Městská knihovna ve Františkových Lázních v nové budově

Text a foto JARMILA BURGETOVÁ > Jarmila.Burgetova@seznam.cz  

Nejen obyvatelé Františkových Lázní, ale také lázeňští hosté a stálí návštěvníci města byli na jaře jistě mile překvapeni, když zjistili, že místní knihovna, která se padesát let tísnila v přízemí městského muzea v lázeňském centru, konečně našla pěkné, prostorné a důstojné umístění. Zásluhou zastupitelů města byla s nákladem pět a půl milionu korun pro knihovnu zrekonstruována budova bývalé školní družiny a mateřské školy. K slavnostní inauguraci došlo 21. dubna 2009 za účasti představitelů obce i kraje.1 Ani muzeum nepřišlo zkrátka, získalo samostatnou budovu hned vedle knihovny. Obě stavby se nacházejí v klidném prostředí uprostřed zeleně poblíž parku a lázeňského centra.2
Vchod do knihovny V přízemí nové budovy knihovny se podařilo při rekonstrukci propojit dolní místnosti a na ploše cca 100 m2 vytvořit velké oddělení pro dospělé s výpůjčním pultem, volným výběrem, čítárnou a internetovým koutkem se čtyřmi počítači napojenými na vysokorychlostní internet. Ve volném výběru si mohou čtenáři vybírat z více než 90 % fondu knihovny, který už přesáhl 25 000 svazků. Zvlášť je vydělen fond cizojazyčné literatury - prioritně německé, který čítá kolem 3000 jednotek. V čítárně najdou uživatelé velký počet titulů časopisů, které získává knihovna vedle předplatného také formou remitendy. K dispozici je rovněž pět celostátních českých deníků, dále německý Prager Zeitung a Literární noviny. Ke studiu slouží encyklopedie, slovníky a další referenční literatura.
V prvním patře najdeme poutavě vyzdobené dětské oddělení, vybavené jak pódiem určeným pro čtení pohádek, tak i koutkem se třemi počítači a internetem, které jsou dětmi velice využívány. Dětské oddělení nezabírá celé první poschodí; je tu také pěkný společenský sál, kde mohou knihovnice konečně uskutečňovat nejrůznější kulturní akce, což na předchozím místě nebylo možné. Kromě četných programů pro děti (Bambiriáda, Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře) se zde konají pořady pro členy Čtenářského klubu, který funguje při knihovně už od roku 2006. Dětské oddělení
Budova knihovny splňuje všechny požadavky moderní doby. Při vstupu do knihovny je zajištěn bezbariérový přístup, WC jsou v obou poschodích (včetně bezbariérové toalety). Také pracovnice knihovny se konečně dočkaly zázemí v kanceláři, která je vybavena i kuchyňskou linkou.
Knihovna je moderní nejen pro svůj vzhled a vybavení, ale také zásluhou svého odborného vedení. Knižní fond je kompletně automatizován, katalogy v systému Clavius jsou pro čtenáře k dispozici také on-line, což jim umožňuje prohlížet si katalog i seznam vypůjčených knih z domova. Funguje meziknihovní výpůjční služba i rezervace žádaných knih. Knihovna je vybavena kopírkou. Veřejný internet je zde zaveden už od roku 2000, zvýšil se však počet počítačů s připojením a k dispozici je wi-fi síť pro notebooky. Knihovna má svou webovou stránku - http://www.knihovnafl.org - s fotogalerií.3
V roce 2008 měla knihovna 1772 registrovaných čtenářů, z toho 191 dětí; uskutečnila 42 300 výpůjček. Prezenční výpůjčky nejsou evidovány. Františkovy Lázně mají 5745 stálých obyvatel; knihovnu samozřejmě využívají rovněž lázeňští hosté. Pro zajímavost uvádím, že před 50 lety měla knihovna ve fondu 3272 svazků, registrovala 119 čtenářů a půjčila 634 knih. V nové budově byla rozšířena otevírací doba pro čtenáře - o šest hodin týdně více pro dospělé a o čtyři hodiny týdně navíc pro děti.
Oddělení pro dospěléFrantiškolázeňská knihovna je organizační jednotkou městského úřadu. V případě financí je tudíž vázána striktním dodržováním schváleného ročního rozpočtu. Proto mnohé plány, např. jak zlepšit, rozšířit služby pro čtenáře, jak využít rozsáhlou zahradu (1600 m2), která budovu knihovny obklopuje, zůstávají prozatím jen v myslích či snech vedoucí knihovny Věry Tremlové a jejích spolupracovnic.
Vše, co tu bylo už vykonáno, je dílem nadšení a profesního zápalu zaměstnankyň knihovny, jejich pracovitosti a zájmu o práci s lidmi. To není žádná nadsázka, výsledky jsou obdivuhodné. V knihovně totiž pracují v přepočtu jen 4,1 pracovní síly včetně uklízečky.
Zbývá mi jen popřát kolektivu františkolázeňské knihovny stále tolik elánu a nadšení jako doposud, hodně spokojených čtenářů a uživatelů a dalších splněných snů. Pojedete-li někdo do západního cípu republiky, nezapomeňte zařadit návštěvu této knihovny do svého programu. Sídlí teď na adrese Dlouhá 181/6, 351 01 Františkovy Lázně, s kontakty: telefon 354 542 358, e-mail info@knihovnafl.org.
ODKAZY:
1 Slavnostní otevření knihovny v nové budově našlo ohlas také v regionálním tisku. Viz článek Knihovna v lázních se přestěhovala. Chebský deník, 22. 4. 2009, s. 2.
2 Fotografie nové budovy při inauguraci a vnitřního zařízení knihovny jsou také na webu Krajské knihovny v Karlových Varech. Viz http://www.knihovna.kvary.cz/cs/pro-knihovny/jine-knihovny/nove-zrekonstruovane-knihovny/mestska-knihovna-ve-frantiskovych-laznich.html.Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2