Mezinárodní ocenění práce Krajské knihovny Karlovy Vary s handicapovanými

MICHAELA NĚMCOVÁ> sekretariat@knihovnakv.cz

V úterý 2. prosince 2009 se v londýnském Victoria and Albert Museum konalo slavnostní předávání cen v rámci soutěže JODI AWARDS 2009 (www.jodiawards.org.uk), která oceňuje nejlepší počiny na poli zpřístupňování kultury handicapovaným prostřednictvím digitálních technologií. Krajská knihovna Karlovy Vary obdržela prestižní ocenění v kategorii Digitální přístup on-line.
Krajská knihovna Karlovy Vary Ceny uděluje organizace Jodi Mattes Trust od roku 2003. Cena je holdem Jodi Mattesovi (1973 až 2001), neúnavnému bojovníkovi za přístup postižených osob ke kultuře. Do soutěže se mohou přihlásit muzea, galerie, knihovny, archivy atd.
Krajská knihovna nabízí informace pro handicapované, zejména pro neslyšící a nevidomé na svých webových stránkách. Na samostatných záložkách, určených těmto znevýhodněným skupinám, jsou vždy aktuálně publikovány všechny dostupné služby knihovny pro tyto cílové skupiny, včetně on-line přístupu do katalogu knihovny. Zveřejněn je zde také seznam titulů z knihovního fondu svým zaměřením či určením vhodný pro neslyšící a nevidomé. Zájemci tu mohou najít plánované akce, například literární besedy pro nevidomé či přednášky a kurzy tlumočené do českého znakového jazyka.
Zcela unikátní službou je komunikace knihovnic krajské knihovny s neslyšícími v českém znakovém jazyce. Velký ohlas v rámci soutěže zaznamenalo právě uvítání uživatelů v českém znakovém jazyce jednou z knihovnic, které je na stránkách pro neslyšící umístěno (http://www.knihovna.kvary.cz/cs/pro-navstevniky/pro-neslysici55/). Oddělení pro handicapované uživatele
Práce s handicapovanými skupinami uživatelů má v Krajské knihovně Karlovy Vary dlouholetou tradici, je jednou z asi deseti knihoven v celé ČR, které poskytují těmto uživatelům služby prostřednictvím speciálního oddělení, jež funguje již 15 let. Knihovna také dlouhodobě aktivně spolupracuje s neziskovými organizacemi, například s Klubem neslyšících a hluchoněmých v Karlových Varech, s Tyfloservisem, Tyflocentrem, s o. s., dále s Nejste sami či s Ústavem sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské.
Oddělení pro handicapované nabízí svým klientům řadu zajímavých služeb. Tlumočené přednášky, exkurze po knihovně, počítačové kurzy či kurzy trénování paměti jsou velmi oblíbené a uživateli vyhledávané. Pro nevidomé je připraven rozsáhlý fond zvukových knih či sbírka kompenzačních pomůcek. Nevidomí si navíc mohou zdarma půjčit radiomagnetofon k domácímu přehrávání zapůjčených zvukových knih. Knihovna též pravidelně organizuje aktivity pro mentálně postižené osoby. Velký zájem z řad veřejnosti je též o kurzy českého znakového jazyka. Většina uvedených aktivit je financována z projektů podpořených granty či díky sponzorským darům partnerských organizací. Bez této finanční pomoci by nebylo možno tyto služby nabízet a realizovat.
Foto archiv knihovny


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2