Jak se slavily šedesátiny SVK v Hradci Králové

BOŽENA BLAŽKOVÁ > bozena.blazkova@svkhk.cz
Dvě významná výročí si na podzim loňského roku připomněla Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové: rok od přestěhování knihovny do nové budovy ve tvaru X a 60 let své existence. Oboje oslavila 3. a 4. listopadu hlavně zajímavými aktivitami, ale i prací.
Vzhled nové budovy knihovny vzbuzoval od samého počátku emoce v kladném i záporném směru. Během prvního roku provozu má zájem veřejnosti o knihovnu stále stoupající tendenci. Ve stručnosti lze konstatovat, že si „Hradečáci“ na knihovnu zvykli a už do ní nechodí jen ze zvědavosti nakouknout, ale plně využívají nové možnosti, které jim nabízí.
K dispozici zde mají nejen rozsáhlý volný výběr literatury a periodik, ale i množství studijních a čtenářských míst a výstavní prostory Galerie U Přívozu. Programy pro veřejnost se kromě již dříve osvědčených Literárních dílen a pravidelných setkávání Pojďme si povídat rozšířily o Filmový klub, vzdělávací cykly a vernisáže výstav.
Bohatý program připravili pracovníci knihovny i v rámci oslav 60. výročí založení knihovny. Na úvod bylo uspořádáno setkání pamětníků, kterého se kromě bývalých pracovníků zúčastnili i dlouholetí čtenáři a návštěvníci knihovny. Zajímavé vzpomínky budou začleněny do připravované publikace o historii knihovny.
Následovaly vernisáže dvou výstav. První byla instalována v Galerii U Přívozu. Nazývala se Listování minulostí a seznámila zájemce s významnými mezníky v historii knihovny. Druhá výstava představila veřejnosti malířku MgA. Martinu Novotnou, autorku velmi zajímavých nástěnných maleb, které dávají betonovým stěnám knihovny poetiku a evokují zamyšlení. Vernisáž této výstavy byla spojená se křtem publikace Malovat po zdech dovoleno. Jedná se o velmi krásně vybavenou výtvarnou publikaci, která zájemcům o moderní výtvarné umění přibližuje vznik nástěnných obrazů, které se staly nedílnou součástí nové budovy knihovny. Publikaci vydala Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Účastníci vernisáže měli jedinečnou možnost prohlédnout si společně všechny nástěnné obrazy. Autorka komentovala každou malbu a vyprávěla přítomným, jak na ni zpočátku působila obrovská šedá betonová plocha. Seznámila je s procesem své vlastní tvorby, s tím, jak se obrazy postupně rodily a oživovaly syrový beton.
Své výročí slavila knihovna nejen akcemi určenými pro veřejnost, ale i knihovníkům. Slavnostní večer se konal za velké účasti oficiálních pozvaných hostů na celostátní i krajské úrovni, kterým se omlouvám, že je pro nedostatek místa nebudu v tomto článku jmenovat. Přítomni byli také pracovníci Studijní a vědecké knihovny a knihovníci z celého kraje. Součástí večera bylo i první slavnostní předání krajské knihovnické ceny.
Cenu Knihovník Královéhradeckého kraje za rok 2009 obdrželi z rukou Ing. Václavy Domšové, členky zastupitelstva Královéhradeckého kraje a předsedkyně výboru pro kulturu a památkovou péči, Mgr. Evy Svobodové, ředitelky knihovny a Mgr. Věry Škraňkové, předsedkyně krajského výboru SKIP, tito knihovníci:
• Mgr. Lidmila Košťálová, bývalá ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně,
• Mgr. Marie Sobotková, bývalá ředitelka Městské knihovny v Náchodě,
• Marie Grimová, Obecní knihovna Nový Hrádek, Náchodsko,
• Dagmar Honsnejmanová, Knihovna u Mokřinky, obec Mokré, Rychnovsko,
• Ivana Novotná, Obecní knihovna Roudnice, Královéhradecko,
• Emil Pokorný, bývalý ředitel MěK Dvůr Králové nad Labem, nyní Obecní knihovna Vítězná - Komárov, Trutnovsko,
• Miloslava Vaňková, Obecní knihovna Libuň, Jičínsko.
