Z KNIHOVEN...

Vítkovická knihovna se v Evropě neztratí
Když se před čtyřmi lety poprvé objevil ve Čtenáři (2006, č. 1, s. 23) článek o knihovně v Ostravě-Vítkovicích, málokdo věděl, že u nás knihovna se zaměřením na romskou menšinu existuje.
Od října 2006, kdy v ní byl zahájen běžný provoz, urazila tato zrekonstruovaná a moderně vybavená knihovna kus cesty. Vítkovickým knihovnicím se podařilo zrealizovat záměr původního projektu Romaňi Kereka - Romský kruh a knihovna se opravdu stala místem setkávání majority s minoritou. Nespočet dětských akcí, besed pro děti a dospělé, výstav a také přívětivost a vstřícnost knihovnic z ní udělaly místo známé nejen pro ostravské čtenáře, ale čím dál častěji sem zavítají i zahraniční návštěvníci.
Jedněmi z posledních byli pracovníci školských institucí, kteří do Ostravy přijeli v rámci evropského studijního programu SVES (Study Visits for Education Specialists). Vítkovickou knihovnu navštívili v říjnu 2009 společně s pedagogy a studenty Střední umělecké školy Ostrava, kteří již tradičně spolupracují s dětskými čtenáři při workshopech. Ten říjnový byl věnován zdobení keramických hrníčků a konal se v rámci projektu Kouzelná knihovna - knihovna pro všechny, který finančně podpořila Nadace OKD.
Složení zahraničních návštěvníků bylo opravdu rozmanité - Řeckem, Tureckem, Bulharskem počínaje přes Estonsko, Dánsko, Belgii a Anglií konče. Živě se zajímali o činnost knihovny a o průběh samotného workshopu. Měli možnost vidět spolupráci dětských čtenářů knihovny, dětí z Bílého nosorožce, o. p. s., Náruče, sdružení pro děti vyžadu-jící okamžitou pomoc, a studentů Střední umělecké školy Ostrava. Tím také naplnili částečně účel své návštěvy - seznámit se s uměleckou výchovou v českém školském systému a jejími metodami; přímo v praxi viděli práci knihovnic i studentů a pedagogů SUŠ se sociálně vyloučenými skupinami dětí.
Pozitivní ohlas účastníků studijního programu SVES ukázal, že knihovna v Ostravě-Vítkovicích nadále intenzivně naplňuje hlavní vize projektu Romaňi Kereka a její aktivity mohou být příkladem dobré praxe v zahraničním měřítku.  
DANA BUTOROVÁ
Knihovna v Blatné a senioři
Expozice v domku L. Stehlíka V rámci Týdne knihoven 2009 připravila Městská lidová knihovna v Blatné již pátý zájezd pro blatenské seniory. Vybrány byly nedaleké cíle - blízko Blatné ležící Bělčice, rodné městečko Ladislava Stehlíka. Účastníci zájezdu si prohlédli jeho rodný domek s nově otevřenou expozicí věnovanou tomuto autorovi. Hned naproti jeho domu stojí sklářská huť Václava Vlasáka, který nám ochotně ukázal práci se sklem a u něj jsme si mohli také koupit na památku některé výrobky. Pak nás již čekal zámek v Březnici, v němž je také umístěna Lokšanská knihovna z roku 1558.
Po obědě jsme vyráželi o pár kilometrů dál, směrem k Příbrami - do Vysoké k památníku Antonína Dvořáka.Tam jsme si připomenuli, jaké knihy o tomto skladateli máme ve fondu knihovny. Zájezd jsme neplánovaně, ale příjemně zakončili v Újezdci u památného javoru věnovanému Ladislavu Stehlíkovi, odkud je krásný výhled na Třemšín. Zde také stojí kostelíček sv. Voršily z doby kolem roku 1240. Měli jsme štěstí, protože jsme po cestě potkali zdejšího kostelníka, který nás kostelem provedl.
Podle ohlasu účastníků můžeme říci, že se nám - i díky hezkému počasí - výlet vydařil. Po literárních zájezdech věnovaných Karlu Klostermannovi, J. Š. Baarovi, Otu Pavlovi, Albertu Stiffterovi, V. B. Třebízskému jsme poznali i naše nejbližší okolí, které je neméně zajímavé. 
Text a foto MARIE PAZDEROVÁ


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2