Jihočeská univerzita otevřela novou Akademickou knihovnu

KVĚTA CEMPÍRKOVÁ> cempirkova@cbvk.cz

Akademická knihovna (foto Jan Hájek) Ve středu 13. 1. 2010 v odpoledních hodinách se zejména akademická obec v Českých Budějovicích začala těšit z nové stavby Akademické knihovny. Knihovna má samostatnou budovu postavenou jen pro ni a je součástí komplexu kolejí, budov rektorátu a fakult ve Čtyřech Dvorech v Českých Budějovicích. Hlavním cílem vybudování Akademické knihovny je zabezpečit informační potřeby uživatelů stávajících pěti fakultních knihoven v jednom centru. Tento úspěch Jihočeské univerzity je důležitým momentem v dějinách města i knihovnictví, neboť jen v několika městech České republiky se podařilo dovést do konce záměry z 19. století o stavbách moderních paměťových institucí, kterými knihovny jistě jsou.
Ke stávající největší univerzální knihovně v kraji, Jihočeské vědecké knihovně (1 300 000 knihovních jednotek, zřizovatel Jihočeský kraj), se tedy přidružila další velká knihovna (500 000 knihovních jednotek), která ve svých nově řešených prostorech nabídne důstojnou možnost studia všem, kdo o to projeví zájem. Stavbou této knihovny se otevírají i další možnosti pro spolupráci obou knihoven, jejímž cílem by mělo být maximální uspokojení informačních, studijních a čtenářských potřeb občanů města i kraje. Zatímco Akademická knihovna je zaměřená na zajišťování informačních pramenů pro potřeby studentů a učitelů fakult JU, Jihočeská vědecká knihovna je již tradičně, díky struktuře svých knihovních fondů, vyhledávána studenty a učiteli jak z Jihočeské univerzity, tak i z jiných vysokých škol a univerzit z celé republiky. Specializovaná oddělení Jihočeské vědecké knihovny (např. oddělení historických fondů, hudební oddělení, oddělení regionální literatury, oddělení periodik, ale i dětské oddělení, které navštěvují pedagogové i studenti pedagogických směrů) jsou nezastupitelným zdrojem odborných informací pro širokou jihočeskou veřejnost. JVK je ze zákona knihovnou krajskou, příjemcem povinných výtisků a garantem odborné knihovnické práce v knihovnách kraje. Je jen otázkou přístupu vedení obou knihoven, jak společně propojí a usnadní čtenářům jednotný přístup k informačním zdrojům. Konec konců k této spolupráci jistě pomůže i internetová síť, ale předpokladem je také zájem a informační potřeby všech odborných a věkových kategorií uživatelů obou knihoven.
Přejeme z Jihočeské vědecké knihovny nové Akademické knihovně skvělé knihovníky, hojnost finančních prostředků na nákup informačních zdrojů a poctivé a informací chtivé uživatele.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2