ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR
— Ve dnech 16. listopadu až 11. prosince 2009 se ve Wellingtonu na Novém Zélandu již posedmé uskuteční čtyřtýdenní kurzy informační gramotnosti pro informační specialisty z Asie a Oceánie.Tyto vzdělávací kurzy jsou pořádány pod záštitou IFLA se zvláštním zřetelem k potřebám těchto rozvíjejících se zemí. Informační kurzy povedou přední pedagogové a knihovníci z Victoria University of Wellington s velkými zkušenostmi ze zahraničí. Součástí vzdělávacích aktivit jsou také exkurze do velkých knihoven v okolí Wellingtonu. Kurzovné 3000 USD zahrnuje školné, učební materiály a ubytování na vysokoškolských kolejích. Letenky, víza a stravování si hradí účastníci sami. V žádostech je nutné uvést odbornou praxi, úroveň anglického jazyka, samostatnost v práci s ICT a zdroje financování kurzovného. Bližší informace - Dr. Daniel Dorner, Asie - Nový Zéland Informatics Associates, Wellington, Nový Zéland, e-mail: anzia @xtra.co.nz. 
(IFLA Journal - Volume 35; No. 2/June 2009, s. 190-191)
— Dne 31. dubna 2009 byl na Slovensku slavnostně spuštěn portál Kultúrny profil Slovenska v prostorách všeobecné studovny Univerzitnej knižnice v Bratislave. Tento jedinečný projekt
je společným dílem Ministerstva kultury SR, British Council a anglické společnosti Visiting Arts. Portál obsahuje vedle vysoké informační hodnoty také prezentace bohatého slovenského kulturního dědictví a slouží jako prostředek informování o možnostech spolupráce jednotlivých složek kulturní sféry, jakými jsou především knihovny. Portál se skládá ze tří základních částí, které jsou propojené a vzájemně se doplňují. V první se uživatel dozví všeobecné informace o Slovensku, druhá část obsahuje více než 7000 stran esejů a je složená z jednotlivých oblastí kultury - archivy, knihovny, film, kultura národnostních menšin, výtvarné a múzické umění apod. Třetí část obsahuje více než 3000 důležitých kontaktů jednotlivých institucí i jednotlivců. Vedle Slovenska byl projekt realizovaný také v Slovinsku, Vietnamu, Kambodži, Norsku atd. Slovenský portál je výjimečný v tom, že vedle angličtiny nabízí i slovenskou jazykovou verzi.
(ITlib - Ročník 13, č. 2/2009, s. 33)
Mediatéka Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden je on-line. I když byla tato nová on-line databáze vytvořena v rekordně krátkém čase, představuje díky bohatým audiovizuálním sbírkám SLUB unikátní projekt ve středním Německu. Kromě dokumentárního filmu rekonstrukce drážďanského chrámu Frauenkirche byly digitalizovány vzácné historické fotografie zpěváků, herců, spisovatelů a dalších umělců spjatých s tímto kulturním centrem. Základem mediatéky je bohatý fond audio záznamů, kde vynikají především vzácné nahrávky mezinárodních operních hvězd v Drážďanské opeře. Databáze bude dále doplňována regionálními dokumenty ze Saska a kompletní filmografií města Drážďan. Ve spolupráci s firmou Filmverband Sachsen e. V. bude databáze průběžně doplňována a aktualizována o další přírůstky. V současné době nabízí mediatéka SLUB 33 800 zvukových a filmových dokumentů on-line. Více informací nejen o drážďanské knihovně, ale především o mediatéce naleznete na: http://mediathek.slub-dresden.de/#|home.
(BIS Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen - Jg. 2; Nr. 02/Juni 2009, s. 130)
Dne 22. dubna 2009 se v Zrcadlové síni Primaciálního paláce v Bratislavě předávalo ocenění - Nejkrásnější knihy Slovenska 2008. Tradice této soutěže byla založena již roku 1965 a jejím záměrem je zvyšovat výtvarnou úroveň a kvalitu polygrafického zpracování knih. Pod názvem Nejkrásnější knihy Slovenska se konal již 17. ročník soutěže. Hlavním pořadatelem je BIBIANA, mezinárodní dům dětí a umění, spolupořadateli jsou Ministerstvo kultury SR, Ministerstvo školství SR, Slovenská Národní knihovna a Svaz polygrafie na Slovensku. Přihlášené knihy hodnotí 20členná odborná porota podle výtvarných a polygrafických hledisek a podle souhry všech složek celku knihy. Každý rok tak vzniká oceněná kolekce maximálně 20 knih, které splňují náročné výtvarné a technické požadavky a jsou vyhlášeny jako Nejkrásnější knihy Slovenska. Knihy přihlášené do soutěže se hodnotí v sedmi kategoriích: vědecká a odborná literatura; krásná literatura; literatura pro děti a mládež; učebnice; knihy o výtvarném umění a obrazové publikace; bibliofilie; práce studentů výtvarných a polygrafických škol. Více informací: http://www.bibiana.sk/.
(Bulletin Slovenskej asociácie knižníc - Ročník 17, číslo 2/ 2009, s. 38-40) 
 Připravil ROMAN GIEBISCH

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2