Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
Global Library and Information Science : a textbook for students and educators : with contributions from Africa, Asia, Australia, New Zealand, Europe, Latin America and the Carribean, the Middle East, and North America / ed. by Ismail Abdullahi. /Knihovnictví a informační věda ve světě. Učebnice pro studenty a pedagogy. S příspěvky z Afriky …/ München : Saur, 2009. - 592 s. - (IFLA Publiactions ; 136-137)
Kfe 37.900

Gosudarstvennaja politika v oblasti bibliotečnogo dela : novyj etap razvitija : sbornik dokumentov / sostavitel‘: V. R. Firsov. /Státní politika v oblasti knihovnictví. Nová etapa rozvoje. Sborník dokumentů./ Sankt-Peterburg : Rossijskaja bibliotečnaja associacija, 2008. - 216 s. : grafy
Kfe 37.803

KAISER, Ronald : Bibliotheken im Web 2.0 Zeitalter : Herausforderung, Perspektiven und Visionen. /Knihovny ve věku Webu 2.0. Výzvy, perspektivy a vize./ Wiesbaden : Dinges & Frick, 2008. - 131 s. : il. - (B.I.T. online - Innovativ ; Bd. 20)
Ife 37.850

Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie : antologia narodowych kodeksów etycznych. /Kodexy knihovnické etiky ve světě. Antologie národních etických kodexů./ Warszawa : Wydawn. SBP, 2008. - 284 s. - (Nauka, dydaktyka, praktyka ; 103)
Kra 37.857

Automatizace knihovnické a informační činnosti
PETERS, Tom : Librarianship in Virtual Worlds. /Knihovnictví ve virtuálním světě./ Chicago : ALA TechSource, 2008. - 32 s.
Ts 37.818

TREDINNICK, Luke : Digital Information Culture : the individual and society in the digital age. /Digitální informace v oblasti kultury. Jednotlivec a společnost v digitální době./ Oxford : Chandos, 2008. - xiii, 205 s.
Abdf 37.383

Web 2.0 - Schlagwort oder Megatrend? : Fakten, Analysen, Prognosen / Herausgegeber : Gernot Gehrke. /Web 2.0 - módní slovo nebo megatrend? : fakta, analýzy, prognózy./ Düsseldorf : kopaed, 2007. - 127 s. : il.
Ife 37.127

Služby knihoven
DE STICKER, Ulla : Is Consulting for You? : a primer for information professionals. /Je poradenství pro tebe? Základní příručka pro informační odborníky./ Chicago : American Library Association, 2008. - ix, 101 s.
Sd 37.720

DOUGHERTY, Richard M. : Streamlining Library Services : what we do, how much time it takes, what it costs, how we can do it better. /Modernizace knihovnických služeb : co děláme, jak mnoho času to zabere, co to stojí, jak můžeme pracovat lépe./ Lanham : Scarecrow Press, 2008. - xviii, 269 s. : il., grafy
Kf 37.708

ROSS, Catherine Sheldrick - McKECHNIE, Lyne - Rothbauer, Paulette M. : Reading Matters : what the research reveals about reading, libraries, and community. /Záležitosti četby : co prozradí výzkum o četbě, knihovnách a společnosti./ Westport : Libraries Unlimited, 2006. - 277 s.
Sf 36.705

KNIHOVĚDA
BRODSKÝ, Pavel - PAŘEZ, Jan : Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny. Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2008. - 319 s. : il., faksim. - (Studie o rukopisech. Monographia ; 13) (Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica ; 3)
Xaa 37.833

Fenomén kniha : výtvarná výchova a umění knihy / editor Radek Horáček ; texty Tereza Dědinová … [et al.]. Brno : Masarykova univerzita ; Boskovice: Albert, 2008. - 92 s. : il.
Xa 8.850/B

GARBER, Klaus : Das alte Buch im alten Europe : auf der Spurensuche in den Schaltzhäusern des alten Kontinents. /Stará kniha ve staré Evropě. Hledání stop v domech pokladů starých kontinentů./ München : Fink, 2006. - 765 s.
Kdb 37.835

Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. [Národní knihovna České republiky]. (20) 2008. Vzácné knihy jako švédská válečná kořist z třicetileté války. Praha : Národní knihovna České republiky, 2008. - 63, [6] obr. příl. : il., faksim.
Xa 37.886

MODRÁKOVÁ, Renáta - UHLÍŘ, Zdeněk : Zákon a Písmo : rukopisy české reformace 14.-16. století. Praha : Národní knihovna České republiky, 2009. - 81 s. : barev. faksim.
Xaa 37.893

INFORMATIKA
GOLDSMITH, Jack L. : Kdo řídí Internet? : iluze o světě bez hranic. Praha : Dokořán, 2008. - 271 s. : il., portréty - (Aliter ; sv. 37)
Ife 37.840

ISSS - Internet ve státní správě a samosprávě [2009]. Praha : Triada, 2009. - 310 s. : il.
Ife 37.859

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2