ZE ZAHRANIČÍ: Městské knihovny v Řecku

Text a foto SALOME BUŠKOVÁ > salome.b@seznam.cz  
V rámci jazykového pobytu jsem navštívila řecké městské knihovny v Thessaloniki, Janitsa a v Edesse. Pracuji v Regionální knihovně v Karviné a za umožnění jazykové stáže děkuji ředitelce této knihovny PhDr. Halině Molinové, vedoucí Střediska knihovnických a informačních služeb v Karviné - Novém Městě Soně Minolové a kolegyním ze střediska v Karviné - Hranicích.
Centrální městská knihovna v Thessaloniki pokrývá město sítí patnácti poboček. Nachází se v centru poblíž výstaviště, kde se konají mezinárodní knižní veletrhy. Jednotlivá podlaží moderní osmipatrové budovy nabízejí prostory dětské půjčovny, oddělení pro dospělé, dále archiv tisku, geografie, k dispozici jsou tu archivní svazky pro prezenční výpůjčky, historické svazky, vázané ročníky periodik a přednáškový sál. Thessaloniki neboli Soluň má jako druhé největší město Řecka vedle městských knihoven také knihovny univerzitní a studentské.
Duchovní centrum Janitsa Knihovny v menších městech jsou situovány obvykle do blízkosti městských úřadů nebo jsou součástí tzv. duchovních center jako například Městská knihovna Janitsa. V těchto centrech se nacházejí také studovny, dále poskytují přístup k internetové síti a zároveň plní funkci informační (obdoba městských informačních center u nás).
Ve správním městě Edessa byla městská knihovna zřízena před třemi lety. Za tak krátkou dobu vyvinula paralelně se svojí hlavní činností mnoho dalších aktivit a služeb adresovaných občanům města a přilehlého okolí. Knihovna se společnou půjčovnou pro dětské i dospělé čtenáře má ve svém fondu pět tisíc svazků. Knihovnice zároveň provádějí katalogizaci knihovního fondu, který obsahuje beletrii a naučnou literaturu, tisk a periodika, prezenční výpůjčky vzácných knih a tisků v „katharevuse“ - dnes již zřídka používané řečtině, která se uplatňovala na úřadech a ve vědeckých kruzích. S knihovnou spolupracuje Společnost přátel Nikose Kazantzakise, pořádá přednášky a prezentace spojené s díly tohoto světově známého spisovatele, který dvě období svého života pobýval také v České republice v obci Boží Dar. Pojízdná knihovna Edessa
Přízemí knihovny je vyhrazeno seniorům (obdoba klubů seniorů v ČR) a ordinaci praktického lékaře. Knihovna vlastní i pojízdnou knihovnu, která vyjíždí za čtenáři do obcí v širokém okolí. Je také důležitým přínosem pro místní školy, se kterými úzce spolupracuje.
Zřizovatelem městských knihoven v Řecku jsou městské úřady, které poskytují prostředky na nákup knihovního fondu a zabezpečují samotný provoz. Registrace čtenářů je zdarma, stejně tak veškeré služby spojené s knihovnou.
Regionální knihovna Karviná spolupracuje s magistrátem města. Ten v letošním roce pořádal již IV. ročník „Prolínání kultur“ - svátek národnostních menšin žijících na území města Karviné. Ve městě má své zastoupení polská menšina, Obec Slováků a Řecká obec. Fond Regionální knihovny Karviná zahrnuje i knihy a periodika v polském a slovenském jazyce a do budoucna chceme nabídnout také řecké menšině tituly v jejich mateřštině.Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2