ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR
— Ve dnech 22.-24. dubna 2009 se konala ve slovenském Ružomberku mezinárodní vědecká konference Církve 19. a 20. století v slovenské a české historiografii, která byla věnovaná dějinám církví v bývalém Československu. Akci zorganizovala Katolická univerzita v Ružomberku ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a s Centrem pro studium demokracie a kultury v Brně. Hlavním cílem konference bylo zhodnotit výsledky historického bádání moderních církevních dějin na území Slovenska a českých zemí. Příspěvky, které na konferenci zazněly, zahrnovaly široké spektrum problematiky dějin katolické, pravoslavné, protestantské, starokatolické a československé husitské církve, ale i dalších církevních organizací na území bývalého Československa. Pracovník Slovenské národní knihovny Mgr. Martin Fajmon přednesl zajímavý referát věnovaný historii radvanského evangelického církevního sboru v 19. a 20. století, který byl koncipován na základě dochovaných archivních materiálů. Stručně přiblížil historicko-společenský kontext, což umožnilo lépe pochopit jednotlivé události v životě církevního sboru. M. Fajmon zdůraznil životaschopnost evangelické církve v současnosti, což dokazuje především účast mladé generace na církevním životě. Konference upozornila na potřebu studia a publikování informací o životě církví v Čechách a na Slovensku, protože toto téma není u nás doposud systematicky zpracované.
(Knižnica - Roč. 10; č. 10/ 2009, s. 41)
— Přípravná fáze provozu Virtuální knihovny při Městské knihovně v Drážďanech byla zahájena 13. března 2009. Knihovna tak reaguje na překotný rozvoj komunikačních technologií a na hluboké změny v práci s informacemi u obyvatel Drážďan. Virtuální knihovna se vyvíjí již od doby zprovoznění webové stránky www.bibo-dresden.de/virtuell. Knihovna chce svým uživatelům nabídnout služby Web 2.0, a tak vyzvala všechny obyvatele Drážďan, aby předložili své návrhy. Knihovna předpokládá, že je zapojí také do výběru médií zpřístupňovaných v knihovně - RSS kanály, podcasty a další „sociální software“. Knihovna chce integrovat všechna dostupná média, která dnešní obyvatelé Drážďan využijí. Dnes už si lze půjčovat všechny knihy, časopisy, filmy, audioknihy a hudební soubory přes jedno kliknutí na počítači. Soubory mají uživatelé na přenosných mp3 přehrávačích, smartphonech, elektronických knihách apod. Všechny možné konzultace lze uskutečnit prostřednictvím e-mailu. Virtuální knihovna byla kompletně zprovozněna 24. října 2009, v den, kdy před pěti lety získala Městská knihovna v Drážďanech titul Knihovna roku.
(Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen - Jg./Nr. 03, September 2009, s. 198)
— Ve dnech 25.-26. března 2009 se uskutečnila mezinárodní konference Rómovia - Roma - Romanies - kultúra a vzdelávanie ve Státní vědecké knihovně v Košicích. Akce byla součástí a zároveň vyvrcholením oslav 5. výročí založení Info USA při Státní vědecké knihovně v Košicích. Konference byla zaměřena na romské etnikum, jeho společenské postavení, přínos v oblasti kultury a vzdělávání. Jejím cílem byla prezentace výsledků práce v oblasti kultury, literatury, jazykové tvorby a vzdělávání, šíření a podpora porozumění mezi národy a národnostmi, hledání alternativ v oblasti vzdělávání a kultury Romů. Během celé konference rezonovalo především postavení a uplatnění romského jazyka ve školním systému na Slovensku. Samotnému jednání předcházel workshop Jazyk a identita Romů, který byl mimořádně bohatý na účast a plodnou diskusi. Jeho přípravu a realizaci zabezpečilo Soukromé gymnázium na Galaktické 9 v Košicích. Paralelně s workshopem probíhalo promítání dokumentárních filmů na téma Komunitní a vzdělávací aktivity, které představil R. Benninghaus z německého dokumentačního centra Rome V. v Kolíně nad Rýnem. Státní vědecká knihovna v Košicích buduje jedinečnou, specializovanou a mezinárodní databázi ROMANO, která je přístupná široké veřejnosti na internetu. Databáze obsahuje záznamy článků o romských komunitách a jejich činnosti z tiskové produkce ve slovenském, českém, maďarském, anglickém a francouzském jazyce. Knihovna také vydala tři tematické odborné bibliografie - romská rodina, romská literatura a edukace Romů a zorganizovala dva odborné celoslovenské semináře zaměřené na romskou kulturu.
(Bulletin Slovenskej asociácie knižníc - Roč. 17, č. 2/2009, s. 51-53)
Připravil ROMAN GIEBISCH

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2