Z KNIHOVEN...

Loučení s prázdninami 2009
Tradičně, již počtrnácté, jsme se v knihovně a Domě dětí v Nové Roli rozloučili s prázdninami. V sobotu 29. srpna dorazili první nedočkavci již na devátou hodinu, kdy začínaly sportovní soutěže. Na sportovní stezce kolem knihovny soutěžili všichni, i ti nejmenší (děti od dvou let). Po sportu čekaly na předškolní děti pohádkové postavičky, které děti měly poznávat v literární soutěži Z pohádky do pohádky. Dopoledne přišla na řadu ještě soutěž o Harry Potterovi. Rázem jsme se všichni ocitli v Bradavicích, kde čekal vzkaz pro všechny soutěžící na mluvících destičkách. Ty hlídali Mozkomorové, a tím dětem ztížili jejich úkol najít těchto destiček co nejvíce.
A už se blížilo poledne a na všechny návštěvníky čekalo bohaté pohoštění na vernisáži při slavnostním zahájení výstavy, kterou knihovna připravila ke svým čtyřicátým narozeninám. Příchozí si mohli prohlédnout průřez činnosti knihovny za celých 40 let, výpisy z kroniky města, historii knihovny po desetiletích, mnoho fotografií z akcí, které knihov-na pořádala, Novorolské zpravodaje s články o knihovně, plakátky zvoucí na výstavy i besedy. Nebo mohli nalézt informace o tom, kolik návštěvníků přišlo do knihovny za celé toto období a kolik knih či časopisů si vypůjčili. Jsou to tato čísla: 407 980 návštěvníků a 2 004 323 výpůjček. Výstavu zahájila vedoucí knihovny společně se starostou města Václavem Heřmanem a několik písniček zazpívali dva hudebníci ze skupiny Lucky Horses.
Netrpěliví soutěžící se nemohli dočkat vyhodnocení dopoledních soutěží. To už byl postaven hangár, aparatura a hudebníci skupiny Lucky Horses byli připraveni ke svému vystoupení, ale k mikrofonu ještě přistoupila knihovnice Marcela Toužimská a postupně vyvolávala vítěze, kteří si přicházeli pro odměny.
Po vyhodnocení začala vědomostní soutěž pro dospěláky s názvem Znám to. Soutěžila čtyři dvoučlenná družstva, proběhla tři kola otázek a tři mezihry. Soutěžící odpovídali na otázky např. z přírodních věd nebo historie a získané body za správné odpovědi mohli vsadit do mezihry, kde body buď získali, nebo ztratili. Vítězem se stala dvojice Šárka Vlasáková a Daniel Půža z Nové Role a na druhém místě se umístili manželé Kopetzkých z Velké Hleďsebe.
A to se už před kapelou začal rojit „hmyz“. Různí broučci a berušky se chystali na soutěž MISS brouček. Po soutěžních úkolech porota vybrala nejlepšího a titul MISS brouček získala Kristina Ecklová. Zvláštní kategorii vyhrálo pět děvčat z VÚM a všichni zúčastnění si odnesli nějakou cenu.
Vyvrcholením dne byla prázdninová pouť - soutěže v netradičních disciplínách - házení kroužků, míčků, jízda na koloběžce apod. Za získané korunky si děti mohly nakoupit v krámku U dvou berušek dobrůtky, tužky, sešity, bloky, náčrtníky, pastelky apod.
Den se vydařil a těšíme se na příští rok, na již patnáctý ročník.
Za knihovnu bych chtěla poděkovat všem, co nám pomáhali organizačně zabezpečit tuto akci - knihovnici Janě Tintěrová z Obecní knihovny v Mezirolí, knihovnici Věrce Čalounové z Měk Chodov, knihovnici Janě Drahozalové z KK K. Vary, děvčatům z VÚM v Nové Roli a vychovatelce Blance Němečkové, Janě Hamdšuhové z DDM, novorolské knihovnici Marcele Toužimské a také její babičce Lence Sakařové za upečení výborných koláčů, členům kulturní komise a Jiřímu Bartošovi za postavení hangáru i celodenní pomoc při soutěžích a také novorolské porcelánce a paní Aleně Kratinové za poskytnutí porcelánu jako ceny do soutěží.
Ladislava Nemčičová
Foto archiv knihovny

V Lysé se představily středočeské knihovny
Od 3. do 6. září 2009 se v Lysé nad Labem uskutečnil již šestý ročník Polabského knižního veletrhu. Tradičně se zde představují knihovny Středočeského kraje, jejichž stánek byl letos věnován dětskému čtenáři. Snahou bylo zachytit aktivity v knihovnách a přiblížit je tak návštěvníkům veletrhu. Pod slogany v knihovnách si hrajeme, bavíme se, malujeme, čteme, vystavujeme, slavíme byly ukázky z různých knihoven formou fotografií, výkresů i trojrozměrných předmětů. Děti si ze stánku mohly odnést záložky s omalovánkami nebo pexeso s vybranými knihovnami Středočeského kraje. Kromě stánku knihoven a komerčního prodeje knih mohli návštěvníci veletrhu zhlédnout prezentace Spolku českých bibliofilů, Památníku Karla Čapka ve Strži či Památníku národního písemnictví.
Pro zájemce byl připraven i zajímavý doprovodný program - udílení nakladatelských cen za dětskou literaturu, literaturu pro hobby a za knihy o cestovním ruchu, dále cena Klubu čtenářů Bohumila Hrabala a Cena Polabského veletrhu za mimořádný autorský přínos pro českou literaturu. Tradičně též měla velký úspěch Čítárna U čerta, kterou na veletrhu zřižuje Městská knihovna Lysá nad Labem. V Čítárně se uskutečnila řada autorských čtení nebo vyprávění a promítání fotografií.
Veletrhu se zúčastnila i řada zajímavých osobností, například Jiří Stránský - mimo jiné autor námětu na seriál Zdivočelá země, prof. František Dvořák, fotograf František Dostál, cestovatelka Zuzana Samková, spisovatel Radovan Dršata, recitátor Jiří Brože a další.
Věříme, že ani letošní ročník návštěvníky nezklamal a stánek knihoven ukázal, jak velký rozsah služeb svým uživatelům mohou poskytnout.
Text a foto LADISLAVA CUKROVÁ 
V Litvínově se senioři nenudí
Září odstartovalo v litvínovské knihovně nejen provoz v náhradních prostorech ve Vodní ulici po dobu rekonstrukce, ale také spoustu akcí pro seniorskou veřejnost. Ještě před otevřením knihovny vyjeli senioři na prohlídku soukromého zámku pana Miroslava Perouta do Korozluk. Viděli i přilehlou oboru s jeleny a zajímal je odborný výklad majitele o novodobé historii budovy. Začátkem září vyrazili na procházku po stopách Chudeřínské míle společně s kronikářem města, který je podrobně provedl historií Chudeřína. Následoval výlet do Libochovic, kde senioři navštívili místní knihovnu, prošli si město a nakonec si prohlédli libochovický zámek.
Městská knihovna Litvínov zahájila také V. semestr Univerzity volného času pro aktivní seniory, která nabízí dva obory, a sice Litvínovsko1 a kurz trénování paměti a mozkového joggingu2. Univerzita probíhá tentokrát částečně v Klubu 49 v Chudeříně, který na organizaci přednášek s knihovnou spolupracuje. Pokračovat bude až do prosince 2009.
ODKAZY:
-MG-
Foto archiv knihovny


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2