Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy

ROZÁLIA CENIGOVÁ > rozalia.cenigova@spgk.sk  

Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze společně se Slovenskou pedagogickou knihovnou připravily u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy. Jeho cílem bylo v měsíci říjnu navázat kontakty mezi českými a slovenskými základními a středními školami a podpořit čtení prostřednictvím výměny záložek do knih, které žáci mohli vyrobit libovolnou technikou.
ZŠ Prakšice Do projetu se mohly jednotlivé školy přihlásit v průběhu září prostřednictvím příslušné knihovny, která projekt organizovala. V České republice se ho zúčastnilo 55 základních a dvě střední školy s celkovým počtem 5643 žáků. Ve Slovenské republice to bylo 164 základních a 42 středních škol s 19 447 žáky.
V prvním kole Národní pedagogická knihov-na Komenského v Praze vytvořila dvojice mezi 55 českými a 60 slovenskými základními školami. Ve druhém kole Slovenská pedagogická knihovna (protože byl „nedostatek“ českých škol) vzájemně „spárovala“ slovenské školy s přihlédnutím k jejich typu a počtu žáků. Pochopitelně, mnoho slovenských škol vyjádřilo velké zklamání z přidělené partnerské školy - „slovenské“. Větší zklamání projevovali učitelé než samotní žáci. Pedagogové očekávali, že si kromě navázání přátelských vztahů mezi žáky budou moci s českými kolegy vyměňovat i odborné zkušenosti. Je nutné říci, že nakonec spolupracovali i se slovenskou přidělenou partnerskou školou. O tom svědčí i následující prohlášení učitelek: ZŠ Kopřivnice
Naše děti byly projektem nadšeny. S chutí a zábavou tvořily záložky. Myslíme si, že i toto je forma, jak dětem ukázat, že čtení je stále aktuální a dokonce číst s krásnou záložkou je i lákavé.“ (Alexandra Marková, Spojená škola, Základní škola a Gymnázium, Tilgnerova, Bratislava.)
Do projektu jsme se zapojili kvůli krásné myšlence a poslání.“ (Zuzana Polláková, Základní škola, Trstená, Raková.)
Partnerské školy obdržely informaci, že vzájemná komunikace a výměna záložek bude jenom na nich. Projekt měly ukončit 31. října 2009.
Žáci vyráběli záložky hlavně na hodinách výtvarné, literární, dramatické, pracovní a informační výchovy. Někteří je vyráběli v školním klubu dětí nebo v rámci zájmových kroužků. Ojediněle i doma. K výrobě byly použity různé techniky: kreslení, lepení, koláže, tkaní, paličkování, batikování, vyšívání, háčkování a jiné. Na některé psali žáci vzkazy svým budoucím kamarádům a kvůli pevnosti je obšívali, drátovali nebo lisovali do fólie. Náměty na záložky hledali na internetu, v časopisech a knihách. Mnozí využili i svou fantazii, ale především zážitky z přečtených knih.
Kromě samotných záložek posílali žáci často svým kamarádům z partnerské školy propagační materiály o své škole, městě, vesnici, dále školní časopisy, fotografie žáků, kteří se na tvorbě záložek podíleli, průvodní dopisy, v nichž se představili a popsali aktivity ve škole, případně přiložili různé ruční práce. Dokonce v některých školách učitelé geografie během vyučování přiblížili žákům příslušnou oblast Čech a Moravy. Ze získaného materiálu udělali nástěnky a tímto způsobem představili ostatním členům školní komunity jejich partnerskou školu v České republice.
Koncem října obě organizující knihovny vyzvaly všechny partnerské školy k vyhodnocení průběhu celého projektu. Závěry obě instituce zveřejnily na svých webových stránkách.
ZŠ Speciální Litvínov Na základě stručných hodnocení škol je možno říci, že výměna záložek pomohla nejen k navázání nových kontaktů mezi školami, podpořila zájem o čtení, přispěla ke zvýšení návštěvnosti školní knihovny, ale také vytvořila prostor pro další spolupráci a prohloubení přátelských vztahů mezi žáky a učiteli partnerských škol.
