Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm
KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
GEORGE, Mary W. : The Elements of Library Research : what every student needs to know. /Prvky knihovnického výzkumu. Co potřebuje vědět každý student./ Princeton : Princeton Univ. Press, 2008. - xiv, 201 s.
Kl 37.957

Guide de la coopération entre bibliothŹques / sous la direction de Pascal Sanz. /Průvodce spoluprací mezi knihovnami./ Paris : Éd. du Cercle de la Librairie, 2008. - 315 s. - (Collection bibliothŹques)
Kg 38.207

Istorija bibliotek : issledovanija, materialy, dokumenty. Vyp. 7 / sostaviteľ sbornika: I. G. Matvejeva. /Dějiny knihoven : výzkum, materiály, dokumenty. Sv. 7./ Sankt-Peterburg : Rossijskaja nacionaľnaja biblioteka, 2008. - 277 s.
Kdb 38.127

Lexikon der Bibliotheks- und Informationswissenschaft : LBI. Bd. 1, Lfg. 1, A bis Bib / herausgegeben von Konrad Umlauf und Stefan Gradmann. /Slovník knihovnické a informační vědy./ Stuttgart : Hiersemann, 2009. - 80 s. : il.
Ka 38.182

Automatizace knihovnické a informační činnosti
ALEŠIN, Leonid Iľjič : Projektirovanije bibliotečnych AIS : učebno-metodičeskoje posobije. /Projektování knihovnických automatizovaných informačních systémů. Metodická příručka./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2008. - 352 s. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI vek ; vyp. 97)
Aab 38.214

Handbook of Research on Digital Libraries : design, development, and impact / ed. by Yin-Leng Theng … [et al.] /Příručka k výzkumu digitálních knihoven : design, rozvoj a dopad./ Hersley : Information Science Reference, 2009. - xxxix, 649 s.
Ts 37.871

PALMER, Martin : Making the Most of RFID in Libraries. /Jak nejlépe využít technologií radiofrekvenční identifikace (RFID) v knihovnách./ London : Facet, 2009. - xi, 154 s.
Ol 37.852

Systémová řešení pro moderní knihovny : 3M systémy pro knihovny : produktový katalog. Praha : 3M Česko, 2009. - 31 s. : barev. il.
Ola 8.911/B

ZENG, Marcia Lei - QIN, Jian : Metadata. /Metadata./ New York : Neal-Schuman, 2008. - xvii, 365 s. : grafy
Abdf 37.827

Architektura knihoven
LAUBIER, Guillaume de : Die schönsten Bibliotheken der Welt 2010. /Nejkrásnější knihovny světa 2010./ München : Knesebeck, 2009. - 1 kalendář (20 s.) : barev.
Aaaa 38.187

NOVOTNÁ, Martina : Nástěnné malby : malovat po zdech povoleno : Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2008. - 89 s. : barev. il.
Aaaa 38.186

Organizace knihovních fondů
BENEŠOVÁ, Ludmila : Katalogizace elektronických zdrojů : příručka pro katalogizátora s příklady ve formátu MARC 21. Praha : Národní knihovna ČR, 2009. - 120 s. : il.
Abdf 38.166

Guidelines for Multilingual Thesauri / Working Group on Guidelines for Multilingual Thesauri, IFLA Classification and Indexing Section. /Směrnice pro vícejazyčné tezaury./ Hague : IFLA Headquarters, 2009. - 26 s. - (IFLA Professional Reports ; 115)
Ofc 38.145

KISLOVSKAJA, Galina Aleksandrovna : Retrospektivnaja konversija kartočnych katalogov : praktičeskoje posobije. /Retrospektivní konverze lístkových katalogů. Příručka./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2009. - 144 s. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI vek ; vyp. 109)
Oe 8.938/B

Sítě knihoven
The Czech Parliamentary Library : a tribute on its 150th anniversary : the Central European Parliamentary Libraries from the past to the present / ed. Karel Sosna. /Česká parlamentní knihovna : na počest 150. výročí knihovny. Parlamentní knihovny střední Evropy od minulosti do současnosti./ Prague : Office of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, 2009. - 206 s. : barev. il., portréty, faksim.
Tdd 38.185

ERIKSON, Rolf - MARKUSON, Carolyn : Designing a School Library Media Center for the Future. - 2nd ed. /Projektování mediálního střediska školní knihovny pro budoucnost./ Chicago : American Library Association, 2007. - xiii, 117 s. : il.
Tf 37.704

HOWARD, Philip : The British Library : a treasure house of knowledge. /Britská knihovna : pokladnice vědění./ London : British Library, 2008. - 111 s. : il.
Taa 37.540

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2