Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV): možnost spolupráce veřejnosti při její tvorbě

JAROSLAVA HAVLOVÁ > jaroslava.havlova@nkp.cz  
V letošním vydání časopisu Čtenář (4/2009) jsem četla příspěvek o možnosti navrhovat nová hesla do Polytematického strukturovaného hesláře. Podobnou službu nabízí veřejnosti také Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) spravovaná Národní knihovnou ČR. Databáze vznikla v letech 2001-2002 v rámci projektu, který byl podpořen grantem Ministerstva kultury ČR. Je přístupná na www stránkách Národní knihovny - www.nkp.cz. Obsahuje přes 4000 kompletně zpracovaných odborných termínů z oblasti knihovnictví a informační vědy, přičemž její tematický záběr je poměrně široký (zahrnuje termíny týkající se např. typologie dokumentů, katalogizace, knihovnických a informačních služeb, typologie knihoven, informačního vzdělávání, nakladatelské činnosti, autorského práva). V databázi jsou vysvětleny významy termínů (výklad zpracovaný odborníky a výklad převzatý z technických norem), vedle toho nabízí překlady termínů do anglického jazyka, jejich české ekvivalenty (synonyma apod.) a odkazy na další termíny s blízkým významem. U jednotlivých výrazů jsou také uvedeni autoři jejich zpracování a použitá odborná literatura. Nově zpracované pojmy ještě před zveřejněním schvaluje redakční rada.
Prostřednictvím jednoduchého editačního formuláře můžete navrhovat ke zpracování nové termíny, které v databázi postrádáte a považujete je za relevantní s ohledem na obsahový záběr TDKIV, nebo můžete psát své připomínky k již uloženým odborným termínům. Těchto možností může využívat jakýkoli uživatel databáze bez zadávání přihlašovacího hesla. Jediné, co jej bude identifikovat, je e-mailová adresa, kterou je nutné vyplnit v editačním formuláři. Bez uvedení e-mailu a poznámky nelze formulář uložit. E-mailovou adresu bude používat pouze správce databáze, a to výhradně ke komunikaci s odesílatelem. Formulář je dostupný na www stránkách databáze http://sigma.nkp.cz/cze/ktd prostřednictvím odkazů Nový záznam a Editovat záznam (druhý odkaz je dostupný pouze při zobrazení určitého termínu). Participace uživatelů je kontrolována správcem databáze, aby tak bylo zajištěno, že v ní budou zveřejněny pouze adekvátní informace. A tak po odeslání formuláře správce posoudí zaslané připomínky a podle vhodnosti je zpracuje. Až po tomto zpracování a schválení redakční radou se připomínky objeví v záznamu konkrétního termínu. Návrhy termínů ani poznámky k dosavadním termínům se nepovažují za díla ve smyslu autorského zákona.
Veřejnosti je přístupná také pracovní verze databáze, která obsahuje navíc ve srovnání s oficiální verzí nově zapsané termíny, o jejichž zařazení do TDKIV ještě nebylo rozhodnuto, termíny zpracované v různých fázích a termíny vyřazené z TDKIV. Do pracovní databáze se lze připojit přes odkaz Vstup do pracovní báze. Také k termínům, jež jsou uloženy pouze v pracovní databázi, můžete psát své připomínky.
Existují tedy čtyři možnosti pro posílání připomínek:
Oficiální databáze
• odkaz Nový záznam - zde můžete navrhnout nový odborný termín i s jeho jazykovým ekvivalentem (tj. synonyma termínu, antonyma, zkratky, akronymy nebo plné znění termínu, termíny přejaté z cizích jazyků nebo domácí tvary, pravopisné dublety), s anglickým ekvivalentem, vysvětlením významu termínu; svůj návrh doplníte poznámkou k novému termínu;
• odkaz Editovat záznam - zde můžete napsat pouze svou poznámku ke zpracovanému odbornému termínu.
Pracovní databáze
• odkaz Nový záznam - stejné jako v oficiální databázi; návrh nového termínu můžete doplnit o jeho jazykový ekvivalent, anglický ekvivalent, vysvětlení a svou poznámku;
• odkaz Editovat záznam - zde můžete upravovat termín pomocí vybraných polí: jazykový ekvivalent, anglický ekvivalent, vysvětlení významu termínu, poznámka uživatele.
Další informace o terminologické databázi včetně možnosti participace naleznete na

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2