Zpráva ze semináře muzejních knihovníků v Pardubicích

JARMILA OKROUHLÍKOVÁ > okrouhlikova@upm.cz  

Přes sto knihovníků z muzejních knihoven se zúčastnilo pravidelného, v pořadí již 33. semináře muzejních knihovníků, které pořádá Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií ČR. Seminář se konal ve Východočeském muzeu v Pardubicích.
Jednání probíhalo za krásných podzimních dnů (8.-10. září 2009) v historických sálech pardubického zámku, kde muzeum sídlí. Na začátku semináře se konala valná hromada Komise knihovníků.
Program byl už tradičně rozdělen do několika tematických bloků. První se týkal legislativy, nových, případně novelizovaných zákonů pro knihovny a muzea. Dva zásadní úvodní referáty přednesli ředitel muzea PhDr. František Šebek a PhDr. Vít Richter, ředitel Institutu knihovnictví NK ČR a předseda SKIP. Účastníci semináře byli seznámeni s novelou zákona č. 403/2008 Sb., která mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Tyto zákony a novely jsou velmi problematické, jejich výklad není zcela jasný, v řadě paragrafů si odporují a jejich uplatňování v praxi nebude jednoduché.
Vít Richter mluvil především o uzavření licenční smlouvy mezi agenturou DILIA a NK ČR, která upravuje podmínky pro poskytování služby elektronického dodávání dokumentů (EDD). Upozornil na to, že nynější ceny, které se nám zdají vysoké a jejichž výši ovlivňují poplatky DILIA, jsou srovnatelné s cenami za tuto službu v Evropské unii.
Další blok referátů byl věnován informacím z muzejních knihoven. Ředitel Knihovny Národního muzea Mgr. Martin Sekera, Ph.D., informoval o probíhající rekonstrukci NM, o přesunu sbírek, které přinášejí vedle spousty práce i velký stres pro zaměstnance. O stěhování knihovny přednesl příspěvek též PhDr. Ila Šedo z Knihovny Západočeského muzea v Plzni. S nově vybudovanou badatelnou a depozitáři knihovny Muzea Jindřichohradecka účastníky seznámila PhDr. Štěpánka Nehalová, Ph.D. Příspěvek do pravidelného „policejního okénka“ PhDr. Petra Maška tentokrát přečetla PhDr. Helga Turková. Týkal se krádeží v Krajské knihovně v Olomouci, které byly spáchány na objednávku a o nichž též informovala média.
V tematickém bloku věnovaném službám v muzejních knihovnách vystoupila řada knihovnic a knihovníků, kteří hovořili o konkrétních činnostech, jež zajišťovali ve svých muzeích. Většinou doplňují či se přímo podílejí a spolupracují na různých akcích, které muzea pořádají pro své návštěvníky. Je to především spoluúčast při muzejní noci, exkurzích po muzeu, při přípravě různých výstav a výstavek, workshopů, knižních trhů, besed s umělci ad. O zapojení muzejních knihovníků do činnosti a akcí muzea jsme se dozvěděli od kolegů z Moravské galerie, z Vlastivědného muzea v České Lípě, z Oblastního muzea v Mostě, z Krajského muzea Karlovarského kraje v Chebu a ze Západočeského muzea v Plzni.
Muzejní knihovny mají ve svých fondech řadu rozmanitých dokumentů a materiálů. Jsou to sbírky drobné grafiky, exlibris, plakátů, kramářských tisků, svatých obrázků, fotografií, tanečních pořádků, notového materiálu, map, různých druhů pozůstalostí a podobně. Také vlastní památky hmotné, jako například štočky. Tomuto druhu speciálních sbírek v muzejních knihovnách, jejich zpracovávání, ukládání, zveřejňování a péči o ně a případně i jejich restaurování byl věnován další tematický blok. Seznámili jsme se se speciálními sbírkami v Památníku národního písemnictví (exlibris), v Náprstkově muzeu (fotografie), v Uměleckoprůmyslovém muzeu (taneční pořádky), v Západočeském muzeu (mapy), v Muzeu Jindřichohradecka (kramářské tisky) a se sbírkami oddělení knižní kultury v Národním muzeu.
Poslední den semináře se konal workshop věnovaný katalogizaci starých tisků. Ten moderovala PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. Způsob katalogizace starých tisků porovnala PhDr. Jaroslava Kašparová z Knihovny NM. Ukázala, jak se pracuje v knihovním systému Clavius a KP-Win a současně i ve dvou formátech - UNIMARC a MARC21.
Během semináře se o jeho účastníky staraly pracovnice Východočeského muzea v čele s jeho ředitelem PhDr. Františkem Šebkem, který nás seznámil při exkurzi se stavebními dějinami Pardubic i s ikonologií malířské výzdoby zámku. Prohlédli jsme si knihovnu i expozice muzea. Seminář zakončila odborná exkurze na blízkou Kunětickou horu.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2