Přehled obhájených diplomových prací na ÚISK FF UK v září 2009

PETRA MYŠKOVÁ > Petra.Myskova@ff.cuni.cz  
VĚRA PILECKÁ> Vera.Pilecka@ff.cuni.cz

Přinášíme vám další z tradičních přehledů diplomových prací obhájených na Ústavu informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy. Práce z dnešního seznamu byly obhájeny v zářijovém termínu státních závěrečných zkoušek. Naším cílem je pravidelně seznamovat knihovnickou veřejnost se zdroji aktuálních informací z oblasti knihovnictví, informačních studií, knihovědy a studia nových médií a přispět k většímu využití diplomových prací našich studentů.
V září 2009 ukončilo složením státních závěrečných zkoušek na ÚISK FF UK magisterské studium dvacet studentů (z toho sedmnáct v oboru Informační studia a knihovnictví a tři v oboru Studia nových médií) a bylo obhájeno dvacet diplomových prací. V případě, že vás téma některé z prací zaujme a budete mít zájem se o něm dočíst ve Čtenáři, kontaktujte redakci časopisu nebo nás a my autora příslušné práce s nabídkou zveřejnění výtahu oslovíme.
Informace o zadaných, odevzdaných a obhájených bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních pracích na Ústavu informačních studií a knihovnictví je možné vyhledávat pomocí systému ISDP (Informační systém diplomových prací) na http://isdp.alstanet.cz/. V ISDP můžete nalézt také další informace, např. kdo byl vedoucím a oponentem práce, překlad názvu do angličtiny, autorský abstrakt, rozsah práce a klíčová slova.
Výtisky všech obhájených prací jsou uloženy v areálu FF UK v Knihovně společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích, U Kříže 8, Praha 5-Jinonice.
Seznam názvů a autorů obhájených diplomových prací:
• Internetizace knihoven v ČR (Ing. Petr Braný)
• Strategie ochrany digitálních dokumentů (Bc. Ladislav Cubr)
• Městské knihovny ve Finsku (Bc. Jan Černý)
• Elektronické volby na příkladu Švýcarska (Bc. Monika Horáková)
• Informační systémy Policie České republiky (Bc. Aleš Jandečka)
• Vývoj katalogizačních pravidel „Resource Description and Access“ (Bc. Lenka Kárászová)
• Příspěvek hudebního oddělení veřejné knihovny k rozvoji dětského čtenářství (Bc. Eva Kochová)
• Vliv ICT na ekonomiku a role státu v informační společnosti (Bc. Viktor Mladěnka)
• OPACy zahraničních katalogizačních databází: současný stav vybraných vyhledávacích systémů a perspektivy jejich rozvoje (Bc. Markéta Opálková)
• Informační sítě a služby v oblasti evropské integrace v České republice po vstupu do Evropské unie (Bc. Markéta Orlová)
• Paradox produktivity v kontextu informační společnosti (Bc. Petra Řezníčková)
• Alternativní online marketing digitálních infoproduktů (Bc. Ondřej Šebor)
• Přístup k informacím pro osoby se specifickými potřebami (Bc. Zuzana Stádníková)
• Aktuální výzkumné směry a aktivity OCLC (Bc. Marie Svozilová)
• Role knižních veletrhů ve čtenářské výchově (Bc. Magdaléna Velčovská)
• Analýza současného stavu veřejného knihovnictví v Jihomoravském kraji (Bc. Petra Voborná)
• „Demokratizace masmédií“ - vliv pronikání příspěvků amatérů do tradičních médií (Bc. Martin Žížala)
• Videostreaming - populární fenomén: online video není pouze streaming (Bc. Eva Burachovičová)
• Jak se změnila role redaktora televizního zpravodajství přechodem na bezpáskovou výrobu (Bc. Marcela Jirsáková)
• Sémantický web - ontologický Internet budoucnosti (Bc. Eduard Piňos)

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2