JAK NA TO: Zákoník je také kniha

PETRA KOUTNÁ, advokátka > COUNSEL, Koutná&Slušná, advokátní kancelář v.o.s.
Je knihovní řád závazný pro uživatele, který využívá anonymní služby knihovny, jejichž podmínkou není registrace?
Ve smyslu ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 257/ 2001 Sb., knihovního zákona, ve znění pozdějších předpisů, je knihovna zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby vymezené tímto zákonem. Knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby bez ohledu na to, zda uživatel knihovny je knihovnou evidován (registrovaný uživatel knihovny), nebo není a veřejné knihovnické služby využívá pouze v rozsahu, k němuž není požadována registrace (anonymní uživatel knihovny). Provozovatel knihovny je povinen zajistit rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a dalším službám poskytovaným knihovnou, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o registrovaného či anonymního uživatele, avšak vždy v mezích a v rozsahu, který by měl být vymezen knihovním řádem a případně dalšími předpisy knihovny.
Všichni uživatelé (jak registrovaní, tak anonymní) jsou již při vstupu do prostor knihovny vázáni jednak obecně platnými právními předpisy, jednak knihovním řádem, který vydává provozovatel knihovny na základě zákonného zmocnění stanoveného v § 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a v němž provozovatel knihovny stanoví podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb.
Vstupem do prostor knihovny je mezi uživatelem knihovny (byť anonymním) tacitně (konkludentně) uzavřena smlouva, na jejímž základě je uživatel oprávněn využívat služby knihovny v souladu a při dodržování povinností stanovených knihovním řádem a platnými právními předpisy, čemuž odpovídá na druhé straně povinnost knihovny takové služby v rozsahu a způsobem stanoveným knihovním řádem a platnými právními předpisy poskytnout. K tomu, aby tyto závazky na obou stranách vznikly, není potřeba písemné smlouvy. Obsah takového právního vztahu je založen zejména knihovním zákonem, který zároveň obsahuje zákonné zmocnění provozovatele knihovny k vydání normy závazné pro uživatele knihovny - knihovního řádu, který pak platí plošně pro všechny uživatele knihovny.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že knihovní řád je závazný nejen pro všechny, kdo užívají veřejné knihovnické a informační služby v knihovnách (bez ohledu na to, zda jsou registrovanými uživateli), ale i pro ty, kdo se v prostorách knihovny jen vyskytují.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2