Portál české literatury v novém

Od 1. prosince 2009 má Portál české literatury (PČL) svou anglickou mutaci, nový redakční systém i grafickou podobu. Naleznete jej na adrese www.czechlit.cz. Denně aktualizovanou součástí domovské stránky PČL jsou rubriky Aktuality a Nové knihy, a to odděleně z domácí oblasti a ze zahraničí. V rubrice Nové medailony informuje PČL o nově přidaných profilech autorů.
Portál české literatury rovněž pravidelně rozesílá e-mailový newsletter v české a anglické verzi, který poskytuje informace z rubrik Aktuality, Nové knihya Nové medailony. Přihlásit se k odebírání české verze newsletteru se můžete na www.czechlit.cz/newsletterPCL/.
Dále na Portálu najdete rubriku Autoři, která obsahuje informace především o žijících a v současné době tvořících literátech a o jejich díle (prozaici, básníci, dramatici, esejisti a autoři knih pro děti a mládež); v současné době je tímto způsobem prezentováno přibližně 250 autorů - medailony obsahují stručný životopis s fotografií, seznam ocenění, bibliografii (v ČR a v zahraničí), anotace a ukázky z některých děl, kontakt (autor, agentura/nakladatel) a odkazy (autorské stránky, recenze). V rubrice Literární odkazy najdete odkazy na literární periodika, ceny, festivaly a veletrhy, knihovny a archivy, organizace, školy, agentury či informace o knižním trhu, nadacích atd. Rubrika Česká literatura v zahraničí nabízí přehled o podpoře vydávání české literatury v zahraničí, informace o propagaci české literatury v zahraničí a o bohemistice (nejen) v zahraničí. Literatura po roce 1945 představuje vývoj české literatury ve zmiňovaném období. Rubrika Bibliografie zahrnuje ve výběrové podobě díla českých autorů vydaná v cizích jazycích (včetně produkce v České republice).
Nová grafická podoba a struktura Portálu souvisejí s širšími koncepčními změnami, k nimž došlo na jaře 2009 především s přechodem řízení a administrace z Ministerstva kultury ČR na Institut umění - Divadelní ústav, který posoudil dosavadní fungování Portálu a na základě ankety a kulatého stolu s odbornou veřejností představil novou, upravenou koncepci.
Koncepce
Portál české literatury je v provozu již od roku 2005. Primárně je určen k propagaci české literatury v zahraničí, sekundárně potom k šíření informací o české literatuře v České republice; PČL chápe literaturu v širším pojetí - ne pouze jako psané tištěné slovo, ale i jako audioknihy, literaturu na internetu ad., například intermediální experimenty. Portál si klade za cíl ve výběrové podobě postupně zpřístupňovat především informace o žijících a v současné době tvořících literátech a o jejich díle (prozaici, básníci, dramatici, esejisté, autoři literatury faktu a autoři knih pro děti a mládež). Portál nemá v žádném případě úmysl nahrazovat vyčerpávající akademické zdroje informací. Jeho ambicí je tak sloužit jako centrální a moderní zdroj pravidelně obměňovaných a aktualizovaných informací, určených pro zahraniční i tuzemskou odbornou veřejnost (bohemisté včetně studentů, překladatelé, nakladatelští redaktoři, literární centra), pořadatele literárních akcí (festivaly, veletrhy, čtení, výstavy), publicisty, krajany či pro běžné čtenáře a zájemce o současnou českou literaturu.
Personální zajištění
Portál české literatury provozuje Literární sekce Institutu umění (vedená Viktorem Debnárem), řízen je ve spolupráci s šéfredaktorem Portálu Jaroslavem Balvínem. Redakční radu tvoří poradní sbor odborníků z různých oblastí literárního prostředí.
Spolupráce
Mnohé příspěvky jsou přebírány např. z kulturních a literárních periodik jako Host, A2, Respekt, Reflex, Týdeník Rozhlas, deníků (MF Dnes, Lidové noviny…) ad. V budoucnu Portál zahájí spolupráci např. s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR (projekt Slovník české literatury po roce 1945) či Salonem Práva (medailony žijících spisovatelů). Portál rovněž zamýšlí úžeji spolupracovat se Svazem českých knihkupců a nakladatelů, Správou Českých center a agenturami Aura-Pont, Dana Blatná a DILIA.
Kontakt: Viktor Debnár, literatura@institutumeni.cz, tel.: 224 809 119
Z tiskové zprávy PČL (red. kráceno)

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2