Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm
KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 2009-2010 / red. Jana Cucová … [et al.] Praha : Asociace muzeí a galerií ČR, 2008. - 229 s.
Tde 38.154

The Aslib Directory of Information Sources in the United Kingdom. - 15th ed. /Adresář informačních zdrojů ve Velké Británii ./ Abingdon : Routledge, 2008. - vii, 1486 s.
Kc 38.109

Bibliotečnaja dejateľnosť v uslovijach kuľturnogo i jazykovogo raznoobrazija : iz opyta raboty bibliotek Sodružestva Nezavisimych Gosudarstv : sbornik statej /Činnost knihoven v rozdílných kulturních a jazykových podmínkách : zkušenosti z práce knihoven Společenství nezávislých států. Sborník statí./ Moskva : Paškov dom, 2009. - 167 s. - (Biblioteka : novyje vozmožnosti)
Kfe 8.906/B

BURGETOVÁ, Jarmila : Zpráva o účasti na 55. národním kongresu Spolku francouzských knihovníků ABF (Association des bibliothŹcaires de France), konaném ve dnech 11.-14. června 2009 v Paříži. Praha : 2009. - [4] s.
Ko 8.912/B

Corporate Library Benchmarks 2009 edition. /Spo-lečné ukazatele výkonnosti knihoven 2009./ New York : Primary Research Group, 2008. - 97 s.
Kfe 37.962

EVANS, Woody : Building Library 3.0 : issues in creating a culture of participation. /Výstavba knihovny 3.0 : otázky spoluúčasti uživatelů na jejím vytváření./ Oxford : Chandos, 2009. - xxi, 188 s. : il. - (Chandos Information Professional Series)
Ts 37.916

IFLA - the Global Voise of Libraries : annual report 2008. / IFLA - celosvětový hlas knihoven. Výroční zpráva 2008./ Hague : IFLA Headquarters, 2009. - 24 s. : il.
Kpb 8.943/B

STN EN ISO 2789 (01 0150) Informácie a dokumentácia - medzinárodná knižničná štatistika / Slovenská národná knižnica, Martin ; spracovateľ: Jarmila Majerová. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2009. - 55 s.
Kk 37.985

World Library and Information Congress : 75th IFLA General Conference and Assembly : Milan, Italy, 23-27 August 2009 : Libraries Create Futures : building on cultural heritages. /Světový knihovnický a informační kongres : 75. generální konference a shromáždění IFLA, Miláno, Itálie 23.-27. srpna 2009. Knihovny vytváří budoucnost : výstavba kulturního dědictví./ [Glasgow : IFLA Congress 2009 Secretariat], 2009. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
Kpb 443/CD-ROM

Automatizace knihovnické a informační činnosti
Academic Library Website Benchmarks. /Ukazatele výkonnosti webových stránek vysokoškolských knihoven./ New York : Primary Research Group, 2008. - 133 s.
Abdg 37.810

BREEDING, Marshall : Open Source Integrated Library Systems. /Volně dostupné integrované knihovnické systémy./ Chicago : ALA TechSource, 2008. - 32 s. - (Library Technology Reports ; vol. 44, no. 8, November/December 2008)
Sdg 37.819

INFORUM : 15. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích : 27.-29. května 2009, Praha, Vysoká škola ekonomická. [S.l. : s.n.], 2009. - 34 s. : il.
Abdf 8.898/B

SAUERS, Michael: Searching 2.0. /Vyhledávání 2.0.) London : Facet, 2009. - xiii, 337 s. : il.
Iea 37.457

Organizace knihovních fondů
IFLA Cataloguing Principles : the statement of international cataloguing principles (ICP) and its glossary : in 20 languages / ed. by Barbara B. Tillett, Ana Lupe Cristán. /Katalogizační principy IFLA : ustanovení mezinárodních principů katalogizace a jejich heslář : ve 20 jazycích./ München : Saur, 2009. - 304 s. - (IFLA Series on Bibliographic Control ; 37)
Od 38.121

IFLA Cataloguing Principles : steps towards an International Cataloguing Code, 5 : report from the 5th IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Pretoria, South Africa, 2007/ ed. by Barbara B. Tillet … [et al.] /Katalogizační principy IFLA : kroky k Mezinárodním pravidlům. Zpráva z 5. zasedání expertů na mezinárodní katalogizační pravidla, Pretoria, Jihoafrická republika, 2007./ München : Saur, 2008. - viii, 524 s. : il. - (IFLA Series on Bibliographic Control ; 35)
Od 38.120

Problematika historických a vzácných knižních fondů 2008 : sborník ze 17. odborné konference, Olomouc, 5.-6. listopadu 2008 / k vydání připravil Rostislav Krušinský. V Olomouci : Vědecká knihovna ; Brno : Sdružení knihoven ČR, 2009. - 294 s. : il., faksim.
Ti 38.158


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2