Mnohé zúčastněné základní a střední školy si chtějí v budoucnu dopisovat, vyměňovat výtvarné práce, vánoční přání, pozdravy k Mezinárodnímu dni učitelů, Mezinárodnímu dni dětí apod. Některé se rozhodly, že svým českým kamarádům připraví vánoční překvapení v podobě malých vlastnoručně vyrobených dárečků. Důkazem toho jsou další pozitivní slova učitelek:
Tento projekt se žákům velmi líbil. Snažili jsme se vyrobit záložky netradičního tvaru, práce byly nápadité, vytvořené technikami koláže, kresby a perokresby… Naší kontaktní školou se stala škola Na Chodovci v Praze, s níž jsme komunikovali prostřednictvím e-mailů. Dokonce jsme se dohodli na další spolupráci - budeme si psát dopisy, aby si žáci mohli porovnat český a slovenský pravopis, posílat další výtvarné práce, nejblíže to budou vánoční pozdravy… Jsme velmi rádi, že jsme se mohli do tohoto projektu zapojit, protože jsme získali nové přátele…“ (Jana Šturmová, Základní škola s mateřskou školou, Kľačany.)
Členové literárně-dramatického kroužku se rozhodli, že se pokusí něco podobného zorganizovat s naší partnerskou školou (ZŠ Frýdek--Místek) i během Vánoc - chceme poslat našim kamarádům vánoční pohledy. Navenek velmi jednoduchý projekt, a jaké poselství v sobě nese! Děkujeme za něj a těšíme se na další podobné…“ (Erika Cipovová, Základní škola, Lehota pod Vtáčnikom.)
Naše děti práce velmi bavila, vytvořily krásné záložky a ty jsme společně s dopisem poslali dětem do Opavy. Nemuseli jsme dlouho čekat a v průběhu týdne nám přišly krásné záložky od dětí z Čech spolu s pěkným dopisem, který podepsaly všechny děti, které záložky vytvořily. Věříme, že naše záložky se líbily a děti v Čechách si při čtení vždy vzpomenou na kamarády ze Slovenska. Tímto chci poděkovat i vám za pěknou akci, protože v dnešní době plné internetu a filmů je stále hodně dětí, pro které je čtení vzácností. A také obdarovat jiné děti vlastnoručně vyrobenou záložkou je pro ně motivující.“ (Ingrid Slezáková, Základní škola, Kubranská, Trenčín.) ZŠ a MŠ Křivoklát
Jsme rádi, že jsme se touto cestou mohli zviditelnit a že se o nás dozvědí i v Česku… Kromě jiného se v těchto dnech zvýšila i návštěvnost knihovny. Věřím, že to bude i v budoucnosti.“ (Antónia Štefanová, Základní škola s mateřskou školou, Rakovec nad Ondavou.)
Jejich záložky (ZŠ, Sadová, Velká Bíteš) jsme použili jako odměny nejlepším a nejšikovnějším tvůrcům. Další dostávají děti v školní knihovně, když si vypůjčí knihu. Můžeme říci, že i takovouto akcí se zvýšil počet žáků, kteří si vypůjčují knihy z naší školní knihovny.“ (Dana Halajová, Základní škola, Na hůrce, Nitra.)
Žáci třetího a čtvrtého ročníku naší školy se v říjnu zúčastnili česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Naši partnerskou školou se stala Základní škola z Prahy 3. Děti se se svými třídními učitelkami pustily s chutí do práce a různými technikami vytvořily nádherné záložky. Na konci října se dočkaly odměny - kamarádi z Prahy poslali své záložky… Žáci zjistili, že označit si přečtenou stránku krásnou záložkou od přítele je velmi příjemné. Spolupráce s pražskou školou byla pro děti oživením školního života, proto jsme se rozhodli v ní pokračovat a naší další aktivitou bude vytvoření vánočních přání.“ (Katarína Kučáková, Základní škola s mateřskou školou, Dlouhé Pole.)
Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě česko-slovenského projektu. Jmenovitě zástupcům Národní pedagogické knihovny Komenského, dále učitelům, kteří se rozhodli podpořit u žáků zájem o čtení, vytvořili jim prostor pro tvorbu záložek, kreativně je usměrňovali a pomáhali jim navazovat přátelské vztahy ať s českými či slovenskými vrstevníky, a hlavně všem žákům za to, že se stali vzácnými posly dobra a vzájemnosti.
Přeložila OLGA VAŠKOVÁ
Foto archiv NPKK


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2