260 tisíc stran.
Historické dokumenty a jejich zpřístupnění
Projekt HISPRA, který zahájil naši vlastní digitalizaci, je obsahově postaven na třech tematických celcích:
• pragensia,
• teatralia,
• hudebniny.
Náhled webu Praha v knihovně Většina dokumentů z těchto oblastí určených k digitalizaci je ve špatném fyzickém stavu. Jednak k tomu mají dispozice, např. kvůli kyselému papíru, a také jsou uživatelsky dlouhodobě žádané a oblíbené, a tudíž chátrají díky častému používání. Digitalizace má mimo jiné usnadnit přístup k samotným dokumentům, a tím i jejich ochranu. Nejpoškozenější svazky budou umístěny do klimatizovaného depozitáře a bude upřednostňován přístup k jejich elektronickým verzím.
Převážná část digitalizace pragensijních dokumentů byla zakončena na jaře 2009. Následně se pokračuje se zpracováváním teatrálií, na závěr projektu nás čekají hudebniny. Zpracované elektronické verze jednotlivých knih jsou postupně verifikovány a importovány do Krameria, přes jehož rozhraní jsou knihy primárně zpřístupňovány. Protože převážnou část našich čtenářů tvoří laická veřejnost, rozhodli jsme se zpracované knihy nabízet přes internet alternativní přívětivější formou, a proto vznikla výše uvedená webová stránka projektu Praha v knihovně: www.prahavknihovne.cz.
Cíle webu Praha v knihovně
Speciální webová stránka propagující výsledky projektu HISPRA je jedním z povinných výstupů schválených finančním donátorem - Norskými fondy. Pro spolupráci nad koncepcí a pro její samotnou tvorbu jsme oslovili firmu Inspiro Solutions, která pro knihovnu vytvořila komunitní web pro mladé Knihovna for you - K4U.
Jako hlavní cíle nového webu jsme stanovili:
• nabízet knihy týkající se Prahy v elektronické podobě,
• informovat o akcích a novinkách knihovny týkajících se Prahy,
• motivovat k dalším návštěvám této stránky a dalších projektů knihovny.
Definování cílové skupiny uživatelů nebylo zcela snadné, nakonec jsme zvolili tyto charakteristiky:
• studenti středních a vysokých škol humanitního zaměření,
• zájemci o historii Prahy,
• lidé zajímající se o město, ve kterém žijí.
Web byl poprvé prezentován a spuštěn v rámci Pražské muzejní noci 20. června 2009. Od té doby prochází stále různými úpravami tak, aby mohl být od začátku nového školního roku systematicky propagován. Předpokládáme, že stanovíme různé měřitelné kvóty např. pro jeho návštěvnost. V současné době tento údaj odvozujeme z výsledků Google Analytics, které používáme pro rozhraní Krameria (http://kramerius-mlp.cz/kramerius) a které dokládají, že Kramerius je přes web Praha v knihovně zobrazen průměrně 20-30x denně.
Co najdete na webu Praha v knihovně Ilustrace z knihy Der Führer durch Prag (1857)
Jak bylo již řečeno, web je alternativou k vyhledávání a prohlížení elektronických verzí zdigitalizovaných knih, v současné době převážně pragensijních. Zhruba dvě třetiny dostupných titulů jsou z hlediska autorských práv volné, a tudíž je opravdu možné prohlížet si je přes internet odkudkoliv.
Knihy lze na webu vyhledávat několika způsoby:
• zadáním jména autora nebo názvu knihy,
• zadáním názvu místa v Praze, které mě zajímá,
• nebo vyhledáním tohoto místa na interaktivním plánu Prahy založeném na Google Maps.

Vyhledávání podle míst, ať textově nebo na plánu Prahy, je možné díky využívání místopisných deskriptorů v našem katalogu.
Databáze vrací na dotaz vždy výpis všech odpovídajících knih, na prvním místě jsou řazeny ty zdigitalizované a volně dostupné pro prohlížení, následují knihy autorsky chráněné a knihy dostupné pouze ve fyzické podobě.
Kromě asi tisícovky pragensijních titulů je zde dostupný seznam odkazů na stránky o historii jednotlivých městských částí, případně na pražská místní periodika. V sekci Pro školy nabízí knihovna školám program, jak tuto digitální knihovnu využít ve výuce studentů středních škol v rámci několika předmětů.
Budoucnost webu Praha v knihovně
Na podzim letošního roku budeme o projektu informovat především pražské střední školy. Chceme jim nabídnout ucelený program, který přiblíží digitalizaci a její význam, a podpoří tak využívání zajímavých ale opomíjených, a bez digitalizace často i špatně dostupných, dokumentů. Nabídka je postavená na zkušenostech ze spolupráce se studenty Soukromého reálného gymnázia Přírodní škola. Ti během jara 2009 absolvovali několik exkurzí v knihovně zaměřených na digitalizaci a na základě svých poznatků a zkušeností zpracovali několik kolektivních seminárních prací, které vycházely z dokumentů dostupných přes systém Kramerius. Připomínky studentů rovněž ovlivnily podobu webu. Chceme, aby stránky Praha v knihovně byly plnohodnotným doplňkem Krameria a pohodlným vstupem do naší databáze digitalizovaných knih. Zaměřit se chceme především na středoškolské studenty: budeme nabízet různé typy soutěží, kvizů a tipy na knihy, které budou odkazovat na digitalizované tituly. Jednoduše se budeme snažit o to, aby web neustrnul a nabízel stále něco nového.Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2