PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Městská knihovna Jirkov
Marie Bečvářová > knihovna@jirkov.cz  
Město Jirkov leží v severozápadních Čechách blízko Chomutova. Jeho 21 100 obyvatel bydlí z velké většiny na sídlištích. Na rozhraní dvou z nich, dále od historického jádra města, je v nevzhledném socialistickém panelovém objektu v současné době také sídlo městské knihovny. Za 62 let své existence se městská knihovna několikrát stěhovala, až nyní se jí blýská na lepší časy. Od května tohoto roku by měla svůj provoz natrvalo zahájit v zrekonstruované Kludského vile s parkem, v někdejším zázemí a zimovišti proslulého cirkusu Kludský. Principál Karel Kludský mladší byl jednou z významných jirkovských osobností, a proto „znovuzrození“ jeho vily jako sídla veřejné městské knihovny považují knihovnice za důstojné vyrovnání dluhu, který k němu cítí. A připojují se ke Kludského mottu, které se bez nadsázky může vztahovat i k poslání knihy a jež je vysloveno v jeho životopise Život v manéži zpracovaném Václavem Cibulou: „…nemělo by se na staré cirkusy zapomenout - jako by se nemělo zapomenout na nic, co dalo někdy lidem trochu radosti a síly. A naděje“.
Krásné a evropským normám odpovídající prostředí městské knihovny v Kludského vile společně se zahradou, upravenou pro hry dětí a příjemný odpočinek dospělých, bezesporu přilákají nové čtenáře, s jejichž úbytkem se stejně jako většina knihoven i ta jirkovská již několik let potýká. V roce 2008 knihovnice v Jirkově evidovaly 1308 registrovaných čtenářů a 14 826 návštěvníků. K 31. 12. 2008 fond čítal 51 816 knihovních jednotek a přes neustálé snižování finančních prostředků na nákup knih se dosud daří alespoň jeho částečná aktualizace. Kromě klasických výpůjčních služeb ve čtyřech odděleních nabízí knihovna klientům veřejný internet, vazby dokumentů a informační, kopírovací a další služby. Počítač se zvukovým výstupem slouží zrakově postiženým, kterým knihovna rovněž poskytuje možnost pravidelných setkání, jež jsou mezi nimi velmi oblíbená. Oddělení pro děti pořádá pravidelné besedy, lekce a výtvarné dílny pro předškoláky a žáky základních škol, v době letních prázdnin děti s knihovnicemi podnikají poznávací výlety v okolí města, ale i ve vnitrozemí. Své příznivce si našly i podvečerní cestopisné přednášky pro dospělé. Knihovna se každoročně připojuje k celonárodní akci Týden knihoven a k Noci s Andersenem. Počátkem května 2010 se knihovna otevře v Kludského vile (foto archiv knihovny)
Od podzimu roku 2006 knihovna provozuje vlastní webové stránky s on-line katalogem. Při jejich tvorbě vyvstala kromě jiného i potřeba navrhnout logo. Na vyhlášení soutěže nebyl dostatek času, proto vzniklo spontánně, doslova „na kolenou“ knihovnice Marie Bečvářové. Jednoduchou kresbu tuší převedla do elektronické podoby a webmaster pouze upravil odstíny modré. Odborník by mohl tvůrkyni vytknout chyby v tazích a proporcích písma, ale možná právě ty činí logo zajímavějším. Tematicky neměla autorka na co navazovat, protože jirkovská knihovna nikdy svůj znak neměla, a jakkoliv napodobovat emblém města se knihovnici nezdálo vhodné. Logo je proto symbolem čtenářství, jehož udržování a rozvoj jsou pro veřejné knihovnictví stále prvořadé. Městská knihovna jej užívá zejména v drobných písemnostech, na pozvánkách a v programových přehledech.
Jirkovská městská knihovna je od roku 2007 složkou příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov. Nemá právní subjektivitu, a proto své logo nemůže používat na oficiální úrovni.Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2