PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Masarykova veřejná knihovna Vsetín
HELENA GAJDUŠKOVÁ > hgajduskova@mvk.cz  

Masarykova veřejná knihovna Vsetín (MVK) je knihovna rodinného typu, která se snaží být přátelská vůči všem generacím a plní roli komunitní knihovny. Působí v menším městě blízko hranic se Slovenskem, které má 27 759 obyvatel. Má zapsáno 5966 čtenářů a kromě hlavní budovy umístěné na náměstí poskytuje služby ještě ve třech sídlištních pobočkách, určených především dětem. Regionální služby vykonává pro 80 knihoven na území okresu Vsetín.
MVK usiluje o to, být místní branou ke vzdělání, být příjemným místem pro odpočinek a relaxaci a „křižovatkou“ pro setkávání různých generací i zájmových skupin.
MVK chce být nejen místem, které poskytuje místním obyvatelům pocit stability, jistoty, spolehlivosti v dnešním rychle se měnícím světě, ale současně chce také sledovat nové trendy, číst znamení doby a svou činnost podle toho orientovat. Své projekty zaměřuje na nejrůznější cílové skupiny i témata, v poslední době jmenujme alespoň projekt Ženy a muži v komunitní knihovně, podpořený ze strukturálních fondů, díky němuž se daří uskutečňovat zajímavý vzdělávací program pro ženy/muže na mateřské/rodičovské dovolené a pro starší generace (50+), oslovuje ale také zaměstnavatele i občanskou společnost a zvyšuje její povědomí o problematice gender. Z dalších projektů jmenujme například Senioři v komunitní knihovně, Senioři komunikují, zaměřené na vzdělávání seniorů, Prázdninová knihovna, určená především dětem a akcentující mezigenerační vztahy, dále projekty na podporu lidových tradic, šíření literárních znalostí, ale také nových způsobů komunikace a propagace (sociální sítě, Facebook atd.)
Z výše uvedeného vyplývá, že i logo knihovny a celá její vizuální identita chce být přátelská, srozumitelná, oslovující a otevřená.
Knihovna používala ve své historii tři typy loga:
V 70. a 80. letech ještě pod názvem Okresní knihovna Vsetín používala logo knihy s hvězdičkou. Hned začátkem devadesátých let se MVK vrátila ke svému původnímu názvu a s novým vedením i logem zavanul v knihovně nový duch.
K další změně loga došlo až po 15 letech v souvislosti s chystanou změnou v knihovně, a to během přípravy na její stěhování v roce 2005. Nové logo vyjadřuje snahu knihovny posunout se směrem k veřejnosti, akceptovat její zájmy, ptát se na její přání a komunikovat. „Logotyp MVK je podstatou vizuální komunikace s veřejností. Je složený z modro-oranžového grafického prvku a modré textové části. Grafický prvek tvoří kruh, který by měl symbolizovat neomezenost a multifunkčnost knihovny. Dále se skládá ze znaku &, který představuje příslib něčeho navíc, snahu po zdokonalování sebe sama.“ Tolik z logomanuálu. Grafický prvek vzdáleně připomíná i řecká písmena alfa a omega - začátek a konec.
Cesta k hledání nového loga se odvíjela od snahy zapojit do jeho tvorby veřejnost (zejména děti a mládež), avšak tato cesta nevedla ke kýženému cíli. Oslovili jsme i několik místních firem zabývajících se grafikou, ale ani tento postup nebyl úspěšný. Nakonec jsme navázali spolupráci se studentkou Fakulty multimediálních komunikací Baťovy univerzity ve Zlíně. A po několika rozhovorech, v nichž jsme se snažili velmi podrobně specifikovat záměr koncepce loga, nám bylo předloženo šest návrhů, z nichž jsme vybrali ten, který do současnosti používáme.
Logo knihovny je také v souladu s mottem zaměstnanců, které si sami utvořili v roce 2003 a které je součástí strategie MVK: Solidnost, Tradice, Moderní služby, Vlídnost, Otevřenost, Vyváženost, Příjemné prostředí.
Podle stylu a barev loga jsme poté upravovali postupně i webové stránky, usilujeme celkově o jednotnou vizuální identitu knihovny (plakáty, letáky, příležitostné tisky) a ve stejném stylu pokračuje i logo již zmiňovaného nejnovějšího projektu Ženy a muži v komunitní knihovně.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2