Všichni ocenění dlouholetou a příkladnou činností ovlivnili podle svých možností knihovnictví kraje.
Slavnostní večer pokračoval epickou básní Karla Hynka Máchy Máj ve skvělé interpretaci herečky Báry Hrzánové. Závěrečný raut umožnil přítomným navzájem se pozdravit a popovídat si, kromě krásných zážitků si pak domů odnášeli i publikaci Malovat po zdech dovoleno, papírový model budovy knihovny a originální těžítko - „tužkovník“ ve tvaru X.
Konference k 60. výročí knihovny (foto archiv knihovny)Druhý den následovala pracovní část oslav - konference Krajská knihovna a její úloha v systému knihoven. Tímto tématem se zabývaly příspěvky Mgr. L. Zemánkové (Krajská knihovna ve svém kraji, zemi a světě), PhDr. J. Kádnerové (Krajská knihovna a regionální funkce po roce 2006 - fikce, koncepce a skutečnost) a doc. PhDr. J. Kubíčka, CSc. (Funkce krajských knihoven po sedmi letech). Prezentace Ing. L. Prchalové (Změny v kraji - změny v krajské knihovně), Ing. A. Brožka (Krajská knihovna - místo, kde najdete vše, co vyšlo v regionu), PhDr. Z. Friedlové (Role krajské knihovny ve spolupráci paměťových institucí) a Mgr. Blanky Konvalinkové (Prolínání kultur) byly zaměřeny na působení krajské knihovny v rámci jednotlivých regionů. Své referáty na konferenci prezentovali i knihovníci z královéhradeckého kraje. Dana Michlová z Knihovny Václava Čtvrtka se zamyslela nad konkrétními úkoly a aktivitami, které propojují činnost knihoven v rámci celého kraje (Regionální funkceU nás“). O významu regionálního informačního a knihovnického zpravodaje hovořila pracovnice SVK Hradec Králové a šéfredaktorka zpravodaje U nás Božena Blažková (Knihovnický zpravodaj - důležitý nástroj metodické pomoci knihovnám). S výsledky ankety, kterou rozeslala všem knihovnám svého regionu Knihovna města Hradce Králové, seznámila přítomné Kateřina Hubertová (Přijde den, zúčtujeme spolu). Na konferenci promluvila i knihovnice z malé, ale velice úspěšné neprofesionální knihovny Dagmar Honsnejmanová z Knihovny U Mokřinky v Mokrém (Vědecká knihovna - zdroj inspirace i pro tu nejmenší knihovnu). Na konferenci zazněly i dva příspěvky od zahraničních hostů - Postavení vědeckých a krajských knihoven v systému knihoven na Slovensku (L. Žáčiková, ŠVK Banská Bystrica) a Pozdrav z Walbřichu (V. Kasiborská, Walbřich). Ohňostroj před knihovnou (foto archiv knihovny)Poslední dvě prezentace ze SVK Hradec Králové (Public relations a marketing služeb v krajské knihovně - Bc. Vladimíra Buchtová a Pracovníci knihovny, dá nám je škola, nebo si je musíme vychovat sami - PhDr. Alena Součková) nemohly být z časových důvodů předneseny, ale byly zaznamenány na CD, které obsahovalo všechny přednesené příspěvky a bylo na závěr konference účastníkům předáno.
Večerní závěr celých oslav byl opravdu slavnostní a hodně netradiční. Knihovna pozvala veřejnost na noční prohlídku, kterou zahájila velkou ohňovou show před budovou. I přes nepřízeň počasí byla tato netradiční forma oslav obyvateli Hradce Králové vřele přivítána. Dokladem toho byla nečekaně vysoká návštěvnost celé akce. Poslední z více než pěti set návštěvníků opouštěli knihovnu s příchodem půlnoci.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2