Český knihovník v Pantheonu a La Scale

KAREL SOSNA > sosna@psp.cz  

Zpráva o předkonferenci sekce IFLA - Knihovny a výzkumné služby pro parlamenty v Římě a Světovém knihovnickém a informačním kongresu IFLA v Miláně.

Interiér římské parlamentní knihovny Ve dnech 19.-21. 8. 2009 se v italském parlamentě, v těsném sousedství římského Pantheonu, konala 25. výroční konference sekce IFLA - Knihovny a výzkumné služby pro parlamenty. Ústřední téma znělo Digitální informace pro demokracii: řízení, přístup a uchovávání. Přes 100 pracovníků parlamentních knihoven a dalších parlamentních výzkumných, analytických a informačních služeb zde po tři dny v nádherném inspirujícím prostředí „ostrova moudrosti“ (insula sapientiae) bývalého dominikánského kláštera intenzivně diskutovalo nejrůznější aspekty vytváření, získávání, šíření a uchovávání digitálních informací, problematiku digitalizace vlastních parlamentárií a jejich zpřístupňování zákonodárcům a široké veřejnosti a spolupráci na digitalizačních projektech na národní i mezinárodní úrovni.
Jeden celý den byl věnován problémům, rizikům, ale i úspěchům, které provázejí současný proces sjednocování více než 100 let samostatných knihoven italské Poslanecké sněmovny a Senátu do jedné společné knihovny. Hlavním důvodem tohoto kroku je úspora finančních a lidských zdrojů, protože fondy a informační služby obou knihoven se ze 65 % překrývaly. V této souvislosti se s velkým zájmem setkala zkušenost z naší Parlamentní knihovny, která po celou dobu existence dvoukomorového československého, resp. českého parlamentu poskytuje své služby oběma zákonodárným sborům současně.
Vzhledem k vysoké účasti kolegyň a kolegů z tzv. rozvojových zemí byl další den koncipován jako výukový seminář, na kterém se řešily praktické odborné problémy doprovázející proces konstituování parlamentních informačních služeb, zejména pak používání nových technologií, vhodných knihovnických automatizovaných systémů a aplikací včetně volného softwaru a vytváření intranetu pro digitální informační účely. Největší pozornosti a zájmu se dostalo dvěma projektům sekce, a sice Směrnicím pro legislativní knihovny, jejichž poslední verze by měla vyjít tiskem i elektronicky ještě letos, a prezentaci již dokončené publikace Směrnice pro parlamentní webové stránky.
Poslední den setkání byla představena vybraná řešení zpracování a zpřístupnění digitálních parlamentních informací - např. hostitelské Itálie, Brazílie, Maďarska, Řecka, Norska, Koreje, Ukrajiny, Dánska, Velké Británie, Austrálie, Evropského parlamentu a dalších.
Předsednictvo sekce IFLA v Miláně Na tuto konferenci navázal 23.-27. 8. 2009 Světový knihovnický a informační kongres: 75. generální konference a shromáždění IFLA v Miláně. Hlavní motto tentokrát znělo Knihovny tvoří budoucnost: budování kulturního dědictví. Pro představu o velikosti a světovém významu kongresu uvádím pár čísel. Přijelo na něj 3139 delegátů ze 127 zemí, z toho 1079 poprvé v životě. Nejvyšší počet účastníků byl pochopitelně z Itálie - 426, pak z USA - 313, Finska - 136, Číny - 126 a Spojeného království - 125. Během pěti dnů se uskutečnilo na 250 nejrůznějších odborných jednání a pracovních setkání, na kterých bylo předneseno 424 příspěvků, nejvíce v angličtině, ale i ve francouzštině, španělštině, němčině, ruštině, arabštině, čínštině a italštině. O účastníky se v kongresovém centru i mimo něj staralo, správnou cestu ukazovalo a potřebné informace podávalo 229 dobrovolníků, své výrobky, produkty a služby pro knihovny zde vystavovalo celkem 98 firem.
Na kongresu jsem navštívil všechny akce, na kterých se podílela sekce Parlamentní knihovny a výzkumné služby pro parlamenty. Byly mezi nimi dvě schůze stálého výboru sekce, všem účastníkům kongresu přístupné semináře na téma Parlamentní knihovny v minulosti, současnosti a budoucnosti a Využití moderních informačních technologií v parlamentních knihovnách pro řízení a sdílení znalostí v hlavním kongresovém středisku a workshop ředitelů parlamentních knihoven a výzkumných parlamentních služeb v sídle regionálního lombardského parlamentu.
V průběhu semináře o minulosti, přítomnosti a budoucnosti parlamentních knihoven byla oficiálně představena publikace, kterou jsme vydali v angličtině jako poctu ke 150. výročí vzniku Parlamentní knihovny České republiky. Přijata byla velmi dobře a účastníci o ni projevili velký zájem. Nejvíce byl oceněn její mezinárodní rozměr, protože se jedná o vůbec první společné dílo šesti středoevropských parlamentů, které kdy vyšlo. Milánské náměstí s dómem
Je třeba říci, že italští knihovníci věnovali organizaci a průběhu kongresu obrovskou pozornost a úsilí. Připravili nám i silné kulturní zážitky. Velmi nápadité byly zejména „živé obrazy“, vtipné pantomimické skeče o dějinách knihy od Konstantina Velikého přes italskou renesanci a vynález knihtisku, komedii dell’arte a rozšíření novin, italskou operu a design až k její digitální podobě, kterými byly při zahajovacím ceremoniálu prokládány slavnostní projevy přítomných celebrit.
Nebylo rovněž možné vidět Milán a nenavštívit divadlo La Scala. Na koncert z děl Rossiniho, Belliniho, Verdiho, Cilea, Mozarta a Mendelssohna-Bartholdyho v originálním prostředí světoznámé operní scény (postavené mimochodem z rozhodnutí císařovny Marie Terezie) se zkrátka nedá zapomenout.
Novinkou bylo uspořádání úplně prvního fotbalového turnaje v historii IFLA. Zúčastnilo se ho na 50 delegátů, kteří utvořili čtyři družstva: IFLA, Itálie, Německo (složené převážně z knihovníků Bavorské státní knihovny) a družstvo Katolické univerzity Milán, na jehož sportovišti se turnaj konal. Hrálo se systémem „každý s každým“ na malém hřišti a jeden zápas trval pouze 20 minut, ale o legraci nebyla nouze. Vítězi se stali němečtí kolegové, kteří ve finále porazili Itálii 2:1. IFLA tým bohužel skončil na čestném prvním místě odzadu.
Na kongresu se odehrávala i tzv. velká politika. Vedení IFLA muselo zdůvodňovat, proč letos náhle k překvapení většiny zrušilo australský Brisbane jako místo konání příštího kongresu a přesunulo ho opět do Evropy, do švédského Göteborgu. Ukázalo se, že hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je současná světová finanční a ekonomická krize. V roce 2011 pak bude Světový knihovnický a informační kongres ve dnech 13.-18. 8. probíhat v hlavním městě Portorika (tedy přidruženém státu USA) San Juanu.
Světový kongres IFLA, ať se již odehrává kdekoli, je vždy velkou kulturní událostí celostátního významu. Pro knihovnickou obec dané země je pak jedinečnou univerzitou, katapultem dalšího odborného rozvoje a vždy znamená nesmírné zvýšení společenské prestiže knihovnické profese jako celku. Na základě svých zkušeností jsem přesvědčen, že uspořádat jeden z příštích světových kongresů IFLA bychom dokázali i my, zvláště když vedení IFLA v Haagu již zájem o naši zemi letos projevilo.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2