JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Odpovědnost knihovny za neoprávněný přístup uživatelů internetu na webové servery s povinnou certifikací 
KATEŘINA SLUŠNÁ, advokátka > COUNSEL, Koutná&Slušná, advokátní kancelář v.o.s.  
Dnešní článek bude věnován dalšímu z „neknihovnických“ témat, a to odpovědnosti knihovny za neoprávněný přístup k webovým serverům s povinnou certifikací. Laicky řečeno, zda knihovny poskytující přístup k internetu odpovídají např. za neoprávněné vstupy uživatelů na zabezpečené účty bank.
Jak jsem již uvedla ve svých předchozích textech, vztah čtenáře a knihovny je vztahem soukromoprávním a také při poskytování přístupu k internetu je knihovna oprávněna stanovit podmínky užívání této služby, které by měl čtenář-uživatel akceptovat a dodržovat. Knihovna by pak měla již v rámci těchto podmínek nastavit kontrolní mechanismy jejich dodržování.
Znovu zdůrazňuji, že knihovna je oprávněna kontrolovat dodržování podmínek například monitorováním navštěvovaných webových stránek, není však oprávněna zasahovat do soukromí kontrolovaných osob. Vždy je však vhodné o veškerých přijatých opatřeních informovat čtenáře, nejlépe přímo v podmínkách, za nichž knihovna služby poskytuje. Akcentuji, že je nanejvýš vhodné explicitně stanovit povinnost čtenářů dodržovat při užívání poskytované služby ustanovení platné právní úpravy České republiky, v rámci které je pak také subsumována odpovědnost samotných uživatelů za jednání, které může naplňovat znaky jednotlivých trestných činů či přestupků.
Jak jsem již upozorňovala dříve, zjistí-li kontrolou pověřený pracovník knihovny porušení stanovených podmínek, není oprávněn uživatele žádat o prokázání totožnosti. Bude-li se jednat o závažné porušení, kterým se čtenář mohl dopustit přestupku nebo trestného činu, bude muset vždy tento pracovník porušující osobu zadržet a přizvat příslušníky policie, kteří zadrženou osobu ztotožní. Knihovny jsou pak povinny poskytnout veškerou spolupráci ke zjištění, zda došlo ke spáchání trestného činu či přestupku a při identifikaci osoby, která se takového jednání dopustila a jež za ně také odpovídá v souladu s platným právním řádem České republiky.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2