Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm
KNIHOVNICTVÍ
Teorie. Řízení a organizace
KIESSLING, Ina : Image und Status von Bibliothekaren und Archivaren : Analyse, Ursachen und Wege zur Verbesserung. /Image a status knihovníků a archivářů. Analýza, důvody a cesty k zlepšení./ Saarbrücken : VDM, 2008. - 138 s.
Kr 37.891

Kvalifikacionnyje charakteristiki dolžnostej rabotnikov bibliotek : spravočnik / sostaviteli: O. R. Borodin, O. F. Bojkova. /Kvalifikační charakteristiky funkcí pracovníků knihoven. Příručka. /Moskva : Libereja-Bibinform, 2008. - 224 s. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI vek ; vyp. 90./
Kr 8.784/B

Libraries and Information Services Towards the Attainment of the UN Millennium Development Goals / ed. by Benson Njobvu and Sjoerd Koopman. /Knihovny a informační služby směřující k naplnění závěrů Výzvy tisíciletí OSN./ München : Saur, 2008. - 224 s. - (IFLA Publications ; 134)
Sa 37.847

Library Management : a case study approach / ed. by Ravonne A. Green. /Řízení knihovny : prostřednictvím případových studií./ Oxford : Chandos, 2007. - xiii, 161 s.
Kf 37.815

Automatizace knihovnické a informační činnosti
E-Journals Access and Management / Wayne Jones, ed. /Zpřístupnění a řízení elektronických časopisů./ New York : Routledge, 2009. - xxi, 335 s.
Oaab 37.912

Virtual Worlds, Real Libraries : librarians and educators in second life and other multi-user virtual environments / ed. by Lori Bell and Rhonda B. Trueman. /Virtuální svět, skutečné knihovny. Knihovníci a pedagogové ve virtuálním životě a ostatním víceuživatelském virtuálním prostředí./ Medford : Information Today, 2008. - xxi, 234 s.
Ts 37.714

Web Accessibility : practical advice for the library and information professional / ed. by Jenny Craven. /Dostupnost webu : praktické rady pro knihovnické a informační odborníky./ London : Facet, 2008. - vii, 168 s.
Ife 37.490

WEBSTER, Peter M. : Managing Electronic Resources : new and changing roles for libraries. /Řízení elektronických zdrojů. Nové a měnící se úlohy pro knihovny./ Oxford : Chandos, 2008. - xvi, 236 s.
Abdf 37.668

Organizace knihovních fondů
Klimatizace v muzeích, knihovnách a archivech : sborník příspěvků ze semináře / red. a grafická úprava Anna Komárková. Praha : Asociace muzeí a galerií ČR, 2006. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
Ola 438/CD-ROM

LEISE, Fred - MERTES, Kate - BADGETT, Nan : Indexing for Editors and Authors : a practical guide to understanding indexes. /Indexování pro editory a autory. Praktická příručka pro pochopení rejstříků./ Medford : Information Today, 2008. - x, 148 s.
Og 37.910

VACEK, Jiří - BABKA, Lukáš : Hlasy vyhnaných : periodický tisk emigrace ze sovětského Ruska (1918-1945). Praha : Národní knihovna ČR, 2009. - 125 s. : il., portréty, faksim. - (Publikace Slovanské knihovny ; 63/a)
Oaab 37.933

Sítě knihoven
Městská knihovna ve Šternberku / V. Hlůzová, J. Konupčíková, I. Pajtlová. Šternberk : Městská knihovna, 2008. - 46 s. : il., faksim.
Tee 8.849/B

Moravská zemská knihovna : výroční zpráva 2008 / redakce Jaromír Kubíček. Brno : Moravská zem-ská knihovna, [2009?]. - 87 s. : il., grafy, tabulky
Ta 8.838/B

Zpráva o výsledcích rozboru odborné činnosti Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem za rok 2008. Ústí nad Labem : Severočeská vědecká knihovna, 2009. - 54 s. : il.
Ta 8.884/B

Služby knihoven
AHLFÄNGER, Franziska : Jugend - Bildung - Bibliotheken : Modelle der Finanzierung und Projektförderung. /Mládež, výchova, knihovny. Model financování a podpory projektů./ Berlin : Simon Verlag für Bibliothekswissen, 2009. - 175 s.
Kfc 37.937

RANKOV, Pavol - VALČEK, Peter : Čítanie 2008 : výskum súčasného stavu a úrovne čítania v SR. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008. - 80 s. : il., tabulky.
Sf 37.924

KNIHOVĚDA

Almanach Labyrint 2009 : ročenka revue Labyrint / ed. Joachim Dvořák. Praha : Labyrint, 2009. - 424 s. : il.
Kc 8.874/B

BEAL, Peter : A Dictionary of English Manuscript Terminology, 1450-2000. /Slovník anglické rukopisné terminologie 1450-2000. / New York : Oxford Univ. Press., 2008. - xviii, 457 s. : il., faksim.
Xaa 37.869

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2